Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng -Năm A 4/12/22 

THÔNG BÁO

1. Tuần này giáo xứ sẽ nhận tiền đợt hai cho quỹ giúp giới trẻ địa phận (Youth Ministry).

2. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ trọng và buộc, vào thứ Năm, ngày 8/12: Tiếng Việt sẽ có 2 Lễ: lúc 10g 30 sáng và 7g tối.

3.Giải tội mùa vọng

•Tiếng Anh: Thứ Tư, ngày 14/12

•Tiếng Việt: Thứ Năm và Thứ Sáu, ngày 15 và 16/12.

•Những ngày này đều có Lễ lúc 7 giờ tối trước khi giải tội. Xin cộng đoàn xem thêm chi tiết trên mạng, tờ giấy dán cuối nhà thờ, hoặc tờ thông

4. Thứ Bảy, ngày 17/12, Thánh Lễ tiếng Việt sẽ cử hành vào lúc 6g30. Ngay sau đó là Buổi Diễn Nguyện Giáng Sinh vào lúc 7g 45 tối. Đây là buổi sẽ được thay thế cho tĩnh tâm, và sẽ dẫn đưa cộng đoàn suy niệm về mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu theo Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước.

5. Về việc tham dự Lễ: Các cụ ông cụ bà muốn tham dự Thánh Lễ 7g tối Thứ Bảy và 9:30 sáng Chúa Nhật, nhưng không thể tự túc đi đến nhà thờ được, thì xin liên hệ văn phòng giáo xứ để đăng ký ghi danh sẽ có xe đưa đón đến nhà thờ vào các giờ Lễ ấy.

6. Thứ Tư, ngày 7/12, Văn phòng giáo xứ sẽ đóng cửa do cúp điện từ 8:30 sáng đến 6:30 tối. Nhưng các Thánh Lễ vẫn được cử hành như thường lệ. 

7. Vé cho buổi tiệc Xuân tại nhà hàng Pink Pearl vào thứ Bảy 21/1/2023 đã có sẵn cho cộng đoàn. Cộng đoàn có thể liên tại văn phòng hoặc liên lạc chị Hiền qua số 778-999-2529. 

8. Chầu Thánh Thể, thứ Sáu, ngày 10/12 do Hội các bà mẹ công giáo phụ trách.

9. Huynh đoàn Đa Minh sẽ họp nguyệt hội vào thứ Bảy, ngày 3/12, lúc 10:30 sáng.

10. Hội các bà mẹ công giáo và liên minh Thánh Tâm sẽ có buổi tĩnh tâm vào Chúa Nhật, ngày 04/12, lúc 7g tối bên trong nhà thờ.

11. Ban giúp Lễ sẽ họp vào thứ Sáu, ngày 10/12, lúc 12g trưa. Các thành viên ban giúp Lễ buộc phải tham dự buổi họp này nếu không có lý do chính đáng.

12. Thứ Ba ngày 6 tháng 12, buổi học hiểu và sống đạo vẫn sẽ được tiếp tục lúc 7g30 tối.

13. Chả giò có sẵn tại nhà thờ trước và sau giờ Lễ vào cuối tuần. 

 Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý LỄ TRONG TUẦN

Thứ Sáu ngày 02/12 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Anna Thá mới qua đời tại Vn do 1 gđ xin.

- Cầu cho LH Lorenso Hoàng Bá Long vừa mới qua đời do 1 gđ xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria, LH Đaminh và LH Toma do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Phủ, LH Phero và các LH tiên nhân do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH tiên nhân nội ngoại hai bên và xin ơn thánh hóa cho con cái do 1 gđ xin.

- Cầu cho Lh Phaolo Phan Văn Dư và Maria Nguyễn Thị Ba do vc Tâm-Hiền xin.

- Cầu cho LH các linh mục, tiên nhân, ân nhân do anh Hướng xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ và xin lễ như ý chỉ do 1 gđ xin.

- Cầu cho LH Phero Phít và Phero Chánh do anh Hướng xin.

- Cầu cho LH linh mục Phero Nguyễn Viết Bình, Phero Nguyễn Văn Kiều, và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ và cầu cho các đẳng LH do chị Hương xin.

- Cầu cho cha mẹ 2 bên nội ngoại do ô.b Hoàng Đức Thưởng xin.

- Cầu bình an cho gđ và cho thế giới.

- Cầu cho LH Rosa và LH Gioan Baotixita.

- Cầu cho LH Giuse, LH Maria và LH Gioan Kim cùng các đẳng LH do gđ Thắng Yến xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ, cầu cho các LH tiên nhân, xin lễ như ý chỉ cùng cầu cho các LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Maria và LH Giuse.

- Cầu cho LH Maria và LH Gioan do ac Nam Phụng xin.

- Cầu cho LH tiên nhân, các anh chị em cùng bà con thân nhân do gđ Tâm – Hiền xin.

- Cầu cho LH Maria Trần THị Nải, Trần Văn Gia và Trần Văn Ngọc do gđ xin.

- Cầu cho LH Phaolo Trần Văn Tề và Trần Văn Bút do gđ xin.

- Cầu bình an cho gia đình và xin ơn thánh hóa công việc học tập.

Thứ Bảy ngày 03/12 lúc 7g Tối

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ, cầu cho các LH Phero vừa mới qua đời. Cầu cho LH Maria và Giuse nhân ngày giỗ. Cầu cho bố mẹ hai bên và người thân đau nặng do gđ Quang Nguyên xin.

- Lễ giỗ, Cầu cho LH Giuse ông Lăng Đức Nhuận do Quang Thêu và các cháu xin.

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Giuse ông Nguyễn Văn Tuyến do Quang Thêu và các cháu xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Phero do con Xuân Hậu xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thơ.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ và con cháu. Lễ giỗ. Cầu cho LH Phanxico Xavie, Roco và Teresa do a/c Tuyết Nam xin.

- Cầu cho LH Lorenso Hoàng Bá Long vừa mới qua đời do:

- Cầu cho 2 LH Phero và 2 LH Maria

- Cầu cho LH ông bà nội Phaolo và Martha, ông ngoại Nguyễn Văn Hưu, bà ngoại Maria, 2 bác Anton Lê Đức Huynh và Anna Đinh Thị Phương do Anna Ngọc Bích xin.

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Khang do các con và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Phero. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể thân nhân do gđ Quang-Nguyên xin.

- Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria, LH Đaminh và LH Toma do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ do gđ ac Tố Lan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH Giuse và các LH tiên nhân do vc Thanh - Mỹ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ và cầu cho các đẳng LH.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Phero do Quang Thảo xin.

- Cầu cho LH Phero Vũ Thịnh, LH tiên nhân và các đẳng LH do chị Nữ xin.

Chúa Nhật ngày 04/12 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Lorenso Hoàng Bá Long vừa mới qua đời do:

  • Vợ xin.
  • Gđ Vũ Bá Hải xin.

- Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam vừa mới qua đời do:

  • vợ và 2 con xin.
  • Anh Khánh, chị Nga xin
  • Ac Bá Hằng xin
  • Anh Lộc và chị Chi xin
  • Chị Xuyến xin.
  • Gđ Vũ Bá Hải xin.

- Cầu cho LH Giuse mới qua đời tại Việt Nam do gđ Đỗ Tuyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ, cầu cho các LH Phero vừa mới qua đời. Cầu cho LH Maria và Giuse nhân ngày giỗ. Cầu cho bố mẹ hai bên và người thân đau nặng do gđ Quang Nguyên xin.

- Cầu cho LH Philiphe Nguyễn Điệp do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH mẹ là Maria Madalena do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH Giuse và Ane

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Ngọc do gđ cô chú Thưởng Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse, Gioan Kim, Maria và LH ông bà tổ tiên do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ, cầu cho 2 LH Lorenso.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Phero. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể thân nhân do gđ Quang-Nguyên xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria, LH Đaminh và Toma do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, 

Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH Phero Phùng Luân và Teresa Tăng Dung vừa mới qua đời do cô Hằng và các con xin. 

- Cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn do bố mẹ và anh chị xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho các LH vừa mới qua đời và các bệnh nhân ung thư được ơn chữa lành do Angie Trang xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin.

- Cầu cho LH Pheolo Hoàng Bá Tuấn, LH ô/b tổ tiên và các đẳng LH do Hoa – Minh xin.

- Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin.

- Cầu cho ô/b tổ tiên và các đẳng LH. Xin cho các con quay trở lại đời sống đạo do Trai-Giới xin.

- Cầu cho LH Maria do gđ Hiền Nhiệm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến, Phanxico Savie Lê Trung Thành cùng các đẳng LH do chị Bính xin.

- Cầu cho LH Giuse và Anne.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ, cầu cho các LH tiên nhân do chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH cha cố Timothê MC Cathy và Giuse Nguyễn Văn Tuyến do gđ Mến Nguyễn xin.

Chúa Nhật ngày 04/12 lúc 2g chiều

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria Phạm Thị Thìn do con Phạm Tuyết Mai và Phạm Thị Hồng Vân xin 

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ông bà tổ tiên do Thy xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Ngọc do gđ các con Cúc, Hằng xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ do 1 người xin và vc Tâm-Hiền xin.

- Cầu cho các LH tiên nhân.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, thánh cả Giuse, cha Diệp và thánh Martino. Cầu bình an cho gia đình do 1 người xin

- Cầu bình an cho gia đình và xin ơn thánh hóa công việc học tập

- Cầu bình an cho gia đình và các con, cầu cho các LH tiên nhân và các đẳng LH

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram