Category: Lương Thực Hàng Ngày

January 19, 2021
Thứ Ba tuần II Thường Niên

Xin mời cộng đoàn lắng nghe và suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần II Thường Niên: SỐNG LỜI CHÚA GOSPEL : Mk 2:23-28 As Jesus was passing through a field of grain on the sabbath,his disciples began to make a path while picking the heads of grain.At this the Pharisees said to him,“Look, why […]

Xem Thêm
January 13, 2021
Thứ Tư tuần I Thường Niên

Xin cộng đoàn lắng nghe và suy niệm lời Chúa thứ Tư tuần I Thường Niên: SỐNG LỜI CHÚA GOSPEL : Mk 1:29-39 On leaving the synagogueJesus entered the house of Simon and Andrew with James and John.Simon’s mother-in-law lay sick with a fever.They immediately told him about her.He approached, grasped her hand, and helped […]

Xem Thêm
January 12, 2021
Thứ Ba tuần I Thường Niên

Xin mời cộng đoàn lắng nghe và suy niệm Lời Chúa ngày thứ 3 tuần I Thường Niên: SỐNG LỜI CHÚA GOSPEL : Mk 1:21-28 Jesus came to Capernaum with his followers, and on the sabbath he entered the synagogue and taught.The people were astonished at his teaching,for he taught them as one having authority and […]

Xem Thêm
January 6, 2021
Thứ Năm sau lễ Hiển Linh

Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe Lời Chúa và bài chia sẻ của Cha Martin Nguyễn Thanh Tuyền O.P. Thánh Raymunđô Penyafort, OP., Linh mục. Lễ nhớ (Phụng vụ Dòng Giảng Thuyết) Thursday after Epiphany SỐNG LỜI CHÚA GOSPEL : Lk 4:14-22 Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit,and news of […]

Xem Thêm
January 5, 2021
Thứ Tư sau lễ Hiển Linh

Xin mời quý cộng đoàn nghe Lời Chúa và bài chia sẻ của Cha Phao-lô Trần Trung Dung O.P SỐNG LỜI CHÚA GOSPEL : Mk 6:45-52 After the five thousand had eaten and were satisfied,Jesus made his disciples get into the boatand precede him to the other side toward Bethsaida,while he dismissed the crowd. And when […]

Xem Thêm
January 5, 2021
Thứ Ba sau lễ Hiển Linh

Thánh John Neumann, Giám mục. Lễ nhớ (USA) Memorial of Saint John Neumann, Bishop Xin mời cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa và chia sẻ của Cha Giuse Maria Đỗ Cao Nhân O.P SỐNG LỜI CHÚA GOSPEL : Mk 6:34-44 When Jesus saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them,for they […]

Xem Thêm

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram