Hoạt Động Giáo Xứ

Dưới đây là hình ảnh các hoạt động gần đây của giáo xứ trong năm vừa qua. Xin mời quý vị nhấp chuột
vào nút "Xem Thêm" để xem thêm nhiều hình ảnh hơn.

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram