Project Advance

Project Advance là chương trình đóng góp từ thiện của tổng giáo phận Vancouver. Chương trình nhằm giúp cho các hoạt động và công trình trong giáo phận. Năm nay, chủ yếu dành cho quỹ bảo trợ mới của tổng giáo phận nhằm giúp đỡ các cá nhân và gia đình đang gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19.

Mục tiêu của Tổng Giáo Phận năm nay sẽ giảm xuống còn 1,625 triệu và mức đóng góp của giáo xứ chúng ta là $19,500. Dưới đây là cập nhật tình hình đóng góp cho chương trình Project Advance của giáo xứ:

Chỉ tiêu: $75,000

Đóng góp hiện tại: $67,120

Để đóng góp cho chương trình Project Advance của giáo xứ, xin vui lòng đóng góp qua văn phòng giáo xứ, hoặc sau mỗi Thánh Lễ, giáo xứ có các thiện nguyện viên ngồi ở cuối nhà thờ để nhận đóng góp của quý vị.

Ngoài ra, quý cộng đoàn có thể đóng góp trực tuyến thông qua trang mạng của tổng giáo phận bằng cách nhấn vào đường dẫn dưới đây:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram