Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh - 07/01/23

THÔNG BÁO

 1. Chương trình Project Advance 2023 đã hoàn tất với tổng số nhận được là $89,270.00. Xin chân thành cám ơn quý ân nhân và cộng đoàn đã quảng đại đóng góp giúp giáo xứ hoàn tất.
 2. Trường tiểu học Thánh Giuse: đang nhận đơn đăng ký năm học 2024-2025 cho mẫu giáo dành cho các em sinh trong năm 2019. Các gia đình trong giáo xứ sẽ được ưu tiên trước cho đến ngày 15 tháng 01 năm 2024.
 3. Giáo xứ đang cần ân nhân bảo trở hiện vật cho buổi Tiệc Xuân Hiệp Nhất. Xin liên lạc cha Xứ hoặc văn phòng giáo xứ.
 4. Vé Tiệc Xuân Hiệp Nhất của giáo xứ vào ngày 03 tháng 02 năm 2024 tại nhà hàng Pink Pearl đã bán hết. Giáo xứ xin chân thành cám ơn quý cộng đoàn và ân nhân đã quảng đại ủng hộ. 
 5. Hiệp Sĩ Đoàn (Knight Columbus): xin mời quý Hiệp Sĩ đến tham dự đông đủ buổi họp tối thứ Bảy ngày 13 tháng 01 lúc 8g tối tại nhà xứ cũ. Chúa Nhật ngày 14 tháng 01 sau các Thánh Lễ sẽ có giao lưu gặp gỡ để giới thiệu về sinh hoạt của Hiệp Sĩ đoàn cho những quý ông muốn tham gia.
 6. Ban Ẩm Thực: sẽ xâu thịt vào thứ Ba ngày 09 tháng 01 lúc 8g sáng.
 7. Chương trình hỗ trợ thực phẩm: Các gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký sẽ nhận thực phẩm vào thứ Năm ngày 11 thang 01 từ 5g đến 7g tối tại nhà thờ Thánh Marcô Lutheran.
 8. Chầu Thánh Thể: vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 1 do hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách.
 9. Phong bì công đức năm 2024: đã có sẵn phía cuối nhà thờ. Mọi thắc mắc xin gọi văn phòng giáo xứ
 10. Sách Lời Chúa: từ tháng 01 cho đến tháng 6 năm 2024 đã có tại văn phòng giáo xứ.
 11. Lịch họp của các hội đoàn trong tháng 1 năm 2024:
 12. Hội Mân Côi: họp vào Thứ bảy, ngày 13 tháng 1 lúc 10g30 sáng.
 13. Hội Các Bà Mẹ và Liên Minh Thánh Tâm: họp vào Chúa Nhật, ngày 28 tháng 1 lúc 7g tối.
 14. Giáo xứ có bán chả giò ($40/bịch), xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.

Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 05 tháng 01 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu cho LH Elizabeth Huỳnh Ái Liên mới qua đời tại Portland do GĐ Em Nhài xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ cầu cho LH Maria do cô Nga xin
 • Cầu cho LH bà Maria Từ mới qua đời tại VN và các LH do gđ Minh Trang xin.
 • Xin ơn chữa lành cho bà Đào Thị Thanh do gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho các LH nội ngoại hai bên do một gđ xin.

Thứ Bảy ngày 06 tháng 01 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do:
  • Anh chị quang Thanh
  • Hai cháu Hậu Xuân xin
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin. 
 • Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân do các anh chị em xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Anna do 2 con Luận Kiểm xin
 • Cầu cho 2 LH Phero và 2 LH Maria
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ Cầu cho LH Marta, Phanxico-Savie, Teresa và 2 LH Giuse.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ do một người xin. 
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Hải, Giuse Phạm Lý và các LH trong luyện ngục do Monica xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Cầu cho các LH do Xuân Cường xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ trong năm cũ và cầu bình an cho gđ trong năm mới. Cầu cho các LH do chị Tuyết xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Maria và Phanxico do ôb Viên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Cầu cho bố mẹ và đại gđ. Xin ơn chữa lành cho những người đang đau nặng do một gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ trong năm mới. Xin ơn Thánh hóa công việc làm do gđ Phạm Nguyễn xin.
 • Cầu cho các LH anh hài do anh Hướng xin.
 • Cầu cho LH Anna mới qua đời do một người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hà và các LH. Xin cho con ngoan hiền và học giỏi do Diễm xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Đỗ Thị Chiến do một gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Vũ Thị Tam, Vũ Hồng Nga, Vũ Hồng Vân và các đẳng LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Cầu cho LH Gioan Baotixita Alex Sam Nguyễn. Cầu cho LH ôb cha mẹ tổ tiên do cô Nghiệp xin.
 • Cầu cho các LH ôb tổ tiên nội ngoại và cầu bình an cho gđ trong năm mới do cháu Thương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Cecilia Nguyễn Thị Tỉnh, Maria Nguyễn Thị Vui và các LH do Quỳnh Anh xin.
 • Lễ giỗ một năm, cầu cho LH Giuse Đinh Huy Tự do GĐ Bà Tự xin

Chúa Nhật ngày 07 tháng 01 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu cho 3 LH Gioan Kim, LH Laurenso và Giuse do một gđ xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Giuse và LH Maria do các con và các cháu xin.
 • Lễ giỗ một năm, cầu cho LH Giuse Đinh Huy Tự do GĐ Bà Tự xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ do Kenny Young xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Tuyền  và Giuse Lăng Đức Nhuận do Quang Thêu và các Cháu xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Cầu cho LH Ông Bà Tổ Tiên. Xin ơn chữa lành cho con gái do GĐ Chị Hằng xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Rương mới qua đời tại VN do GĐ Hòa Chung xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Cầu cho LH Maria và Micae do Đức Thanh xin 
 • Cầu cho LH Elizabeth Huỳnh Ái Liên mới qua đời tại Mỹ do một GĐ xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ kỉ niệm ngày cưới 24 năm của AC Ngọc Mai do Ông Nên xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse trong năm cũ và cầu bình an cho gia đình, các con các cháu trong năm mới do gđ ac Tuyết Tài xin. 
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do gia đình xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Thanh Đức, LH Giuse Phạm Ngọc Tuyến và Toma Phạm Thanh Hùng do 1 gia đình xin
 • Tạ ơn Chúa Đức Mẹ và cầu bình an trong năm m do gđ Danh Hồ xin.
 • Cầu bình an cho gđ do Thanh Hồ xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do Nguyễn Thị Nga xin.
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Út do Quốc Thoa xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse trong năm mới. Cầu cho các LH tiên nhân và LH Gioan Baotixita do cô Nga xin.
 • Cầu cho LH Giuse Huỳnh Tam Nguyên do gđ Nhài xin.
 • Xin ơn chữa lành và cầu cho các LH thai nhi.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tổ tiên nội ngoại hai bên và các LH do Vy xin.
 • Cầu cho LH ôb cha mẹ do Dung Dung xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ trong năm mới do ông Đinh Đức Thùy xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ trong năm cũ và cầu bình an trong năm mới do gđ Hạnh Thủy xin.
 • Cầu cho LH Phero Phít, Phero Chánh do anh Hướng xin.
 • Cầu cho LH các linh mục, tổ tiên, các ân nhân và các đẳng LH do một gđ xin.
 • Xin lễ như ý chỉ nhân kỷ niệm 33 hôn phối của ôb Bình Vân.
 • Cầu cho LH Maria mới qua đời tại Mỹ do Hiến Phương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến, Matino Lê Văn Huệ, Phanxico Savie Lê Trung Thành và các LH do chị Bích xin.

Chúa Nhật ngày 07 tháng 01 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ do một người xin
 • Cầu cho LH ông cố Giuse và các LH mồ côi do GĐ Thanh Mỹ xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse cho năm cũ và cầu bình an cho năm mới do một GĐ xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH ông bà tổ tiên và các LH mồ côi do một ngươi xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ do một người xin 
 • Xin Lễ như ý chỉ do một người xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Cầu cho LH nội ngoại và các LH mồ côi 

Thứ ba ngày 09 tháng 01 lúc 10g 30 sáng

 • Cầu cho đi đường bình an 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram