Category: Suy Niệm

February 10, 2024
Thánh Lễ Mồng Ba Tết

Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm Bài đọc 1 trích sách Sáng thế kể câu chuyện Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không […]

Xem Thêm
February 10, 2024
Thánh Lễ Mồng Hai Tết

Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Bài đọc 1 trích sách Huấn Ca, mời gọi mỗi người: “Chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.” Nhưng vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta là các vị này được ca ngợi […]

Xem Thêm
February 10, 2024
Thánh Lễ Mồng Một Tết

Cầu Bình An Năm Mới Ngày đầu năm, chúng ta tể tựu chung quanh Chúa để tạ ơn và cầu nguyện cho năm mới. Chúng ta phải cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc như Giáo Hội vẫn dạy chúng ta, và đặc biệt trong những dịp như ngày đầu năm. Đây là một dịp […]

Xem Thêm
February 10, 2024
Thánh Lễ Giao Thừa

Hạnh phúc Trong giờ phút giao thừa, nghĩa là trong lúc năm cũ sắp qua đi, nhường bước cho năm mới, chúng ta hướng về Đức Kitô, Đấng vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời, đồng thời trao phó cho Ngài vận mạng của chúng ta, […]

Xem Thêm
March 4, 2021
Theo Đuổi Một Cuộc Sống Đức Hạnh

Bài Đọc 1: Xh 20: 1-17 hoặc Xh 20: 1-3, 7-8, 12-17  Thánh Vịnh: 19: 8-11  Bài Đọc 2: 1 Cr 1: 22-25  Tin Mừng: Ga 2,13-25  Tôi có theo đuổi một đời sống nhân đức, mà được gói ghém trong Mười Điều Răn không? Trong bài đọc một hôm nay, chúng ta được nghe […]

Xem Thêm
February 28, 2021
Chuẩn Bị cho sự Vinh Quang

Bài đọc hôm nay: Bài Đọc 1: St 22, 1-2, 9-13, 15-18 Thánh Vịnh 116:10, 15-19 Bài Đọc 2: Rm 8,31-34 Tin Mừng: Mc 9, 2-10 Tôi có đang sống một cách can đảm trong Chúa không? Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được nghe câu chuyện về sự Biến Hình của Chúa […]

Xem Thêm

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram