Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B - 3/3/24

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TRONG THÁNG 3/2024

1. Tĩnh Tâm và Bí Tích Hòa Giải:

 • Giảng Phòng: Thầy Sáu Phaolo Hoàng Lê Phong, SCJ
 • Tĩnh Tâm và Giải Tội cho cộng đồng Việt: Thứ Năm, 14/03 và Thứ Sáu, 15/03
 • 18:00: Ngắm Đàng Thánh Giá
 • 19:00: Thánh Lễ
 • 19:30: Giảng Phòng
 • 20:00: Bí Tích Hòa Giải

2.  LỄ THÁNH GIUSE: Ngày 16 tháng 03, 2024

 • Không có Thánh Lễ sáng lúc 9:00
 • 10:00: Rước Kiệu Thánh Giuse
 • 10:30: Thánh Lễ Song Ngữ
 • 11:30: Ăn Trưa tại hội trường bên trường học.

 3. CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 24-29/03

 • Lễ Lá (24/03): như các ngày Chúa Nhật
 • Thứ Hai (25/3): Thánh Lễ lúc 19:00 (Ngắm Thương Khó)
 • Thứ Ba (26/3): Thánh Lễ lúc 10:30 và 19:00 (Ngắm Thương khó)
 • Thứ Tư (27/3): Thánh Lễ Việt 10:30

(Thứ Tư, 17:00: Lễ Truyền Dầu tại Nhà Thờ Chánh Tòa)

4. TAM NHẬT VƯỢT QUA

 •  THỨ NĂM: ngày 28 tháng 3
 • 11:00 – 16:00: Đặt Mình Thánh chầu trong thinh lặng
 • 20:30: Thánh Lễ Tiệc Ly

Sau đó  Kiệu Mình Thánh Chúa và chầu trước Nhà Tạm Phụ đến ½ khuya

 • THỨ SÁU: ngày 29 tháng 3, ăn chay kiêng thịt
 • 11:00: Ngắm đàng Thánh Giá ngoài trời 
 • 12:00: Ngày thứ nhất, tuần Cửu nhật Lòng Chúa thương xót
 • 19:00Nghi thức suy tôn Thánh Giá  sau đó ngắm đứng và dâng hạt
 •  THỨ BẢYngày 30 tháng 3
 • 11:00: Ngắm 5 dấu Đanh của Chúa
 • 12:00: Ngày thứ hai, tuần Cửu nhật Lòng Chúa thương xót
 • 21:00Lễ Đêm Vọng Phục Sinh

5. CHÚA NHẬT - LỄ PHỤC SINH, Ngày 31 tháng 3 các Thánh Lễ như ngày Chúa Nhật


THÔNG BÁO

 1. Nhóm Giới Trẻ: sẽ có Tĩnh Tâm Mùa Chay bằng tiếng Anh lúc 7:30 tối Chúa Nhật, Ngày 17 Tháng 3 với chủ đề “Chúa ơi, xin đổi mới chúng con" do Thầy Sáu Phao-lô Hoàng Lê Phong, SCJ giảng. Để biết thêm chi tiết, xin xem bản thông tin dán ở cuối nhà thờ.
 2. Ngắm đàng Thánh Giá: mỗi thứ sáu trong mùa chay bắt đầu lúc 6g15 tối. Kính mới cộng đoàn cùng tham dự 
 3. Ân nhân giúp thay thảm trong nhà thờ. Giáo xứ xin tri ân đến: Gia đình Kim Châu ($10,000), Ông bà Đinh Đức Thùy ($1,000), Anh chị Phát-Châu ($1,000), Chị Phương Đỗ (1,000), Anh chị Thạc- Phương ($1,000), Anh chị Nam-Tuyết ($3,000), Cô Hạnh ($300), gia đình Thu Hiền ($2,000), gia đình anh chị Truy-Hiên ($1,000), Anh Quang (Tony) Trần ($1,000), Chị Thái Thị Mỹ ($500), Chị Nga Đỗ (1,000)
 4. Ân nhân giúp làm lại Cửa Nhà Tạm: Giáo xứ xin chân thành cám ơn Gia đình Bác Vĩnh ($1,000), Anh chị Phát-Châu ($2,000), một gia đình ẩn danh ($5,000), Bác Hồ Phó ($500), Gia Đình Bác Đào Phạm ($2,000), Gia Đình hai bác Phong-Thoa ($1000)
 5. Chầu Thánh Thể: vào thứ Sáu, ngày 08 tháng 03 do Hội Các Bà Mẹ phụ trách.
 6. Phong bì công đức năm 2024đã có sẵn phía cuối nhà thờ. Mọi thắc mắc xin gọi văn phòng giáo xứ
 7. Giấy khai thuế cho năm 2023: đã được gửi về theo địa chỉ của anh chị em. Mọi thắc mắc xin gọi văn phòng giáo xứ.
 8. Ban Chăm Sóc Nhà Chúa: sẽ dọn dẹp trong và ngoại nhà thờ  để chuẩn bị cho Đại Lễ Phục Sinh vào thứ Bảy ngày 09 tháng 03 lúc 10g sáng.
 9. Lịch họp của các hội đoàn trong tháng Ba:
 10. Hội Mân Côi: Thứ Bảy ngày 09 tháng 03 lúc 10g30 sáng.
 11. Hội Các Bà Mẹ và Liên Minh Thánh Tâm: Chúa nhật, ngày 31 tháng 03 lúc 7g tối.
 12. Giáo xứ có bán chả giò và thịt nướng ($40/bịch). Xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.

Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 01 tháng 03 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Anna Phạm Thị Tha mới qua đời do gia đình Sơn Tính xin.        
 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh do gđ xin
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • -Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria Ma-dalina và LH Gioan-Kim.
 • Cầu bình an cho gia đình do một người xin. 
 • Xin Lễ như ý chỉ. Cầu cho các LH Giacôbê, Mađalena, Agnes, và Phaolô.
 • Xin Lễ như ý chỉ. Cầu cho các LH Alêxù, Elizabeth, Anna, và Phêrô
 • Lễ giỗ, Cầu cho LH Giuse.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse trong năm cũ. Cầu bình an cho gđ trong năm mới và cho chuyến đi xa do cô chú Hùng Loan xin.

Thứ Bảy ngày 02 tháng 03 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Anna Phạm Thị Tha (bà ba Cường) mới qua đời do: 
  • A/C Bá Hằng xin.
 • Cầu cho 2 LH Anna Phạm Thị Tha và Giuse Phạm Văn Cường do các con, các cháu, và các chắt xin. 
 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh do gđ xin
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do:
  • Anh chị quang Thanh
  • Hai cháu Hậu Xuân xin
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.ff
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân do các anh chị em xin.
 • Cầu cho 2 LH Phero và 2 LH Maria
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 •  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Tiên Nhân do Chi Thủy xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH mồ côi. Tạ ơn các Thánh Tử đạo VN. Tạ ơn Thánh Martino. Tạ ơn Cha Phanxico do A/C Tài Nga xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu bình an trong năm mới và tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, một năm cũ đã qua được bình an do A/C Việt Trang xin.
 • Cầu cho LH Paulo Phạm Đình Mười mới qua đời tại Việt-Nam do Phạm Thị Hợp xin. 
 • Cầu cho LH Maria và LH Titô vừa qua đời do con gái xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria. Cầu cho bố mẹ và toàn thân nhân. Xin ơn bình an và chữa lành hồn xác cho mọi người trong gđ do một gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin ơn thánh hóa công việc làm. Cầu cho gđ trong mùa chay và mùa Phục Sinh do gđ Phạm Nguyễn xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Cầu cho LH Phaolo, Giuse, Maria và các đẳng LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ.

Chúa Nhật ngày 03 tháng 03 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Anna Phạm Thị Tha (bà ba Cường) mới qua đời do: 
  • chị Tánh xin
  • ôb Đạm xin.
  • Ôb Trần Văn Nghệ và Đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin.
  • Gđ Tín Hà xin.
  • gđ Hùng Nga xin
 • Cầu cho LH Cecilia Dương Thị Ngọc qua đời tại VN do chị Tánh xin và cô Nga xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân bà Tân xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ do Kenny Young xin
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Thanh Đức, LH Giuse Phạm Ngọc Tuyến và Toma Phạm Thanh Hùng do 1 gia đình xin.
 • Cầu cho LH Andre Nguyễn Thới do vợ và các con xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Ôb Tổ Tiên và xin ơn chữa lành cho con gái do G/D Chị Hằng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Têrêsa Hà Thị Hến, Martino Lê Văn Huệ, Phanxico Savie Lê Trung Thành và các đẳng LH do Chị Bính xin.
 • Cầu cho LH Gioan Lưu Văn My và Maria Bùi Thi Cải do Anthony và Debbie xin.
 • Cầu cho LH Maria Suy. Maria Thin, Phero và các LH trong luyện ngục. Tạ ơn Chúa Giesu, Mẹ Maria, và Thánh Giuse. Lễ tạ ơn Thánh Anna, Andre, Martin, và các Thánh nam nữ. 
 • Cầu cho các LH do A/C Nam Phụng xin. 
 • Lễ giỗ 12 năm. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Toàn. Cầu cho LH Matha, Phaolô, Antôn, và các đẳng LH do g/đ Mai Đan xin.
 • Cầu cho LH Bà Anna Nguyễn Thị Xuân Lan và Ông Nguyễn Sỷ Phụng vừa mới qua đời tại VN.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho sức khỏe cho em Thùy sớm phục hồi và bình an; vui vẻ. 
 • Cầu cho LH Rosa Maria mới qua đời tại VN do Gđ Nguyên Vy xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse do chị Thủy xin.
 • Cầu cho LH Giuse Đặng Văn Cử mới qua đời tại Mỹ do một gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse trong năm cũ. Cầu bình an cho gđ trong năm mới và cho chuyến đi xa do cô chú Hùng Loan xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Ân, LH Anna, 4 LH Phero và các LH do gđ Minh Trang xin.
 • Cầu cho LH Cecilia và các LH ân nhân do chị Tánh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp do Lê Thị Đa xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Vincente Nguyễn Trọng Đẩu, LH Maria Nguyễn Thị Tý, 5 LH Vincente và 3 LH Maria, LH GioanKim. Lễ giỗ, Cầu cho LH Ambrosio Nguyễn Văn Thọ, LH Maria Vincente Nguyễn Ngọc Nhi Brenda do gđ Hòa Chung xin lễ. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Đinh Huy Tự, Augustino, Anna và Phero do bà Tự xin.

Chúa Nhật ngày 03 tháng 03 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bính an cho gia đình.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse Phêrô, và Maria Vincente do một người xin.
 • Cầu cho LH Anna Phạm Thị Tha do Hiền NguyễSn xin.
 • Xin lễ cho Thánh hoá công ăn việc làm cho con do Gđ xin.
 • Tạ ơn Cha Bửu Diệp do Anh Thăng xin.
 • Tạ ơn Chúa. Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH do Gđ Hiền Nhiệm xin.
 • Cầu cho LH Phaolô Têrêsa va Gioan Baotixita. Cầu cho Cha Hoành và Cha Yip do Bác Cảnh xin. 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram