Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - Năm B - 03/12/23

1. Thu tiền đợt hai: cho quỹ Giới Trẻ trong Giáo Phận. 

2. Trường tiểu học Thánh Giuse: đang nhận đơn đăng ký năm học 2024-2025 cho mẫu giáo dành cho các em sinh trong năm 2019. Các gia đình trong giáo xứ sẽ được ưu tiên trước cho đến ngày 15 tháng 01 năm 2024. Đơn đăng ký có tại: https://saintjosephschool.ca/application-forms hoặc có thể liên lạc văn phòng trường học hay giáo xứ nếu cần. 

3. Ban Ẩm Thực: sẽ làm chả giò vào sáng thứ Hai ngày 04 tháng 12 lúc 8g sáng. 

4. Chương trình hỗ trợ thực phẩm: Các gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký sẽ nhận thực phẩm vào thứ Năm ngày 14 thang 12 từ 5g đến 7g tối tại nhà thờ Thánh Marcô Lutheran. 

5. Ban Đức Mẹ Thăm Viếng: sẽ đọc kinh những ngày sau: 

  • Nhà anh chị Xuân Thúy vào Chúa Nhật ngày 3 tháng 12 lúc 5g chiều, tại 5768 Joyce Street, Vancouver, số điện thoại 604.720.0111
  • Nhà ông bà Bùi Đức Thắng vào thứ Hai ngày 4 tháng 12 lúc 7g tối tại 1635 East 13 Avenue, Vancouver, số điện thoại 604.872.6269 

6. Xưng Tội Mùa Vọng từ thứ Tư ngày 13 tháng 12 tới thứ Sáu ngày 15 tháng 12 và những Thánh Lễ trong dịp Gáng Sinh, Năm Mới đã có trong tờ thông tin. 

7. Cập nhật chương trình Project Advance 2023: giáo xứ đã nhận được $64,975.00. Kính mong quý cộng đoàn quảng đại tiếp tục đóng góp đến mục tiêu là $80,000. 

8. Giáo xứ sẽ bán hoa Poinsettia (Trạng Nguyên) gây qũy nhân dịp Giáng Sinh và Năm Mới bắt đầu vào thứ Tư ngày 06 tháng 12. Xin cộng đoàn cùng ủng hộ. 

9. Tiệc Xuân Hiệp Nhất của giáo xứ sẽ được tổ chức vào ngày 03 tháng 02 năm 2024 tại nhà hàng Pink Pearl với sự góp mặt của Ca Sĩ Don Hồ và Mai Thiên Vân. Giá vé là $120 cho vé VIP và $100 cho vé thường. Mọi thông tin chi tiết hoặc mua vé vui lòng liên lạc anh Việt qua số điện thoại 604.726.2986. 

10. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 08 tháng 12, do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách. 

11. Hội Mân Côi: họp vào Thứ bảy, ngày 9 tháng 12 lúc 10g30 sáng. 

12. Phong bì công đức năm 2024: đã có sẵn phía cuối nhà thờ. 

13. Giáo xứ có bán chả giò ($40/bịch), xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 1 tháng 12 lúc 7g Tối 

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 

- Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Giuse, Gioan Baotixita, Toma, Maria và các LH trong giáo xứ Thánh Giuse do nhóm LTXC xin. 

- Cầu cho LH Liêu Siêu và LH Giuse Đinh Huy Tự do Nữ Chánh xin. 

- Xin ơn chết lành cho chị Ngọc Dương do Angie Trang xin.. 

- LH Anton Nguyễn Đức Phan mới qua đời do gđ ac Sơn Tính xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho các LH trong luyện ngục. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Gioan Bùi Trương Anh Hào do ba mẹ và gđ xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu cho LH ôb tổ tiên do các con và cháu xin. 

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH tiên nhân nội ngoại hai bên và xin ơn thánh hóa cho con cái do 1 gđ xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho các LH nội ngoại hai bên do một gđ xin. 

Thứ Bảy ngày 02 tháng 12 lúc 7g Tối 

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 

- Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do: 

  • Anh chị quang Thanh 
  • Hai cháu Hậu Xuân xin 

- Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Giuse, Gioan Baotixita, Toma, Maria và các LH trong giáo xứ Thánh Giuse do nhóm LTXC xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria. Cầu cho gđ trong mùa Vọng và Giáng Sinh do gđ Phạm Nguyễn xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho bố mẹ và những người thân đang đau nặng. Xin ơn Thánh hóa công việc làm do 1 gđ xin. 

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân do các anh chị em xin. 

- Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria. 

- Cầu cho LH Đaminh, Giuse, Gioan Baotixita, Maria, Theresa và các đẳng LH do Hảo Lê xin. 

- Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin 

- Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin. 

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse , Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Maria Madalena, Phanxico Savie, Maria, Gioan Baotixita, và cầu cho các đẳng linh hồn do gđ Chi Hương xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho các LH mồ côi. Cầu cho LH Phaolo mới qua đời tại VietNam do Chị Tuyết xin. 

- Cầu cho các đẵng linh hồn do 1 gđ xin. 

- Cầu cho LH Giuse và Maria và xin cho giấy tờ tốt đẹp. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Tôn Nghiêm, Giuse Nguyễn Văn Khẩn và Teresa Nguyễn Xuân Thiên Linh do Nguyễn Hữu Hùng xin. 

- Lễ giỗ, Cầu cho LH Phêrô , Vũ Thìn, do con Xuân Hậu và các cháu xin. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Teresa Trần Thị Chính do ông bà Võ/Khang xin. 

- Cầu bình an cho gia đình, cầu cho các linh hồn mồ côi, và cho các đẳng linh hồn do Thanh Phạm xin. 

- Cầu cho LH Phero do con Quang Thảo xin. 

- Cầu cho LH Phero Vũ Thìn do Nữ Chánh xin. 

- Cầu cho 2 LH Phero và 2 LH Maria 

- Xin ơn bình an và hạnh phúc cho các anh chị em và các bác trong Huynh đoàn do Angie Trang xin. 

Chúa Nhật ngày 03 tháng 12 lúc 9g30 sáng 

- Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin. 

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 

- Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Giuse, Gioan Baotixita, Toma, Maria và các LH trong giáo xứ Thánh Giuse do nhóm LTXC xin. 

- Cầu cho LH Giuse và LH Maria do các con và các cháu xin. 

- Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin. 

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse , Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin. 

- Cầu cho LH Tôma do anh Long xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Gioan Bùi Trương Anh Hào do ba mẹ và gđ xin. 

- Cầu cho 3 LH Giuse, 2 LH Anna, và LH tổ tiên ôb hai bên do 1 gđ xin. 

- Cầu cho LH Maria do một người xin. 

- Cầu cho LH bà Maria Ngoản mới qua đời tại VN do ôb cố Luân xin. 

- Cầu cho LH tổ tiên nội ngoại hai bên, cầu cho 5 LH Giuse, 5 LH Anna và Toma 

- Cầu cho LH Phaolo mới qua đời tại VietNam do Chị Tuyết xin. 

- Cầu cho các LH mồ côi. Cầu cho LH Giuse Lê Quang Hải vừa mới qua đời tại Mỹ do Tuấn, Trâm kính xin. 

- Lễ giỗ 1 năm , cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng do: 

  • Con Nguyễn Thị Yến xin 
  • Con Nga và Nguyên xin 
  • Con Nguyễn Thị Huệ xin 
  • Con Nguyễn Thị Xuyền xin 
  • Con và Nguyễn Ngọc Dũng xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Xin cho việc giấy tờ được suôn sẻ do Hazel Nguyễn xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Xin Lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng do gđ hai con, các cháu, và các chắt xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và Giuse Lăng Đức Nhuận do Quang-Thêu và các cháu xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin ơn chữa lành cho con gái do gđ Chị Hằng xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baoticita Alex Sam Nguyễn và Lễ giỗ cho LH Phillipê Nguyễn Văn Khen do Cô Nghiệp xin. 

- Cầu cho LH Fabiano Trương Tiến Quân và các đẳng linh hồn do Trương Hoài Bảo xin. 

- Cầu cho LH Phêrô do A/C Hòa xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH tiên nhân, ân nhân và LH Gioan Baotixita do Cô Nga xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho LH Phaolô Nguyễn Sáng. Cầu cho LH Micae, LH Trần Ngọc Tâm, Nguyễn Thị Xích do gđ con Xuân Thúy xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin Lễ như ý chỉ do Kenny Young xin. 

- Cầu cho LH Giuse Diệp Anh Nhì do A/C Phương Lưu xin. 

- Tạ ơn Chúa Giesu, Mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Anna, Thánh Andre, Thánh Martin và các Thánh Nam Nữ. Cầu cho LH Maria Suy, Maria Thìn, Đa Minh Maria và các LH trong luyện ngục. 

- Xin ơn bình an, sức khỏe và hạnh phúc cho các ca viên ca đoàn Cung Trầm và các thành viên trong Hội bà mẹ do Angie Trang xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin. 

Chúa Nhật ngày 03 tháng 12 lúc 2g chiều 

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Gioan Bùi Trương Anh Hào do ba mẹ và gđ xin. 

- Cầu cho LH Maria và các đẳng LH do Thanh Nam xin. 

- Cầu cho LH Giuse Vỹ do chị Hai xin.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram