Thông Báo Cuối Tuần - CHÚA NHẬT THỨ 3 THƯỜNG NIÊN NĂM C - 23/01/2022

1. Chầu Thánh Thể thứ Sáu, ngày 28 tháng 1, do nhóm Lòng Thương Xót Chúa phụ trách.

2. Thánh Lễ đồng tế, nhân dịp mừng lễ Tết Nguyên Đán, để tạ ơn Chúa, và cầu bình an cho Giáo Xứ và gia đình, do Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương chủ sự, vào 9:30 sáng Chủ Nhật, ngày 30 tháng 1. Thánh Lễ này sẽ trực tuyến dành cho những ai không thể đến nhà thờ được.

3. Trong 3 ngày Tết, lúc 7 giờ tối, sẽ có Thánh Lễ cho cộng đoàn Việt: đó là những Lễ ngày giao thừa, mùng 1, 2 và 3 Tết, là thứ Hai ngày 31 tháng 1, đến thứ Năm mùng 3 tháng 2, dương lịch.

Thánh Lễ 7g tối thứ Sáu mùng 4 tháng 2, vẫn giữ như thường lệ. Kính mong quý cộng đoàn cùng tham dự.

4. Sách “Lời Chúa trong Thánh Lễ” của 6 tháng đầu năm nay: hiện đã có tại văn phòng giáo xứ, cũng như phong bì công đức cho năm nay.

5. Ai mất dù, mắt kính, bao tay và mũ trong nhà thờ, xin đến văn phòng giáo xứ để nhận lại.

Chúng ta cùng cầu nguyện nhiều cho nhau và cho thế giới. Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý lễ trong tuần

Thứ Sáu ngày 21/01 lúc 7 Tối

 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Sáng mới qua đời do cô Nga xin.
 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế do:
 • Anh Long và gia đình xin
 • Chị Kim Anh xin.

-  Cầu cho LH Giuse Trần Quýnh mới qua đời do Huynh Đoàn Đa Minh xin.

 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn, ân nhân và các đẳng LH do Ông bà Huỳnh xin.

-  Cầu cho LH Mary Francis De Sale do 1 người xin.

 • Cầu cho LH Phero Hồ Sỹ Bân vừa mới qua đời tại Việt Nam do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Hoàng Bá Tuấn do Hoang Thao xin.
 • Cầu cho LH Phero Nguyễn Viết Bình do 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH Maria Lê Thị Út nhân lễ giỗ 100 ngày do chị Tần xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Minh Tiến do 1 người xin.
 • Cầu bình an cho tất cả gia đình trong huynh đoàn và cộng đoàn và cầu cho các LH đã qua đời do Huynh Đoàn Đa Minh xin.

Thứ Bảy ngày 22/01 lúc 7 Tối

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho bố mẹ 2 bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang Nguyên xin.

 • Cầu cho LH Maria Vũ Thị Thanh mới qua đời do Thành Trong xin.

-  Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do Gđ ac Tố Lan xin.

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế do:
 • Anh Long và gia đình xin
 • Chị Kim 
 • Anh xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.

-  Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

-  Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

-  Lễ giỗ - cầu cho LH Vincente Lê Văn Chấn và LH Maria do chị Liên và các em xin.

 • Cầu cho LH Phero Hồ Sỹ Bân vừa mới qua đời tại Việt Nam do 1 người xin.
 • Cầu cho LH 2 bên nội ngoại, LH Maria, Anna và Phaolo Nguyễn Hữu Xuyến do Phạm Thị Hợp xin.
 • Cầu cho LH Gioan Kim – giỗ 3 năm do bác Tám xin.

-  Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Hoàng Ánh nhân lễ giỗ 100 ngày do 1 gđ xin.

- Cầu cho Cha cố Nguyễn Ngọc Phi và Giuse Nguyễn Bá Khang do Xuân Cường xin.

- Cầu cho LH Phaolo, Anna, Anton và Cecilia do Hoàng thị Xuân xin.

-  Cầu cho LH Philiphe Lê Thanh Luyện do Nga Lê xin.

-  Cầu cho LH Giuse Nguyễn Minh Tiến do 1 người xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho LH Maria Đỗ Thị Hồng Sâm cùng các đẳng LH do gđ và con cháu xin.

Chúa Nhật ngày 23/01 lúc 9:30 sáng

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Lê Thị Chấn mới qua đời tại VN do 1 gđ xin.

-  Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Sáng vừa mới qua đời do Thu – Hiền xin.

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế do:
 • Ban Tang Chế xin
 • Anh Long và gia đình xin
 • Chị Kim Anh xin.
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do:
 • Đức - Thanh xin.
 • ô.b. Phong Thoa

-  Cầu cho LH Maria Vũ Thị Thanh vừa mới qua đời do

 • Phạm Thị Trinh xin
 • Phạm Thị Nhu xin
 • Phong và Tường Vy xin
 • Và 1 người xin

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho bố mẹ 2 bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang Nguyên xin.

 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn, Maria Nguyễn Thị Hoa và các đẳng LH do các con xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.

-  Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

-   Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

-  Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.

- Cầu cho LH Cha Giuse và ông Cố Giuse do 1 người xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin.

-  Cầu cho LH Maria và Phero do Trần Thị Xem xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Maria Trương Thị Cúc mới qua đời tại VN do Chi và Đăng xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và nhân lễ, cầu cho LH Maria.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, và xin Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn của các con và giới trẻ do 1 gia đình xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Maria nhân ngày giỗ do Phương Khanh và gđ xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giuse và Maria do 1 người xin.

- Cầu cho LH Maria Vũ T. Thanh, Maria Nguyễn Thị Sáng và Thomas Nguyễn Thanh Thế do ca đoàn Đaminh Savio và Mến Nguyễn xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Viễn – lễ giỗ 1 năm do Thái, Hà và gia đình xin.

-  Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ nhân dịp kỷ niệm thành hôn 2 gđ do Hương Oanh và Thành Trong xin.

-  Cầu cho Lh Giuse Phạm Văn Ry nhân ngày giỗ do 1 người xin.

-  Cầu cho LH Banabe, Micae và Phero do bà Vân xin.

 • Cầu cho LH Maria Lê Thị Út nhân lễ giỗ 100 ngày do chị Tần xin.

-  Cầu cho LH Phaolo Bùi Văn Phổ do cô chú Đoàn Đào xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và cầu bình an cho gia đình trong năm mới do chị Như ý xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, Thánh Martin, Cha Trương Bửu Diệp và cầu bình an cho gia đình trong năm mới do gđ Quý Ngân xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do 1 gđ xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, đặc biệt cho giáo xứ Thánh Giuse do gđ Jimmy và Hoa xin.

Chúa Nhật ngày 23/01 lúc 3g chiều

-  Cầu bình an cho gđ và cầu cho LH Hồ thị Loan vừa mới qua đời ở VN do 1 người xin.

- Xin ơn chữa lành cho các trẻ nhỏ và phụ nữ bị bức hại trên thế giới do 1 người xin.

-  Cầu cho LH Cha Giuse Trần Xuân Lãm mới qua đời tai VN do ac Thành Ba xin.

-  Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do 1 người xin.

-  Cầu cho LH Phero Phit và Phero Chánh do 1 gđ xin.

-  Cầu cho LH ông bà Nội Ngoại, LH các linh mục và các ân nhân do anh Hướng xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho năm mới do ô.b Thùy xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse do 1 gđ xin.

-  Cầu cho LH Mathew, Anna, Annton và các đẳng LH do 1 người xin.

-  Xin ơn bình an và cầu cho các LH do 1 người xin.

-  Cầu cho LH Giuse Nguyễn Minh Tiến do 1 người xin.

-  Cầu cho LH Phaolo, Teresa, Gioan Baotixita cùng các đẳng LH do cô Cảnh và Nghĩa xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin như ý chỉ, cầu cho LH Gioan Baotixita và 2 LH Giuse do 1 người xin.

-  Cầu cho LH Phero – Lễ giỗ do 1 người xin.

Sunday Jan 23 at 11:30AM

-  Cầu cho LH Maria và Gioan Kim Nguyễn Văn Tấn

Monday Jan 24 at 8AM

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế vừa mới qua đời, 2 LH Maria, LH Đa Minh.

Thứ Ba Jan 25 lúc 10:30 sáng

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế vừa mới qua đời, 2 LH Maria, LH Đa Minh và Phaolo.

Thứ Tư Jan 26 lúc 10:30 sáng

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế vừa mới qua đời, 2 LH Maria, LH Đa Minh và Phaolo.

Thứ Năm Jan 27 lúc 10:30 sáng

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế vừa mới qua đời, 2 LH Maria, LH Đa Minh và Phaolo.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram