Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - 26/11/2023

THÔNG BÁO

Thánh Lễ Nhận Chức: của Cha Chánh xứ sẽ do Đức Giám Mục Michael Miller chủ tế sẽ được cử hành vào Chúa Nhật ngày 31 tháng 12 lúc 11g30 sáng. Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc mừng tại School Gym tại Trường Tiểu Học của Giáo xứ
 1. Thu tiền đợt hai: cho quỹ hỗ trợ các gia đình khó khăn trong giáo xứ nhân dịp Giáng Sinh.
 2. Trường tiểu học Thánh Giuse: đang nhận đơn đăng ký cho năm học 2024-2025. Các gia đình có con em sinh trong năm 2019 có thể đăng ký học. Trường học sẽ ưu tiên cho các gia đình trong giáo xứ trước. Hạn chót đăng ký học cho các gia đình trong giáo xứ là ngày 15 tháng 01 năm 2024. Đơn đăng ký có tại trang mạng của trường học:https://saintjosephschool.ca/application-forms hoặc có thể liên lạc văn phòng trường học hoặc giáo xứ nếu cần.
 3. Thứ Sáu ngày 8 tháng 12, Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cử hành lúc 7 giờ tối.
 4. Cập nhật chương trình Project Advance 2023: giáo xứ đã nhận được $61,875.00. Kính mong quý cộng đoàn quảng đại tiếp tục đóng góp đến mục tiêu là $80,000.
 5. Cập nhật nhân sự các ban ngành trong giáo xứ: ông Nguyễn Văn Thùy trưởng Ban Trật Tự và ông Huỳnh Văn Thưởng trưởng Ban Tang Chế.
 6. Ban Ẩm Thực: đã trao cho giáo xứ số tiền là $11,040.00 vào cuối tháng 11. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn Ban Ẩm Thực và các thiện nguyện viên đã đóng góp trong công việc gây quỹ cho giáo xứ. 
 7. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 01 tháng 12, do Đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách.
 8. Lịch họp của các hội đoàn trong tháng 12:
 9. Huynh Đoàn Đa Minh: họp vào Thứ Bảy ngày 2 tháng 12 lúc 10g30 sáng.
 10. Hội Các Bà Mẹ và Liên Minh Thánh Tâm: họp vào Chúa Nhật, ngày 3 tháng 12 lúc 7g tối.
 11. Hội Mân Côi: họp vào Thứ bảy, ngày 9 tháng 12 lúc 10g30 sáng.
 12. Phong bì công đức năm 2024: đã có sẵn phía cuối nhà thờ. 
 13. Giáo xứ có bán chả giò ($40/bịch), xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.

Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 24 tháng 11 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Giuse, Gioan Baotixita, Toma, Maria và các LH trong giáo xứ Thánh Giuse do nhóm LTXC xin.
 • Cầu cho LH cha mẹ hai bên do gđ ac Tiến Hoa xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Tân.
 • Cầu cho các LH thai nhi do Ngọc xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho 2 LH Giuse và cầu cho con cái biết vâng lời.
 • Cầu cho LH ôb tổ tiên và các LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ do Dan xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Huệ, 4 LH Maria, 2 LH Phero và LH Phaolo.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Đa Minh Hồ Phó và các LH do gđ xin.
 • Cầu cho LH Anton mới qua đời do ôb Quý xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Inhaxio Nguyễn Văn Thống do Việt Võ xin.
 • Cầu cho các LH nội ngoại hai bên do các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho các LH trong luyện ngục do gđ Nguyên Vy xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ và cầu cho các LH do ac Tuyết Nam xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hạt do ca đoàn Xin Vâng xin.
 • Cầu bình an cho gđ và cầu cho các LH.
 • Cầu cho LH Inhaxio, Maria và Gioan do gđ ac Thạc Phương xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu cho LH Ambrosio, Gioan Baotixita và Giuse do gđ Thiên Ân xin.

Thứ Bảy ngày 25 tháng 11 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do:
  • Anh chị quang Thanh
  • Hai cháu Hậu Xuân xin
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Giuse, Gioan Baotixita, Toma, Mariavà các LH trong giáo xứ Thánh Giuse do nhóm LTXC xin.
 • Cầu cho ôb Nguyễn Bá Khang là LH Giuse và Teresa do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Cầu cho LH Đaminh, Giuse, Gioan Baotixita, Maria, Theresa và các đẳng LH do Hảo Lê xin.
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse , Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin. 
 • Cầu cho LH tiên nhân, ôb cha mẹ hai bên
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Cầu cho LH tiên nhân, LH Giuse, Maria, Teresa, Phero nhân dịp lễ giỗ. Cầu cho LH Michelle mới qua đời và các LH mồ côi gđ Phạm Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, LH Teresa, Maria, Phero và Giuse nhân dịp lễ giỗ. Cầu cho LH Michelle mới qua đời và các LH. Cầu cho bố mẹ và những người thân đang đau nặng do 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH Maria Lê Thị Nhạn do một người xin
 • Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân do các anh chị em xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Maria Ngô Phạm Ngọc-Tâm, Maria Ngô Phạm Ngọc-Trâm, LH Ngô Hớn, LH Mã Tú Huê, LH Anna Bùi Thị Nga, Tăng Kim Dung và các LH do ac Lệ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse và Maria. Cầu cho giấy tờ được tốt đẹp.
 • Cầu cho gđ được bình an như ý do Trần Công Tốn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu cho LH Teresa và Phero do một người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Gioan Kim, Giuse, Maira và các LH do Thắng và Yến xin.
 • Cầu cho LH Paul Chen do một người xin.
 • Cầu cho LH Phero Trần Thành Lợi và các LH thai nhi.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ.
 • Cầu cho con ở xa được bình an do một người xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên nội ngoại, 6 LH Phero và 4 LH Maria do cháu xin.
 • Cầu cho LH Giuse và 4 LH Phaolo do cô Lê Thị Chín xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho các LH do ôb Viên xin.
 • Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Tưởng vừa mới qua đời do:
  • Ac Đạt Thúy xin
  • Ca đoàn Teresa xin.
  • Ac Bằng Thy xin.
 • LH Anton Nguyễn Đức Phan vừa mới qua đời do:
  • Ôb Quý xin.
  • Gđ Quang Thảo xin.
  • Ca đoàn Teresa xin.
  • Ac Bằng Thy xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Đào Tài xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Lý, Giuse Phạm Hải và các LH trong luyện ngục do Monica và Hà xin.
 • Xin lễ như ý chỉ do anh Phương xin.
 • Lễ giỗ 12 năm, cầu cho LH Giuse Chu Tất Thể và các LH. Cầu cho công việc của ba mẹ được bằng an như ý.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho các LH tiên nhân, LH Phero Nguyễn Văn Khánh, LH Phero Nguyễn Văn Tưởng, Anton Nguyễn Đức Phan mới qua đời do Xuân xin.
 • Cầu cho LH Phanxico Savie và 2 LH Maria.
 • Cầu cho LH Inhaxio, Maria và Gioan do gđ ac Thạc Phương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho các LH do một người xin.
 • Cầu cho 2 LH Phero và 2 LH Maria

Chúa Nhật ngày 26 tháng 11 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Giuse, Gioan Baotixita, Toma, Maria và các LH trong giáo xứ Thánh Giuse do nhóm LTXC xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin. 
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin
 • Thánh lễ tạ ơn nhân dịp 34 năm hôn phối của ac Lê Minh Hòa - Nguyễn Xuân Huyền Ngọc và 33 năm hôn phối của ac Lê Hoàng Long - Đinh Thị Bạch Tuyết do gđ bác Phương xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên nội ngoại hai bên, cầu cho 5 LH Giuse, 5 LH Anna và Toma
 • Cầu cho LH tiên nhân, nội ngoại hai bên, LH Gioan Baotixita, các LH thân nhân, ân nhân và các đẳng LH do ac Hùng Loan xin. 
 • Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH ôb nội ngoại, LH Giuse Phạm Tân và Maria Teresa do vợ và các con Kim Phạm xin.
 • Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Tưởng mới qua đời tại VN do ôb Nên xin.
 • Cầu cho LH Maria, Gioan Baotixita, Giuse và Andre do hai con Thái-Hà xin.
 • Cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Long do gđ Hiền Nhiệm xin.
 • Cầu cho LH Giuse mới qua đời tại VN do một gđ xin.
 • Cầu cho LH Giuse, Maria và các LH tổ tiên do gđ Hạnh Thủy xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Bùi Trương Anh Hào do ba mẹ và gđ xin.
 • Cầu cho 3 LH Giuse, 2 LH Anna, và LH tổ tiên ôb hai bên do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an và sức khỏe cho cha mẹ đang đau bệnh do Hazel Nguyễn xin
 • Cầu cho LH ông cố Giuse Phạm Thanh Đức mới qua đời tại VN do gđ Phạm Thơm xin.
 • Cầu cho LH Theresa Nguyễn Thị Minh do chồng và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân và Gioan Baotixita do cô Nga xin.
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng và Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim do:
  • con Nga và Nguyên xin.
  • Một người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến, Martino Lê Văn Huệ, Phanxico Savie Lê Trung Thành và xin đi xa được bình an do cô Bích xin.
 • Cầu cho các LH nội ngoại hai bên do ôb Phú và Hương xin.
 • Cầu cho LH Anton mới qua đời do nhóm thân hữu xin.
 • Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Khánh mới qua đời tại Mỹ do ac Lễ Hoa xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna và Giuse do ông Bùi Đức Thắng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Anna và Giuse do một gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho các LH do Kenny Young xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Đa Minh Maria Mùi, Đa Minh Tính và Đa Minh Phong.
 • Cầu cho LH cha Phanxico Trương Bửu Diệp và LH Maria Nguyễn Thị Minh do ac Tuyết Tài xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Giuse Phạm Tân, Andre Nguyễn Thới, Matthew Trần Đăng Quang và Banade Trần Đức Thắng do ac Tuyết Nam xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho các LH trong luyện ngục.
 • Cầu cho LH Phanxico Savie Đào My Đống, Đào Đức Thuận và Đa Văn Thanh do Ân và Hiếu xin.
 • Lễ giỗ 2 năm, cầu cho LH Maria Định Thị cấp và LH Phero Nguyễn Văn Khánh vừa mới qua đời do Trang Dũng xin
 • Lễ giỗ 3 năm, cầu cho LH Matthew Nguyễn Xuân Cường do ôb Ngọc Anh và Nguyễn Viêm xin.
 • Cầu cho 2 LH Phero và LH Ênê do bà Nguyễn Thị Thiết xin.
 • Cầu cho LH Inhaxio, Maria và Gioan do gđ ac Thạc Phương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Anna, Thánh Andre, Thánh Martin và các Thánh Nam Nữ. Cầu cho LH Maria Suy, Maria Thìn, Đa Minh, Maria và các LH trong luyện ngục.

Chúa Nhật ngày 26 tháng 11 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin. 
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Maria do hai con Trung và Thu xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hạt (thân mẫu cựu giáo viên cô Nguyễn Thị Hải ) vừa qua đời tại Calgary do Ban Giáo Lý Việt Ngữ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Raphael Quyền, Mathias nhân dịp lễ giỗ, LH Elizabeth, LH Phero và LH ôb tổ tiên do Phúc và Thảo xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Bùi Trương Anh Hào do ba mẹ và gđ xin.

Thứ Năm30/11 lúc 10:30 sáng

 • Lễ giỗ 40 ngày, cầu cho LH Anna.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram