Các Bí Tích

1. Bí tích Rửa Tội (Baptism)

Bí tích Rửa Tội sẽ được cử hành vào các thứ Bảy đầu tháng, lúc 3:00pm. Trước đó 30 phút, là 2:30pm, sẽ có buổi học hỏi cho cha mẹ và người đỡ đầu về bí tích Rửa Tội (Seminar), cũng như trách nhiệm, bổn phận để chăm sóc đời sống tâm linh cho người sẽ được Rửa Tội. Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ trước 2 tuần.


2. Bí tích Hoà Giải (Reconciliation)

30 phút trước các Thánh Lễ cuối tuần, và trong giờ Chầu Thánh thể của mỗi tối thứ Sáu hàng tuần, hoặc có thể lấy hẹn từ văn phòng giáo xứ.


3. Bí tích Thánh Thể (Eucharist)

Bí tích Thánh Thể được diễn ra trong các Thánh Lễ hàng ngày. Quý vị có thể xem thông tin giờ lễ bằng cách truy cập vào đường link dưới đây:


4. Bí tích Thêm Sức

Bí tích Thêm Sức là dấu chỉ nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần để tăng trưởng và làm chứng cho Chúa.

Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thánh Giuse thường được dành cho các em học sinh lớp 7 của trường tiểu học của giáo xứ và trường giáo dục đức tin & Việt Ngữ. Năm nay, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 - 2020.


5. Bí tích Hôn Phối

Xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ 6 tháng trước ngày cưới, để làm
các thủ tục giấy tờ cho hai bên.


6. Bí tích Truyền Chức Thánh

“Truyền Chức thánh là bí tích qua đó sứ mạng Chúa Kitô ủy thác cho các tông đồ tiếp tục được thực hiện trong Hội Thánh cho đến tận thế” (GLHTCG 1536).


7. Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Xin vui lòng liên lạc với văn phòng giáo xứ (9:30am – 5pm) các ngày trong tuần.
Nếu sau 5 pm, hoặc cuối tuần, xin liên lạc số: 604-710-2175

Ngoài những bí tích kể trên, quý cộng đoàn nếu có các việc khác như thăm viếng bệnh nhân, người già, yếu, hoặc làm phép nhà... Xin vui lòng liên lạc với văn phòng giáo xứ trong giờ làm việc.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram