Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật 18 Thường Niên C - 31/07/2022

1.  Chầu Thánh Thể, thứ Sáu ngày 05 tháng 8 do đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách.

2.  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Hội Các Bà Mẹ sẽ họp vào Chúa Nhật, ngày 7 tháng 8 lúc 7g tối.3. Giáo xứ sẽ tổ chức long trọng Thánh Lễ song ngữ kính thánh Đa Minh, tổ phụ dòng Đa Minh, vào thứ Hai ngày 8 tháng 8 lúc 7g tối. Kính mời cộng đoàn tham dự để cầu nguyện cho dòng Đa Minh và các cha đang giúp giáo xứ của chúng ta.

4.Thứ Bảy ngày 13 tháng 8 giáo xứ sẽ tổ chức picnic cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta tại công viên Trout Lake từ 11g sáng đến 3 giờ chiều. Kính mong anh chị em ghi số lượng người ở giấy cuối nhà thờ để ban tổ chức dễ dàng tổ chức được tốt đẹp.

5.Trại hè Giáo xứ Thánh Giuse đợt hai dành cho các em từ 5 đến 13 tuổi sẽ diễn ra vào ngày 15/8 đến 19/8, từ 9g sáng đến 1:30 chiều, do các sơ Calcutta trợ giúp. Hạn chót nộp đơn là ngày 15/8. Xin mời cộng đoàn ghi danh cho con em qua đơn đã có ở cuối nhà thờ. Đơn ghi danh tình nguyện viên cho trại hè đã có để anh chị em đăng ký.

6.Ban ẩm thực xin mời quý ông bà anh chị em hy sinh chút thời gian đến cuốn chả giò giúp gây quỹ giáo xứ, vào thứ Hai, ngày 1 tháng 8, lúc 8 giờ sáng.

7.Số tiền đóng góp cho Project Advance hiện giờ là $34,080, giáo xứ mong quý cộng đoàn quảng đại tiếp tục đóng góp và đạt đến muc tiêu là $90,000.

8. Vào ngày 26-28 tháng 8, nhóm giới trẻ sẽ có buổi cắm trại tại Rathtrevor Beach Provincial Park (trên đảo Vancouver). Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng scan QR code trên poster dán cuối nhà thờ.

9.Ngày BC Day, thứ Hai, 01/08: Văn phòng giáo xứ sẽ đóng cửa. Thánh Lễ vào 8g sáng vẫn bình thường. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho tỉnh bang British Columbia.

10. Giáo xứ xin chân thành cám ơn Cha Chánh xứ, Cha Tuyên úy và Ban Tổ Chức đã chuẩn bị cho chuyến hành hương của giáo xứ tới Edmonton được thành công tốt đẹp. Cám ơn quý cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho chuyến đi này được bình an.

11. Cha Phaolo Bùi Đình Thân sẽ tổ chức bữa tiệc gây quỹ Đêm Tình Thương giúp các em mồ côi người dân tộc ở Kontum vào ngày thứ Bảy 10/9/2022, vào lúc 18:30 tại nhà hàng Pink Pearl, Vancouver. Mong nhận được sự ủng hộ của quý ông bà, anh chị em. Để mua vé, xin liên hệ với chị Hiền ở cuối nhà thờ sau Thánh Lễ hoặc số phone: 778-999-2529.

12. Sách Lời Chúa cho Thánh Lễ tháng 7,8, 9 đã có sẵn tại văn phòng giáo xứ.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.

Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 29/07 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn vừa mới qua đời do:

 • Ban Tang Chế xin
 • Angie Trang xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. cầu bình an cho gia đình. cầu cho LH Đaminh Hồ Phó và các đẳng LH do vợ và các con xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Phero Hoàng Văn Sanh do bà Hồ Phó xin.

- Cầu bình yên cho gia đình nội ngoại

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giuse và Maria.

- Xin ơn bình an do 1 người xin.

- Cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Vincente Maria do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Gioan Baotixita.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình do Nguyễn Văn Thạc xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho 2 LH Giuse do chị Đào xin.

- Cầu cho các LH vừa mới qua đời do Angie Trang xin.

Thứ Bảy ngày 30/07 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Phanxico Savie Nguyễn Xuân Minh mới qua đời tại Vn do Bằng Thi xin.

- Cầu cho LH Mattha Phạm Thị Vinh vừa mới qua đời do ô.b Phạm Dương xin.

- Lễ giỗ cầu cho LH Giuse.

-Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria Madalena Nguyễn Thị Phượng do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn vừa mới qua đời do:

 • bác Toàn Ngọc Calgary xin.
 • Cô Nguyễn Thúy Calgary xin.
 • Ban ẩm thực xin
 • Nguyễn Văn Thạc xin
 • Gia đình chị Thu xin.
 • Bằng Thi và ca đoàn Teresa xin.

- Cầu bình an cho gia đình và cầu cho 3 LH Gioan Kim do 1 người xin.

- Cầu cho LH Phero do gđ ac Bằng Thy xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Vi do các con và các cháu xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do gđ ac Tố Lan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH Maria do anh Thắng xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Anna, Gioa Baotixita, Giuse, Maria, Vincente và Phero do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ do Nguyễn thị Nghiệp xin.

- Cầu cho LH Cha mẹ nội ngoại và xin ơn đi đường được bình an do Phạm Thị Hợp xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và Giáo Hội. Cầu cho LH Giuse maria và các đẳng LH do 1 người xin.

- Cầu cho LH Giuse Phạm Hải và các LH nơi luyện ngục do Hường xin.

Chúa Nhật ngày 31/7 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Phero Phùng Văn Luân mới qua đời do Ban Tang Chế xin

- Cầu cho LH linh mục Gioan Nguyễn Văn Hảo mới qua đời tại VN cùng LH các linh mục khác do gđ Minh Trang xin.

- Cầu cho LH Phero và LH Maria Alyssa Anh Doãn mới qua đời do:

 • Ba mẹ và anh chị em xin.
 • Bằng Thi và ca đoàn Teresa xin.
 • Ông Bà cố Luân xin
 • Ca đoàn Xin Vâng xin

- Cầu cho LH Phero do gđ ac Bằng Thy xin. 

- Cầu bình an cho gia đình và người thân của em Maria Alyssa do ca đoàn Xin Vâng xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Teresa vừa mới qua đời tại Việt Nam do gđ Nguyên – Vy xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Anna Phạm Thị Trấn do 1 người xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Lâm do 1 người xin.

- Lễ giỗ, Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Phanxico Savie Lê Trung Thành, LH Teresa Hà Thị Hến và xin ơn chữa lành do chị Bính xin.

- Lễ giỗ, tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho mẹ đã mất và cầu cho gia đình được khỏe mạnh và ngày một yêu mến Chúa hơn do Nguyễn Hữu Tô xin

-Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria Madalena Nguyễn Thị Phượng do em Nguyễn Thị Lan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. cầu bình an cho gia đình. cầu cho LH Đaminh Hồ Phó và các đẳng LH do vợ và các con xin.

- Cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Andre Nguyễn Thới do vợ và các con xin.

- Cầu cho LH Anton, Maria và các đẳng LH do các con xin

- Cầu bình an cho gia đình và cầu cho 3 LH Gioan Kim do 1 người xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH Phero do gđ ac Bằng Thy xin. 

- Cầu bình an cho gia đình và người thân cùa em Maria Alyssa do ca đoàn Xin V

Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nguyên do Vancity Autobody xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gia đình va xin cầu cho ân nhân do Quang Thêu xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Maria Madalena, Phanxico Savie và Gioan Baotixita do chị Hương xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho các LH và cho công ty được tốt lành do ac Tứ Long xin.

- Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Long và Đaminh Hồ Phó do ô.b Nên xin.

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại và các đẳng LH do chị Oanh xin.

Chúa Nhật ngày 31/7 lúc 3g chiều

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình.

- Cầu cho LH Nguyễn Hữu Xuyến do Phạm Thị Hợp xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Xin ban ơn thánh hóa công việc làm và học tập.

- Tạ ơn Đức Mẹ ban ơn chữa lành bệnh do 1 người xin.

Thứ Ba 2/08 at 10:30 sáng

 • Lễ giỗ. Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Long 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram