Thông Báo Cuối Tuần-CHÚA NHẬT THỨ BA PHỤC SINH NĂM C - 01/05/22

1. Hôm nay giáo xứ sẽ nhận sự đóng góp đợt 2 của quý cộng đoàn cho quỹ xây dựng Giáo Xứ (Building Fund).

2. Chầu Thánh Thể thứ Sáu, ngày 6 tháng 5, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách.

3. Thứ Bảy ngày 7 tháng 5, lúc 10:30 sáng, Huynh Đoàn Đa Minh sẽ họp nguyệt hội.

4. Ban giúp lễ thông báo buổi thực tập trong nhà thờ lúc 12 trưa, thứ Bảy ngày 7 tháng 5.

5. Ban ẩm thực xin mời quý ông bà anh chị em hy sinh chút thời gian đến cuốn chả giò giúp gây quỹ giáo xứ vào thứ Hai, ngày 2/05 bắt đầu lúc 8 giờ sáng.

6. Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể sẽ tổ chức trại hè cho các em trong giáo xứ từ 10-18 tuổi tại Camp Luther, Mission từ ngày 15-17 tháng 7. Xin quý phụ huynh tạo điều kiện để các em được vui chơi và sinh hoạt trong tinh thần Phúc Âm vào mùa hè này. Mọi chi tiết, xin quý phụ huynh liên lạc Trưởng Nguyễn Tuyết Sương qua số điện thoại 778-951-4743 hoặc email [email protected].

7. Ban Đức Mẹ Thăm Viếng thông báo tuần này sẽ đọc kinh vào lúc 8 tối vào thứ Hai ngày 2 tháng 5 tại nhà anh chị Thái Hà 1338 E 27 ave, Vancouver, Tel: (604) 644-5924 và Thứ Ba ngày 3 tháng 5 tại nhà anh chị Khải Thắm 307-1877 Georgia St. Vancouver. Tel: (778) 714-4068.

8. Lễ an táng của Giuse Nguyễn Đức Quang, vào thứ Ba, ngày 3 tháng 5, lúc 10:30 sáng. Viếng xác lúc 9:30 sáng cùng ngày

8. Giáo lý hôn nhân tiếng Việt sẽ khai giảng vào thứ bảy, ngày 21 tháng 5, từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều. Kính mời anh chị em đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích hôn phối xin ghi danh tại văn phòng giáo xứ.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý lễ trong tuần

Thứ Sáu ngày 29/04 lúc 7g Tối

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse và Maria, 5 LH Giuse, 2 LH Maria cùng các LH tiên nhân do 1 người xin.

- Cầu cho LH Ane Đỗ Thị Đê mới qua đời tại Việt Nam do ô.b cố Luân xin.

- Cầu cho các LH Giuse và Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Mừng kính thánh Catarina, tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho các quý Cha, các vị ân nhân và gia đình các anh chị em huynh đoàn cùng các đẳng linh hồn do Huynh Đoàn Đa Minh xin.

- Cầu cho LH Phero mới qua đời tại Vietnam và cầu cho các LH tiên nhân do Hương Nguyễn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ do 1 người và 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giuse và Maria do 1 người xin.

- Xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Giacobe-Anex, Alexu-Lucia, LH tiên nhân và các đẳng LH do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin ơn bình an cho tâm hồn và cho gia đình do bà Tám xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Giuse, 2 LH Maria và cầu bình an cho thế giới do 1 người xin.

- Cầu cho LH Đa Minh Nguyễn Văn Tân vừa mới qua đời tại Mỹ do ca đoàn Xin Vâng xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Ambrosio, Giuse và Gioan Baotixita do vợ, các con và các cháu xin.

Thứ Bảy ngày 30/04 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Phanxico mới qua đời tại Vietnam, LH Giuse Phạm Hải và các LH trong luyện ngục do Monica xin.

- Cầu cho các LH Giuse và Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do gđ ac Tố Lan xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gđ con cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Phaolo-Anna do Hoàng Thị Xuân xin.

- Cầu cho LH Phaolo Đào Duy Thập do gđ Dũng Chuyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Philiphe và các đẳng LH do Nga Tài xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Trịnh Thị Nghĩa và 2 LH Giuse Vũ Bốn, Vũ Cường do ac Nam xin.

- Xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Giacobe-Madalena, Anex, Phaolo, Alexu- Lucia và các đẳng LH do 1 người xin.

- Lễ giỗ cầu cho LH Đaminh Đinh Viết Nhuân do Hấn Nhung xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ cho bố nhân ngày lễ quan thầy và cầu cho toàn thể thân nhân trong mùa phục sinh do gđ Quang Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và thế giới, cầu cho LH Giuse, Maria, Anton và Matthew Trần Đăng Quang do 1 người xin.

- Cầu cho LH Vincente do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gia đình và các con cháu do gđ Tuyết Nam xin.

- Lễ giỗ, tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho LH Anna do gđ các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ do 1 người xin.

Chúa Nhật ngày 01/05 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Anton Đỗ Ánh mới qua đời tại Vietnam do:

  • ô.b cố Luân xin.
  • 2 con Thoa Quốc xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Giuse Phạm Quốc Hộ mới qua đời cùng các đẳng LH do 3 cháu Maily, Quang Huy và Mai Anh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Joseph Phạm Quốc Hồ vừa mới qua đời do Diễm Huy xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Gioan Baotixita do ac Đoàn Đào xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Anton và Maria cùng các đẳng LH do các con xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita và Maria do Hương Thế xin.  

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do 1 gđ xin.

- Cầu cho các LH Giuse và Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Anton và Maria do các con xin.

- Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH Banabe do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ cho bố nhân ngày lễ quan thầy và cầu cho toàn thể thân nhân trong mùa phục sinh do gđ Quang Nguyên xin.

- Cầu cho LH Phero Nguyễn Ngọc Hiểu do Quang Thêu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH do gđ Hiền Nhiệm xin.

- Xin lễ như ý chỉ do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho cha mẹ hai bên cùng các đẳng LH do gđ Anh Quang xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gia đình các con cháu, cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, thân nhân, các đẳng LH và cầu cho hòa bình thế giới do gđ Minh Trang xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH do:

  • Cô Tuyết xin 
  • Kenny Young xin

Chúa Nhật ngày 01/05 lúc 3g chiều

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Đức Quang vừa mới qua đời do ban tang chế xin.

- Cầu cho các LH linh mục, tổ tiên và LH các ân nhân do 1 gđ xin.

- Cầu cho 2 LH Phero Phít và Phero Chánh do anh Hướng xin.

- Cầu cho các LH qua đời ở nước Ukraine và cầu bình an cho đất nước Ukraine do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho 3 LH Giuse và Teresa do chị Tuyết xin.

Thứ Ba 02/05 lúc 10:30 sáng

LH Đaminh và 2 LH Maria

Thứ Tư 03/05 lúc 10:30 sáng

LH Đaminh và 2 LH Maria. 

Thứ Năm 04/05 lúc 10:30 sáng

LH Đaminh và 2 LH Maria. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram