Sinh Hoạt

Rước kiệu Đức Mẹ tháng Mân Côi

Giáo xứ rước kiệu Đức Mẹ nhân dịp tháng 10, tháng Mân Côi:

Thánh lễ tuyên hứa 2021

Thánh lễ tuyên hứa của các trưởng hội, đoàn, ban, nhóm trong giáo xứ

Tết Trung Thu 2019

Chương trình tết trung thu dành cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram