Category: Chúa Nhật

July 17, 2021
Chúa Nhật Thứ XVI Thường Niên Năm B

Vị Mục tử chạnh lòng thương (Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên) Giữa mớ hỗn độn của cuộc sống đời thường, Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta: hãy tìm định hướng cho cuộc đời mình. Hãy chọn lựa và đi theo Chúa vì Ngài là Mục tử của đời ta. Hình ảnh người mục […]

Xem Thêm
July 10, 2021
Chúa Nhật Thứ XV Thường Niên Năm B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Am 7, 12-15 Đức Chúa đã truyền cho tôi : “Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.” Bài đọc 2: Ep 1, 3-14 Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. Tin Mừng: Mc 6, 7-13  Người bảo các ông […]

Xem Thêm
July 3, 2021
Chúa Nhật Thứ XIV Thường Niên Năm B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Bài đọc 1: Ed 2, 2-5 Chúng vốn là nòi phản loạn, chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng. Bài đọc 2: 2 Cr 12, 7-10 Tôi tự […]

Xem Thêm
June 26, 2021
Chúa Nhật Thứ XIII Thường Niên Năm B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Kn 1,13-15;2,23-24 Bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian. Bài đọc 2: 2 Cr 8, 7. 9. 13-15 Sự dư thừa của anh em bù đắp lại sự thiếu thốn của những anh em nghèo khó. Tin Mừng: Mc 5, 21-43 […]

Xem Thêm
June 19, 2021
Chúa Nhật Thứ XII Thường Niên Năm B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: G 38, 1.8-11 Ngươi chỉ tới đây thôi,chứ không được tiến xa hơn nữa,đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành! Bài đọc 2: 2 Cr 5, 14-17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã […]

Xem Thêm
June 12, 2021
Chúa Nhật Lễ Thứ XI Thường Niên Năm B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Ed 17, 22-24 Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp. Bài đọc 2: 2 Cr 5, 6-10 Dù còn ở trong thân xác, hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa.  Tin Mừng: Mc […]

Xem Thêm
1 2 3 8

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram