Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật III Thường Niên - Năm B - 21/01/24

THÔNG BÁO

 1. Ban Ẩm Thực: sẽ lau lá vào thứ Hai ngày 22 tháng 01 và gói bánh trưng vào thứ Ba ngày 23 tháng 01 lúc 8g sáng.
 2. Thứ sáu ngày 02 tháng 02, Thánh Lễ Đức Mẹ Dâng Con Trong Đền Thờ (Bổn Mạng Ban Giáo Dục Đức Tin) lúc 7 giờ tối sẽ có nghi thức làm phép nến và rước nến trước Thánh Lễ. Những ai muốn làm phép nến để dùng tại gia, xin mang theo nến.
 3. Thánh lễ thứ Bảy ngày 03 tháng 02: sẽ được cử hành lúc 6g30 tối (sớm hơn 30 phút) để tạo điều kiện cho quý cộng đoàn tham dự tiệc Xuân Hiệp Nhất lúc 7g30 tối.
 4. Ban Lễ Sinh: xin mời các em giúp lễ tới tham dự buổi họp vào trưa thứ Bảy ngày 03 tháng 02 lúc 12g tới 1g30 tại nhà thờ. Phụ Huynh có thể ghi danh cho con em mình nếu muốn gia nhập.
 5. Chương trình hỗ trợ thực phẩm: Các gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký sẽ nhận thực phẩm vào thứ Năm ngày 08 tháng 02 từ 5g đến 7g tối tại nhà thờ Thánh Marcô Lutheran.
 6. Chầu Thánh Thể: vào thứ Sáu, ngày 26 tháng 1 do nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa phụ trách.
 7. Phong bì công đức năm 2024: đã có sẵn phía cuối nhà thờ. Mọi thắc mắc xin gọi văn phòng giáo xứ
 8. Hội Các Bà Mẹ và Liên Minh Thánh Tâm: họp vào Chúa Nhật, ngày 28 tháng 1 lúc 7g tối.
 9. Giáo xứ có bán chả giò ($40/bịch), xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.

Ý LỄ TRONG TUẦN

Thứ Sáu ngày 19 tháng 01 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh vừa mới qua đời do:
  • Gia đình xin.
  • Ca đoàn Xin Vâng xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu cho LH Giuse Vũ Văn Qúy, 3 LH Giuse Maria, và Antôn.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ Thánh cả Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho gđ, các con cháu. Cầu cho LH tổ Tiên, ông bà, cha mẹ, LH thân nhân, ân nhân, bạn hữu, cùng các đẳng LH do Gđ Minh Trang xin.
 • Cầu cho LH Micae, Phaolo, 2 LH Maria và các LH.
 • Cầu cho LH Gioan Kim và Maria Madalena, Đa Minh Hồ Phó và Phero Trần Đồng do một người xin.
 • Cầu cho LH bà Thiều Thị Ca mới qua đời.
 • Cầu cho con dâu được phẫu thuật bình an.
 • Cầu bình an cho gđ. Cầu cho 2 LH Maria, 4 LH Vinh Sơn, LH Wilfan Martin và các LH
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Cầu cho LH Maria mới qua đời tại VN

Thứ Bảy ngày 20 tháng 01 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh vừa mới qua đời do:
  • Gia đình xin.
  • Gđ Thu Hiền xin.
  • Angela, Tammy và Jason xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do:
  • Anh chị quang Thanh
  • Hai cháu Hậu Xuân xin
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin. 
 • Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân do các anh chị em xin.
 • Cầu cho 2 LH Phero và 2 LH Maria
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Cầu cho bố mẹ và toàn thân nhân. Xin ơn chữa lành hồn xác cho những người đang đau nặng do một gđ xin.
 • Cầu cho LH Giuse Vũ Văn Qúy, 3 LH Giuse Maria, và Antôn.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho 2 GĐ nhân dịp kỷ niệm ngày Thành Hồn do ac Hương Oanh và Thành Trong xin.
 • Cầu cho LH Bà Maria Nguyễn Thị Tạo do gđ ôb Phong Thoa xin. 
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Hải, Giuse Phạm Lý và các LH mồ côi do Monica xin.
 • Cầu cho LH Ine Trương Thị Nguyên và Pheo Lâm Chờ do con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Th ánh Giuse và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho GĐ, Cầu cho LH Ambrosio, Gioan Baotixita và Giuse do gđ Thiên Ân xin.
 • Cầu bình an cho gđ. Cầu cho 2 LH Guse, LH Cataria và Maria do Phúc xin.
 • Xin ơn Thánh hoá công việc làm do Hoàng Thành Long xin

Chúa Nhật ngày 21 tháng 01 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh mới qua đời do:
  • Gia đình xin.
  • Ôb Truy Hiên xin.
  • Bà Tân xin
  • Ôb Viên xin.
  • Cô Là xin.
  • Hội Khấn Martino xin.
  • Bà Ba Cường xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu cho 3 LH Gioan Kim, LH Laurenso và Giuse do một gđ xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Thanh Đức, LH Giuse Phạm Ngọc Tuyến và Toma Phạm Thanh Hùng do 1 gia đình xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Đinh Huy Tự, Đaminh Hồ Phó, và Đaminh Vũ Nam.
 • Cầu cho LH Maria Đào-Thị Thanh mới qua đời do Ban Dức Mẹ Thăm Viếng xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ nhân dịp kỷ niệm ngày thânh hồn do con và các cháu xin.
 • Lễ  giỗ  5 năm, cầu cho LH Gioan Lâm Văn Hiển do Ôb Truy Hiên xin
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thìn do Hội Khấn Martino xin.
 • Cầu cho 2 LH Phaolo, LH Tadio và Phero do Đặng Thị Sa xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và ôb nội ngoại do gđ Mến Nguyễn xin
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Đào do gd Nguyên và Nga xin.
 • Cầu cho các LH tiên nhân do Nguyễn Thị Huệ xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Xin lễ như ý chỉ và thánh hoá công việc làm. Xin cho bà ngoại phẫn thuật được bình an do Hoàng Phi Hùng và Lê Xuân Hằng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Cầu cho LH Gioan Baotixita Alex Sam Nguyễn do cô Nghiệp xin.

Chúa Nhật ngày 21 tháng 01 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin. 
 • Cầu cho LH Theresa Nguyễn Thị Minh do chồng và các em xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Cầu cho LH Maria, LH ôb tổtiên và các LH do Nguyễn Tường Vi xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Tuỳ và các LH do Anna Ngọc Bích xin. 

Th Tư ngày 24 tháng 01 lúc 10g30 sáng

 • Cầu cho LH Phero Biên.

Th Năm ngày 25 tháng 01 lúc 10g30 sáng

 • Cầu cho bình an cho gđ. Cầu cho LH Paul Modder, Wilfan Martin và các LH. 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram