Thông Báo Cuối Tuần | Chúa Nhật III Phục Sinh | Năm B | 14/4/24

THÔNG BÁO

 1. Thu Tiền đợt hai: cho quỹ xây dựng của giáo xứ.
 2. Tân Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ gồm có:
  • Chủ Tịch: anh Nguyễn Văn Bá
  • Phó Nội Vụ: anh Nguyễn Văn Thạc
  • Phó Ngoại Vụ: anh Võ Phước Việt
  • Thư Ký: anh Phạm Ngọc Hương
  • Thành Viên: anh Nguyễn Đức Tấn
 3. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã bắt đầu phát đơn ghi danh niên khóa 2024-2025 cho các em từ 6 tuổi đến 17 tuổi. Hạn cuối nộp các đơn là ngày 15 tháng 06. Đơn ghi danh ở phía cuối nhà thờ. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua email [email protected]Xin lưu ý, đơn ghi danh TNTT khác biệt với đơn ghi danh học Tiếng Việt và Giáo Lý, Ban Giáo Lý Thiếu Nhi và Việt Ngữ sẽ thông báo ghi danh sau.
 4. Lớp Giáo lý dự bị hôn nhân sẽ khai giảng vào thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2024 lúc 10g sáng bên nhà xứ cũ.Phiếu ghi danh có sẵn ở cuối nhà thờ và xin ghi danh với văn phòng giáo xứ.
 5. Đọc Kinh cho Bà Cố Anna Huỳnh Thị Lang: vào Chúa Nhật ngày 14 tháng 04 lúc 3g chiều tại hội trường giáo xứ.
 6. Huynh Đoàn Đa Minh: sẽ có tĩnh tâm vào tối thứ Năm ngày 25 tháng 04 từ 5g30 tới 8g30 và nguyệt hội vào thứ Bảy ngày 27 tháng 04 từ 10g30 sáng tới 1g trưa. Xin các hội viên tham dự đông đủ.
 7. Chầu Thánh Thể: vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 04 do Huynh Đoàn Đa Minh phụ trách.
 8. Phong bì công đức năm 2024đã có sẵn phía cuối nhà thờ. Mọi thắc mắc xin gọi văn phòng giáo xứ.
 9. Hội Các Bà Mẹ và Liên Minh Thánh Tâm: Chúa Nhật, ngày 28 tháng 04 lúc 7g tối.
 10. Giáo xứ có bán chả giò và thịt nướng ($40/bịch). Xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.

Ý Lễ Trong Tuần

 Thứ Sáu ngày 12 tháng 04 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Anton Trần Thanh Chức mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.
 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh do gđ xin
 • Lễ giỗ 3 năm, cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Đạo và cầu bình an cho gđ do một gđ xin.
 • Cầu cho các LH trong giáo xứ.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình.
 • Cầu bình an cho gia đình.
 • Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giacobe, Madalena, Agnes, Elizabeth, Anna và các LH.
 • Cầu bình an và xin ơn chữa lành cho chồng và con do Ruby Dinh xin.
 • Cầu cho công việc giấy tờ được thành công do Hazel Nguyễn.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Bích Tâm xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho 2 LH Giuse do một người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho gia đình, các con các cháu. Cầu cho LH tổ tiên, ôb, cha mẹ, linh hồn thân nhân, ân nhân, bạn hữu và các đẳng LH gđ Minh Trang xin.
 • Cầu cho người thân trong gđ được đi xa bình an do Anna Ngọc Bích xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Lễ giỗ 5 năm, cầu cho LH Giuse Mike Nguyễn do gđ Đào Tài xin.

Thứ Bảy ngày 13 tháng 04 lúc 7g tối

 • Cầu cho LH Maria Võ Thị Hai mới qua đời tại VN do:
  • Các em xin.
  • Một người xin.
  • Gđ Angela xin.
  • Một gđ xin.
  • Nguyễn Văn Thạc xin.
 • Cầu cho các LH do gđ anh Việt Võ xin.
 • Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH bà cố Anna Huỳnh Thị Lang do Nguyễn Văn Thạc xin.
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do ac quang Thanh và 2 cháu Hậu Xuân xin.
 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh do gđ xin
 • Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân do các anh chị em xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Anton do các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin
 • Lễ giỗ 3 năm, cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho LH Phero do gđ Phạm Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ cho chị và cháu trai nhân ngày sinh nhật. Cầu cho bố mẹ và toàn thể gđ. Xin ơn chữa lành hồn xác cho những người đang đau nặng do một gđ xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do các con các cháu xin.
 • Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Anna, Gioan Baotixita, Giuse, Maria, Vincente. Phero và các LH do một người xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Nguyễn Đình Chế, Maria Trần Thị Hảo và LH tổ tiên ôb nội ngoại do cháu Thương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse, Maria và xin cho giấy tờ được tốt đẹp.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita và Mattha do Phạm Thị Nén xin.
 • Cầu cho 3 LH Anna và các LH mồ côi do ông Ước xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho đi đường được bình an và cầu cho các đẳng LH do ac Phong xin.
 • Cầu cho 3 LH Maria, 3 LH Giuse và xin cho các cháu học giỏi, ngoan ngoãn và bình an do Y Nglanh xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Ine Hồ Cẩm Hồng do con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Anton và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gđ do gđ Angela xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Lý, Giuse Phạm Hải và các LH do Monica xin.
 • Cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Chương do Huy xin.

Chúa Nhật ngày 14 tháng 04 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh do gđ xin
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.
 • Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH bà cố Anna Huỳnh Thị Lang do một nhóm gia đình xin.
 • Lễ giỗ 3 năm, cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin
 • Cầu cho LH Giuse và LH Maria do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Thanh Đức, LH Giuse Phạm Ngọc Tuyến và Toma Phạm Thanh Hùng do 1 gia đình xin.
 • Cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Long do vợ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ ac Jimmy Hoa xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và LH nội ngoại do gđ Mến Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Maria do các con và cá cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho các thầy cô giáo và các anh chị tân tòng trong Ban Giáo Lý Dự Tòng do gđ ac Minh Trang xin.
 • Cầu cho LH Gioan Lâm Văn Nguyên do gđ ac Hiên-Truy xin.
 • Cầu cho bố mẹ là LH Maria và Gioan Baotixira do ac Nam Phụng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Đa Minh Hồ Phó do vợ và con xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Phero Trần Vĩnh Hải do anh Hàn và cháu Uyên xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và LH Giuse Lăng Đức Nhuận do Quang Thêu và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho gia đình, các con các cháu do ôb Nên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH do Kenny Young xin.

Chúa Nhật ngày 14 tháng 04 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tịnh do gđ Thanh-Mỹ xin.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram