Thông Tin

  Các thông tin của giáo xứ và trường tiểu học Thánh Giuse cùng với lịch phụng vụ hàng tuần sẽ được trình bày ở phần dưới đây. Các phần này sẽ bao gồm thông báo hàng tuần từ giáo xứ cũng như các hội đoàn, cập nhật chương trình Project Advance, thông báo của trường học, các ngày lễ trong tuần...

  Lịch Trong Tuần

  Quý cộng đoàn sẽ tìm thấy các ngày lễ kính, lễ nhớ của các Thánh trong năm, cùng với các ngày lễ trọng, lễ buộc. Ngoài ra, giáo xứ sẽ cập nhật những ngày lễ đặc biệt khác diễn ra trong giáo xứ.
  Xem Lịch

  Thông Báo Hàng Tuần

  Cập nhật hàng tuần từ giáo xứ: thông báo, tình hình gây quỹ Project Advance, trường học giáo xứ Thánh Giuse, các hội đoàn...
  Xem Thông Báo

  Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

  Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
  Đóng Góp
  © Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram