Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật 17 Thường Niên C - 24/07/2022

1.  Chầu Thánh Thể, thứ Sáu ngày 29 tháng 7 do ban thường vụ phụ trách.

2. Hội Khấn Martino sẽ có buổi sinh hoạt tại nhà dòng vào thứ Bảy ngày 30/7, lúc 10:30 sáng.

3. Lễ an táng của Maria Alyssa Anh Doãn sẽ diễn ra tại giáo xứ vào lúc 9 sáng, thứ Sáu ngày 29 tháng 7 và viếng xác vào ngày thứ Năm ngày 28 tháng 7 từ 1 chiều – 2:30 chiều tại nhà quàn trong nghĩa trang Forest Lawn Memorial Park - 3789 Royal Oak Ave.

4. Vào ngày 26-28 tháng 8, nhóm giới trẻ sẽ có buổi cắm trại tại Rathtrevor Beach Provincial Park (trên đảo Vancouver). Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng scan QR code trên poster dán cuối nhà thờ.

5. Đơn ghi danh được để cuối nhà thờ cho con em vào các lớp Giáo lý bằng tiếng Anh hay Việt, lớp Việt ngữ, hoặc đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể cho niên khóa tới qua tờ đơn cuối nhà thờ.

6. Sách Lời Chúa cho Thánh Lễ tháng 7,8, 9 đã có sẵn tại văn phòng giáo xứ.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 22/07 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn vừa mới qua đời do:

  • ban Tang Chế xin
  • bà Hồ Phó xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Maria mới qua đời do bà Hồ Phó xin.

- Cầu cho LH Maria và Matta mới qua đời do Cô Tứ Long xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, thánh cả Giuse. Cầu cho LH anh Ben vừa mới qua đời và các đẳng LH do 1 người xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Genovefa và Anton do ô/b cố Luân xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. cầu bình an cho gia đình. cầu cho LH Đaminh Hồ Phó và các đẳng LH do vợ và các con xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Đaminh, Maria và các đẳng.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu cho các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho các ca viên và gia đình do ca đoàn Xin Vâng xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và xin ơn bình an.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Baotixita và các đẳng LH do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin ơn chữa lành. Cầu cho LH Maria và Phaolo.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ông bà tổ tiên và các đẳng LH do ô/b Long xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse và Maria.

- Cầu cho LH Anna Trần Thị Nhơn.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và các con các cháu được khỏe mạnh ngoan ngoãn do Maria Nga xin.

Thứ Bảy ngày 23/07 lúc 7g Tối 

- Cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn vừa mới qua đời do:

  • bác Toàn Ngọc Calgary xin.
  • Cô Nguyễn Thúy Calgary xin.
  • Ca đoàn Teresa xin
  • Thi – Bằng xin.
  • Xuân xin

- Cầu cho LH Maria mới qua đời tại VN do Ô.b Quý xin.

- Cầu cho LH Nguyễn Ngọc Sang mới qua đời do cô Tánh xin.

- Cầu cho LH Phero vừa mới qua đời tại Việt Nam do:

  • Thi – Bằng xin.
  • 1 người xin

- Cầu cho LH Maria vừa mới qua đời tại Việt Nam do ô/b Quý xin.

- Cầu cho LH Maria và Vincente vừa mới qua đời tại Việt Nam. Lễ giỗ 1 năm. Cầu cho LH Anna, Anton, Giuse và Maria do Long và Lan Anh xin.

- Lễ giỗ 1 năm. Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Vóc do ô/b Dương Văn Tâm và gia đình xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH bố là Giuse do gđ con Mười – Nhung xin.

- Cầu bình an cho gia đình và cầu cho 3 LH Gioan Kim do 1 người xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Vi

do các con và các cháu xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do gđ ac Tố Lan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH ông bà tổ tiên và các LH mồ côi.

- Xin ơn đi dường được bình an do Xuân – Hậu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.

- Cầu cho gia đình đi đường xa được bình an do Xuân xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, thánh cả Giuse và các thánh. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ông bà nội ngoại và các đẳng LH do gđ Linh Phú xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, thánh cả Giuse và các thánh. Cầu bình an cho gia đình, các con và các cháu. Cầu cho LH 2 linh mục Giuse Đinh Văn Hoành, Phero Nguyễn Hữu Nhường và LH các linh mục do gđ Minh Trang xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và xin ơn bình an do Hiếu Nguyễn xin.

- Cầu cho 4 LH Maria và 4 LH Giuse cùng các đẳng LH do 1 người xin.

Chúa Nhật ngày 24/7 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn vừa mới qua đời do Angie Trang xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Phanxico Savie Nguyễn Tùng do Trinh Nguyễn xin.

-Lễ giỗ. Cầu cho LH Giuse Doãn Văn Thặng do Doãn Văn Cảnh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Fanxico Savie Lê Trung Thành và Teresa Hà Thị Hến do Bính xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. cầu bình an cho gia đình. cầu cho LH Đaminh Hồ Phó và các đẳng LH do vợ và các con xin.

- Cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Andre Nguyễn Thới do vợ và các con xin.

- Cầu cho LH Anton, Maria và các đẳng LH do các con xin

- Cầu bình an cho gia đình và cầu cho 3 LH Gioan Kim do 1 người xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình.  Lễ giỗ, cầu cho LH Vincente, xin ơn chữa lành cho bố mẹ hai bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang – Nguyên xin.

- Cầu bình an cho gia đình và xin đi đường bình an do gđ Linh -Lan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do Kenny Young xin.

- Cầu cho LH Phaolo Trần Chiểu và Phaolo Trần Văn Trung do a/c Thanh – Nguyệt xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do ông Hồng xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin ơn thánh hóa cho công ăn việc làm của chồng do Hoan Wendy xin.

- Cầu cho LH Matha Mài, Maria Sen, Phero Bão và các đẳng LH do Trinh Nguyễn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do Maria Hằng Long xin.

- Cầu cho LH Teresa do ô.b Ngọc Anh, Nguyễn Viêm, Michael Nguyễn và Andre Nguyễn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse nhân kỷ niệm 54 năm ngày thành hôn do các con cháu xin.

Chúa Nhật ngày 24/7 lúc 3g chiều

- Cầu cho LH Đaminh mới qua đời do gđ Thông Tiên xin.

- Cầu cho LH Giuse vừa mới qua đời tại Việt Nam.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Xin ban ơn thánh hóa công ăn việc làm và học tập.

- Cầu cho LH tiên nhân và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và cha mẹ.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cha Trương Bửu Diệp và thánh Martin do bác Tuyết xin.

Thứ Ba 26/07 at 10:30 sáng

  • Lễ giỗ 100 ngày. Cầu cho LH mẹ là Teresa Phạm Thị Ngải.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram