Category: Chúa Nhật

May 21, 2022
Chúa Nhật Thứ VI Phục Sinh Năm C

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Cv 15, 1-2. 22-29 Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp. Bài đọc 2: Kh 21, 10-14. 22-23 Người chỉ cho tôi thấy thành thánh do Thiên Chúa từ trời gởi xuống. Tin Mừng: […]

Xem Thêm
May 14, 2022
Chúa Nhật Thứ V Phục Sinh Năm C

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Cv 14, 20b-26 Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài. Bài đọc 2: Kh 21, 1-5a Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Tin Mừng: Ga 13, 31-33a. 34-35 Thầy ban cho các con điều răn mới, […]

Xem Thêm
May 7, 2022
Chúa Nhật Thứ IV Phục Sinh Năm C

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Cv 13, 14. 43-52 Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại. Bài đọc 2: Kh 7, 9. 14b-17 Chiên Con sẽ thống trị họ, và dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống. Tin Mừng: Ga 10, 27-30 Ta ban cho các chiên Ta được […]

Xem Thêm
April 30, 2022
Chúa Nhật Thứ III Phục Sinh Năm C

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Cv 5, 27b-32. 40b-41 Chúng tôi là chứng nhân các lời đó cùng với Thánh Thần. Bài đọc 2: Kh 5, 11-14 Chiên Con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, …vinh quang và lời chúc tụng.. Tin Mừng: Ga 21, 1-19 Chúa Giêsu đến, […]

Xem Thêm
April 23, 2022
Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Cv 5, 12-16 Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng. Bài đọc 2: Kh 1, 9-11a, 12-13. 17-19 Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời. Tin Mừng: Ga 20, 1-9 Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến. Phân ưu: Giáo xứ xin chân thành […]

Xem Thêm
April 16, 2022
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Cv 10, 34a. 37-43 Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. Bài đọc 2: Cl 3, 1-4 Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự. Tin Mừng: Ga 20, 1-9 Người phải sống lại từ […]

Xem Thêm
1 2 3 16

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram