Giới Thiệu

Lịch sử Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Vancouver từ năm 1975 đến 2005

Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Nền Đệ Nhị Cộng Hòa thất thủ, người dân Việt Nam thuộc cả hai miền Nam Bắc đã bỏ đất nước ra đi bằng mọi phương tiện vượt biên qua: đường bộ, đường biển đến tị nạn tại các quốc gia láng giềng và từ đó được các nước thứ ba đón nhận như những người tị nạn chính trị của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc. Vào tháng 5 năm 1975, người Việt tị nạn bắt đầu đến Vancouver và Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam dần dần được hình thành qua các giai đoạn như sau:

Từ năm 1975 đến 1979:
Trong gian đoạn này Giáo Dân Việt Nam tại Vancouver rất ít, thỉnh thoảng khoảng một năm hai lần Cha Đa Minh Phạm Văn Bảo OP, từ thành phố Calgary – Albert, đã đến dâng Thánh Lễ và sinh hoạt với cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Vancouver . Trước cuộc sống mới nơi đất khách quê người. nhất là trở ngại ngôn ngữ, người Công Giáo Việt Nam không thể tham dự các Thánh lễ và nghi thức phụng vụ bằng Anh Ngữ hàng tuần, nên đã viết thư xin Đức Tổng Giám Mục Giacôbê Carney bão lãnh Linh Mục từ Việt Nam đến phục vụ tại Tổng Giáo Phận Vancouver.

Từ năm 1978 đến 1988:
Năm 1978, qua sự giới thiệu của cha Đa Minh Phạm Văn Bảo OP. Tòa Tổng Giám Mục Vancouver đã mời Cha Đa Minh Nguyễn Hữu Lượng, thuộc dòng tu Thánh Thể đến chăm sóc cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Vancouver.
Ngài mượn nhà thờ Blessed Sacrament của Cộng Đoàn Người Pháp, tại đường Heather . Để dâng Thánh Lễ bằng tiếng Việt Nam vào cuối tuần. Vài năm sau đó, người Công Giáo Việt Nam tại Vancouver mỗi ngày một đông, Cha Quản Nhiệm Đa Minh Nguyễn Hữu Lượng, muợn nhà thờ Thánh Casimir của cộng đoàn Ba Lan, tại đường 1187 E. 27th Avenue . Vì không thuận tiện giờ giấc cho các buổi sinh hoạt hàng tuần . Lại một lần nữa, cộng đoàn phải mượn nhà thờ Sacred Heart, tại đường Campbell và Keefer để sinh hoạt.

Từ năm 1988 đến 1996:
Vì nhu cầu sinh hoạt của dòng tu Thánh Thể, Cha Đa Minh Nguyễn Hữu Lượng không thể tiếp tục chăm sóc cho Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Vancouver. Nên đã giới thiệu với Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam và Tòa Tổng Giám Mục để xin gửi Linh Mục từ Việt Nam đến giúp cho cộng đoàn tại Vancouver.
Năm 1988 Cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi OP, đã được bổ nhiệm làm Cha Quản Nhiệm cho Cộng Đoàn .
Năm 1994 Cha Giuse Đinh Văn Nghị được cử sang Vancouver để giúp cho Cộng Đoàn trong khi đó Cha vẫn tiếp tục công việc giảng dạy tĩnh tâm tại Bắc Mỹ. Trước nhu cầu duy trì Văn Hoá Việt Nam cho Thế Hệ Mai Sau, Cha Quản Nhiệm Giuse Nguyễn Ngọc Phi cùng với Hội Đồng Mục Vụ đã xin phép Tòa Tổng Giám Mục xây dựng nhà thờ riêng cho Cộng Đoàn, nhưng vì hoàn cảnh chưa thuận lợi nên dự án bị đình hoãn.

Từ năm 1996 đến 2004:
Vì nhu cầu sinh hoạt của Phụ Tỉnh nên Cha Giuse Nguyễn NGọc Phi OP, được chuyển về phục vụ cho Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại thành phố Calgary – Alberta. Nhằm mục đích thay đổi nhân sự nên Đức Tổng Giám Mục Exner quyết định nâng Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam lên hàng Giáo Xứ và bổ nhiệm Cha Giuse Đinh Văn Nghị OP, làm Chánh Xứ, đồng thời cũng bổ nhiệm Cha Cố Đa Minh Ngô Hưng Nghĩa, tạm thời làm Cha phụ tá .
Năm 1997, Tòa Tổng Giám Mục quyết định nhập Giáo Xứ của Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam vào Giáo Xứ Thánh Giuse toạ lạc tại 1612 East 18th Avenue .Các nghi thức phụng vụ và giờ giấc sinh hoạt bằng song- ngữ Việt và Anh Ngữ trong Giáo xứ. Cha Nghị được bổ nhiệm làm Chánh Xứ cho Cộng Đoàn tại giáo xứ Thánh Giuse.

Năm 1998: Cha Phêrô Trần Công Hùng được cử sang Vancouver làm Cha Phụ Tá. Kể từ đó mọi sinh hoạt ngày càng thăng tiến và lớp Giáo Lý Việt Ngữ vẫn được tiếp tục Năm 2003: Cha Giuse Đặng Quốc An OP, được bổ nhiệm về thay thế Cha Phêrô Trần Công Hùng OP, Từ đó Dòng Ba Đa Minh được chính thức thành lập tạo thêm thành tích đạo đức cho giáo xứ.

Từ năm 2004 đến 2005:
Năm 2004, Cha Giuse Đinh Văn Nghị sau năm năm phục vụ cho Giáo Xứ, Cha được phép của Phụ Tỉnh dòng Đa Minh đi tu nghiệp tại Roma. Sau đó Cha Giáo Sư Phạm Hương OP, được bổ nhiệm làm Bề Trên anh em dòng Đa Minh tại tỉnh bang British Columbia để thay thế cha Giuse Nghị OP, kiêm nhiệm Chánh Xứ tại Giáo Xứ Thánh Giuse, tiếp tục chương trình mục vụ nối dài của Phụ Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam tại miền Tây Canada.
Trong công cuộc xây dựng Giáo Xứ được tiếp nối với các sinh hoạt Bảo Tồn Văn Hóa cho Thế Hệ Mai Sau .
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Vancouver là một trong những địa điểm sinh hoạt của Cộng Đồng Dưới sự quan tâm của Đức Tổng Giám Mục Raymond Roussin và Phụ Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển và trường tồn với thời gian trong sứ mạng làm Chứng Tá cho Tin Mừng làm rạng danh Cha Ông đã sống Gương Chứng Nhân Tử Đạo để tô thắm cho trang sử Giáo Hội Việt Nam.

2004 - 2009

Cha Phêrô Phạm Hương, O.P, Chánh xứ.

2010 – 2017

Cha Phaolô Trần Trung Dung, O.P, Chánh xứ

2017 – 2019

Cha Vincent Đinh Ngọc Thảo, O.P, Chánh xứ

2019 – 2020

Cha Martin Nguyễn Thanh Tuyền, O.P, Quản Nhiệm giáo xứ

2020 cho đến nay

Cha Martin Nguyễn Thanh Tuyền, O.P, Chánh xứ

2020 - 2023

Cha Martin Nguyễn Thanh Tuyền, O.P, Chánh xứ

2023 cho đến nay

Cha Gioan Baotixita Đoàn Bình Minh, O.P, Chánh xứ

Cha Giuse Phạm Công Liêm, O.P, Phó xứ

Cha Giuse Trần Vinh Hà, O.P, Phó xứ

Linh Mục: Phương Hoài Nhân, O.P

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram