Phép Lạ Thánh Thể

Triển Lãm giới thiệu bộ sưu tập đa dạng các bức ảnh và mô tả về lịch sử, một số trong các Phép Lạ Thánh Thể chính (khoảng 136 phép) đã diễn ra trong nhiều thế kỷ ở các nước khác nhau trên thế giới và đã được Nhà Thờ công nhận chính thức. Thông qua các bảng này (khoảng 166 bảng khổ 60x80), bạn có thể "gần như ghé thăm" các địa điểm này. Phiên bản triển lãm này bao gồm các bức ảnh với nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng vì lý do kỹ thuật, văn bản trong các bức ảnh đã được rút gọn.

Phần 1

Các phép lạ xảy ra tại các nước: Argentina, Austria, Belgium, Columbia, Croatia, Egypt & France

Phần 2

Các phép lạ xảy ra tại các nước: Pháp & Đức

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram