Các Hội Đoàn

Các đoàn, hội, nhóm... là một phần quan trọng trong sinh hoạt của giáo xứ. Giáo xứ hiện có 20 hội, đoàn, nhóm... với các hoạt động thường xuyên giúp cộng đoàn giáo xứ trở nên thánh thiện hơn và cộng tác vào các công việc chung của giáo xứ.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Ban Chăm Sóc Nhà Chúa

Ban Phòng Thánh

Ban Thừa Tác Viên

Ban Giúp Lễ

Ban Giáo Dục Đức Tin

Ban Đức Mẹ Thăm Viếng

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Đoàn LMTT

Huynh Đoàn Đa Minh

Hội Khấn Martino

Ca Đoàn Cung Trầm

Ca Đoàn Teresa

Ca Đoàn Thánh Tâm

Ca Đoàn Đa Minh Savio

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram