Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật 31 Thường Niên C - 30/10/22

THÔNG BÁO

1. Hôi Đồng Mục Vụ giáo xứ sẽ họp vào Chúa Nhật, ngày 30/10 tại hội trường giáo xứ lúc 10:45 sáng. Kính mời các trưởng hội ban ngành của giáo xứ đến dự họp đầy đủ.

2. Sáng Thứ Bảy lúc 10h30, ngày 5 tháng 11, sẽ có Thánh Lễ cầu nguyện cho ơn gọi của phụ tỉnh Dòng Đa Minh, cha bề trên phụ tỉnh sẽ chủ tế Thánh Lễ.

3. Ngày Lễ các Thánh 01/11 có 3 lễ: Lễ tiếng Anh lúc 8g sáng. Lễ tiếng Việt lúc 10:30g sáng và 7g tối. Ngày Lễ cầu cho các linh hồn 02/11 có 4 lễ: Lễ tiếng anh lúc 8g sáng và 7g tối. Lễ tiếng Việt lúc 10:30g sáng và 5:15g chiều.

4. Ban Giúp Lễ sẽ họp vào lúc 12g chiều, Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 bên trong nhà thờ. Xin mời tất cả thành viên ban Giúp Lễ tham dự đông đủ.

5. Hội Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu, Nam Định đang xây nhà hưu dưỡng gồm 100 phòng cho các sơ bệnh tật và cao niên ở miền Bắc Việt Nam. Hội Dòng xin cộng đoàn chúng ta ủng hộ để nhà hưu dưỡng được sớm hoàn tất. Sẽ có các sơ cuối nhà thờ nhận sự ủng hộ của anh chị em.

6. Chầu Thánh Thể, thứ Sáu, ngày 4/11 do đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách.

7. Huynh đoàn Đaminh sẽ họp nguyệt hội vào Thứ Bảy, 5/11 lúc 10:30 sáng.

8. Hội các bà mẹ họp định kỳ vào 7 giờ tối, Chủ Nhật ngày 6/11 tại hội trường giáo xứ.

9. Các cha trong giáo xứ chúng ta sẽ đi tham dự tuần Study Week, ngày 15, 16, 17 tháng 11 sẽ không có Lễ tiếng Việt, nên giáo xứ chỉ có Thánh lễ tiếng Anh lúc 8 giờ sáng và 7g tối thứ Tư ngày thường.

10. Chương trình Phát Triển và Hòa Bình do Caritas Canada tổ chức là buổi học hỏi và suy ngẫm về những vấn đề xã hội quan trọng với góc nhìn Công giáo. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 5/11 từ 10g sáng đến 1g chiều tại St. Augustine Parish Centre. Giảng đường lầu 2. Thông tin chi tiết xin email Eileen tại dcamparmo@stjoseph

11. Thánh lễ cầu hồn hằng năm cho tất cả các giám mục, tu sĩ nam nữ đã mất trong địa phận Vancouver được tổ chức tại nhà thờ Chánh Tòa Holy Rosary lúc 12:10 chiều vào thứ Tư, 9/11/2022. Xin mời quý cộng đoàn cùng tham dự.

12. Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11, Giáo phận Vancouver sẽ tổ chức buổi học hỏi tìm hiểu cho những ai muốn phục vụ Giáo Hội qua chức phó tế vĩnh viễn, tại nhà thờ Christ the Redeemer, West Vancouver. Xin xem chi tiết trên trang mạng giáo xứ hoặc poster cuối nhà thờ.

13. Nhân dịp Lễ Thánh Gia vào tháng 12, giáo xứ sẽ có thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cho các đôi hôn nhân. Đặc biệt, những đôi hôn nhân nào có kỷ niệm 25, 50, 60, 70 năm hôn phối, có thể liên lạc với văn phòng giáo xứ để xin phép lành tòa thánh. Hạn chót là 31 tháng 10

14. Chả giò có sẵn tại nhà thờ trước và sau giờ lễ vào cuối tuần.

 Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 28/10 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH chị là Maria vừa mới qua đời. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria và Giuse do Hiện Vóc xin.

- Lễ giỗ 2 năm. Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Hồng Sâm do gia đình xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Toma do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Teresa do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho LH Gioan Baotixita.

- Cầu cho các LH và xin như ý chỉ do cô Chưởng xin.

- Cầu cho LH Maria và Gioan do Nguyễn Văn Thạc xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Giuse và Maria.

- Cầu bình an cho gđ, xin ơn hoán cải và chữa lành do Bùi Ngọc Dung xin.

- Cầu cho LH Teresa do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Do 1 người xin.

Thứ Bảy ngày 29/10 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Maria vừa mới qua đời.

- Cầu cho 2 LH Đaminh và Maria Nguyễn Thị Cà.

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Nhạn do 2 con Tuấn và Giao xin.

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Khang do:

 • Các con các cháu xin.
 • Ac Đơn Hùng xin.
 • Ô.b Phong – Thoa xin.

- Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Toma do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ do gđ ac Tố Lan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho LH Anne, Phero và Anna. Cầu cho bố mẹ hai bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang-Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an c ho gđ do Lâm Văn Mến xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tịnh do vc Thanh – Mỹ xin.

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Khang do một nhóm bạn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và các Thánh đã ban ơn chữa lành do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Maria Lê Thị Nhạn, LH Anton và Cecilia do Nguyễn Xuân Cường xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và Giuse Lăng Đức Nhuận do Quang Thêu và các cháu xin.

- Cầu cho LH bố là Gioan Baotixita, LH anh là Phero và LH ông bà tổ tiên do a/c Phương Hợp xin.

- Cầu cho LH Giuse Phạm Công Lý, Giuse Phạm Công Hải và các LH nơi luyện ngục do Monica xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH tổ tiên nội ngoại và các đẳng LH do chị Oanh xin.

- Cầu cho LH Maria Anjovie Rahlan xin cho các con ngoan do gđ Nglanh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ và cầu cho các đẳng LH. Xin Chúa ban ơn sức khỏe và được về với Chúa khi qua đời.

Chúa Nhật ngày 30/10 lúc 9:30 sáng

- Lễ giỗ, cầu cho LH Rosa.

-Lễ giỗ. Cầu cho LH bố mẹ là Daminh Nguyễn Văn Tuệ và Maria Phạm Thị Lan do gđ Kim Nhài xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ. Lễ giỗ, cầu cho 2 LH Toma ba Đoàn Văn Ngôn và anh Đoàn Văn Sư, LH mẹ là Teresa Phạm Thị Lý và bà ngoại Maria Hoàng Thị Đào do gđ con Hùng-Nga xin.

- Cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn do bố mẹ và anh chị em xin.

- Cầu cho LH Philiphe Nguyễn Điệp vừa mới qua đời do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH mẹ là Maria Madalena do các con và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu cho LH Anton và Maria do các con xin.

- Cầu cho LH Maria Vũ Thị Tơ do 2 cháu Tuấn và Giao xin.

- Cầu cho 3 LH Gioan Kim do 1 người xin.

Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Khang do các con các cháu xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Toma do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, 

Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH Phero Phùng Luân và Teresa Tăng Dung vừa mới qua đời do cô Hằng và các con xin. 

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH Micae và LH Maria do Đức Thanh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho LH Anne, Phero và Anna. Cầu cho bố mẹ hai bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang-Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến, Martino Lê Văn Huệ, Phanxivo Savie Lê Trung Thành và xin ơn chữa lành do chị Bính xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ và thế giới, cầu cho LH Đaminh Hồ Phó cùng các đẳng LH do gđ xin.

- Cầu cho LH Giuse và Ane.

- Cầu cho LH Ô.b Đỗ Văn Cung, Từ Thị Tư cùng các LH dì Dung, dì Xuân và Cúc do ac Phương Hợp xin.

- Cầu cho tất cả anh chị em đi xa được bình an do gđ.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ.

- Cầu cho LH Laurenso Dương Quang Giám do Mười-Ân xin.

- Cầu cho LH Teresa và Maria và các đẳng LH do Lê Văn Hồng xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ do Kenny Young xin.

- Cầu cho LH các ân nhân của nhóm do nhóm thân hữu và Tánh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ và cầu cho LH Teresa do gđ Linh Lan xin.

Chúa Nhật ngày 30/10 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Giuse và Ane.
 • Cầu cho LH Giuse do ac Thành – Ba xin.
 • Cầu bình an cho gđ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho mẹ được khỏe mạnh, cầu cho các anh chị em đi đường được bình an.
 • Xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Giacobe, Maria Madalena, Alexu, Anna và Elizabeth cùng các đẳng LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Anton và Vincente Maria do 1 gđ xin.

Thứ ba, 01/11 at 10:30 sáng.

 • Cầu bình an cho gia đình.Cầu cho LH Phero và Anna cùng các LH đã qua đời.

Thứ ba, 01/11 at 7g tối.

 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và thế giớ. Cầu cho các LH tiên nhân
 • Cầu cho 5 LH Phero.

Thứ Năm 3/11 at 10:30 sáng

 • Cầu cho 6 LH Maria
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram