Category: Chúa Nhật

September 18, 2021
Chúa Nhật Thứ XXV Thường Niên Năm B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Kn 2,12. 17 - 20 Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã. Bài đọc 2: Gc 3,16 – 4,3 Người xây dựng hoà bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính. Tin Mừng: Mc 9, 30 - […]

Xem Thêm
September 11, 2021
Chúa Nhật Thứ XXIV Thường Niên Năm B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Is 50, 5-9a Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn Bài đọc 2: Gc 2, 14-18 Đức tin không có hành động, thì quả là đức tin chết. Tin Mừng: Mc 8, 27-35 Thầy là Đấng Ki-tô. Con Người phải chịu đau khổ nhiều Ngày […]

Xem Thêm
September 4, 2021
Chúa Nhật Thứ XXIII Thường Niên Năm B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Is 35, 4-7a Mắt người mù mở ra, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Bài đọc 2: Gc 2, 1-5 Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó, để họ thừa hưởng vương quốc Người hay sao ? Tin Mừng: Mc 7, 31-37 Đức […]

Xem Thêm
August 28, 2021
Chúa Nhật Thứ XXII Thường Niên Năm B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Đnl 4,1-2. 6-8 Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa. Bài đọc 2: Gc 1.17-18. 21b-22. 27 Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe […]

Xem Thêm
August 21, 2021
Chúa Nhật Thứ XXI Thường Niên Năm B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Gs 24,1-2a. 15-17. 18b Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi. Bài đọc 2: Ep 5,21-32 Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh. Tin Mừng: Ga 6,54a. 60-69 Bỏ Thầy […]

Xem Thêm
August 14, 2021
Chúa Nhật Thứ XX Thường Niên Năm B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Kh 11, 19a; 12,1-6a.10ab Có một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng. Bài đọc 2: 1Cr 15, 20-27 Mở đường là Đức Ki-tô, rồi đến lượt những kẻ thuộc về Người. Tin Mừng: Lc 1,39-56 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi […]

Xem Thêm
1 2 3 10

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram