Thông Báo Cuối Tuần - CHÚA NHẬT THỨ HAI MÙA VỌNG - 05-12-2021

1. Tiền đợt 2, cho quỹ giúp giới trẻ địa phận (Youth Ministry) 

2. Chầu Thánh Thể trong thinh lặng trước buổi tĩnh tâm: Vào chiều thứ Sáu, lúc 6g30, ngày 10 tháng 12. 

3. Thứ Tư ngày 8 tháng 12, sẽ kết thúc năm thánh Giuse, nhưng giáo xứ xin cộng đoàn vẫn tiếp tục chạy đến với ngài, xin ngài luôn nâng đỡ và trợ giúp giáo xứ, Giáo Hội và gia đình chúng ta. 

4. Cộng đoàn có thể theo dõi chi tiết các ngày giờ Tĩnh Tâm, Lễ Giáng Sinh và Năm Mới dương lịch, trên mạng giáo xứ hoặc tờ giấy được dán cuối nhà thờ. Tuần này, giáo xứ sẽ có 3 buổi tối tĩnh tâm, thứ Tư tiếng Anh, thứ Năm và Sáu tiếng Việt, 3 buổi này sẽ được bắt đầu lúc 7 giờ, sẽ có chầu Thánh Thể lúc 6g30, sau đó có các cha ngồi tòa giải tội. Linh mục giảng tĩnh tâm cho thứ Năm và Sáu là cha Phêrô Phạm Hương. Sau đó, cha Phêrô sẽ giảng tĩnh tâm ở giáo xứ Matthêu, Surrey, Chúa Nhật ngày 12 tháng12, từ 2-4 g chiều. 

5. Hội Mân Côi: sẽ họp vào Thứ Bảy, lúc 10:30 sáng, ngày 11 tháng 12. 

6. Với thông tin mới nhất từ tỉnh bang BC vào ngày 30 tháng 11, và thông tin từ địa phận ngày 2 tháng 12, việc tham dự Thánh Lễ trong những ngày tới sẽ là 50% số lượng chứa trong nhà thờ, có nghĩa là trong nhà thờ chúng ta, số lượng là 250 người mà thôi. Vì thế, trong các Thánh Lễ cuối tuần, xin anh chị em chia nhau đi một trong ba Thánh Lễ tiếng Anh như sau: 5g chiều thứ Bảy, 8g sáng, và 6 g chiều Chúa Nhật. Xin anh chị em vào nhà thờ đều phải đeo khẩu trang, kẻ cả ca đoàn khi đang hát, ngoại trừ người bước lên bục đọc Sách Thánh và hát đáp ca. 

Chúng ta cùng cầu nguyện nhiều cho nhau và cho thế giới. Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 03/12 lúc 7g tối 

- Cầu cho 2 linh mục mới qua đời Phero Bùi Duy Nghiệp và Gioan-Baotixita Trần Quang Lương cùng các đẳng LH do gđ Minh Trang xin 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ôb, cha mẹ hai bên và các đẳng LH, xin ơn hoán cải và giữ vững đức tin cho các con do một gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp mới qua đời do ô.b Hồ Phó xin 

- Cầu cho LH Phero - lễ giỗ 1 năm do Catherine Yung xin 

- Cầu cho 6 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đa Minh do 1 người xin 

- Cầu cho LH Đaminh, Madalena và Phero do 1 người xin 

- Tạ ơn Đức Mẹ do 1 người xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho các LH tiên nhân do 1 người xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do 1 người xin. 

Thứ Bảy ngày 04/12 lúc 7g tối 

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp mới qua đời và các LH ân nhân-thân nhân do ac Tính Phương và Tánh xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin ơn chữa lành, cầu cho LH Giuse – lễ giỗ và LH Giuse mới qua đời do gđ Quang -Nguyên xin 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Lê Công Thành do: 

o Cô Sen xin 

o Cô Bích xin 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho 2 LH Anna. Gioan-Baotixita và Phanxico Xavie do 1 người xin 

- Cầu cho LH Teresa Trần Thị Chính – lễ giỗ và LH Gioan Baotixita Trần Quang Lương mới qua đời do Võ Khang xin 

- Lễ giỗ 10 năm, cầu cho LH Phero do Quang-Thảo xin 

- Lễ giỗ cầu cho 3 LH Phero do Xuân - Hậu xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình 2 bên nội ngoại và cầu cho các đẳng LH do ac Mai-Đan xin. 

Chúa Nhật ngày 05/12 lúc 9:30 sáng 

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp mới qua đời do 

o Giáo khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin 

o Gđ bác Vĩnh xin 

o Nữ Chánh xin 

o ac Mạnh Loan xin. 

o Gđ Hiền Nhiệm xin 

o Đăng, Chi và gđ xin. 

o Gđ cô Châu xin 

o Gđ Tài – Tuyết xin 

o Ac Trang-Dũng xin 

o Thành Trong và Oanh Hương xin 

- Cầu cho LH Anton Nguyễn Ngọc Giao vừa mới qua đời do các cháu xin. 

- Cầu cho LH Maria vừa mới qua đời ở Phần Lan do 1 người xin. 

- Cầu cho LH Maria Hà Thị Tỵ mới qua đời do Thiên Thanh và gđ xin. 

- Cầu cho LH Agnes vừa mới qua đời do Long và Lan Anh xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin ơn chữa lành, cầu cho LH Giuse – lễ giỗ và LH Giuse mới qua đời do gđ Quang -Nguyên xin 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin. 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin. 

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin. 

- Cầu cho LH tổ tiên, thân nhân, LH Phero Lê Văn Thế, Maria Lê Thị Say và các đẳng LH do gia đình ac Trai Giới xin. 

- Cầu bình an cho gia đình, cầu cho 3 LH Giuse và LH Anna do một người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho 4 LH Giuse, 5 LH Anna và LH Toma do một người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse. Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn, Maria Nguyễn Thị Hoa và các đẳng LH do các con xin. 

- Cầu cho 3 LH Maria do gđ Hiền Nhiệm xin 

- Cầu cho LH Phero, lễ giỗ do gđ bà Lưỡng xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và xin lễ như ý chỉ do cô Đào xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho đại dịch mau chấm dứt do gđ Jimmy Hoa xin. 

- Cầu cho LH Giuse – lễ giỗ do Quang Thêu xin 

- Cầu cho LH Giuse Diệp.A. Nhì do các con xin 

- Cầu cho LH Batolomeo do 1 người xin 

- Cầu cho LH Nicolas – lễ giỗ 100 ngày do 

o Gđ Khang Lê xin 

o Gđ Quang Thuận xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Phanxico Xavie Roco và Teresa – lễ giỗ do gđ các cháu xin. 

- Cầu cho các LH Cecilia, Phero-Maria, Matthew, Maria Đinh Thị Cấp do ô.b Ngọc-Anh xin. 

Chúa Nhật ngày 05/12 lúc 3g chiều 

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp mới qua đời do 

o gđ Tín Hà xin 

o Ac Nguyễn Văn Thạc 

o Do bạn xin 

- Cầu cho LH Phero Trần Thiếu Cường do Đỗ Thị Việt Hồng xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do 1 người xin 

- Cầu cho LH Cha Phanxico Trương Bửu Diệp do ac Đương Diễm xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Gioan và Maria do Văn Thạc xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho các đẳng LH do 1 người xin 

- Cầu cho LH các chiến sĩ và các LH đã qua đời vì đại dịch Covid do anh Hướng xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, cầu bình an cho gđ và xin như ý chỉ do 1 gđ xin. 

- Cầu cho LH các linh mục, ông bà tổ tiên và ân nhân do 1 gđ xin. 

- Cầu cho LH Phero Phít và Phero Chánh do anh Hướng xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Gioan Baotixita, ông bà tổ tiên và các đẳng LH do 1 người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giuse và Maria do 1 người xin. 

- Cầu cho LH tiên nhân do gđ Quang Lê xin 

- Cầu cho 2 LH Giuse, 3 LH Maria và cầu bình an do Loan Khang xin. 

- Cầu cho LH Vương Thị Sen, Đào Thị Ân và Giuse Bùi Thanh Thế do 1 người xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho các LH tiên nhân do Trang Trần xin. 

- Cầu cho LH Giuse Vỹ do chị Hai xin. 

Thứ Hai 06/12 at 8AM 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến và Đa Minh Phạm Đức Nghĩa, 

Thứ Ba 07/12 at 10:30 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời, Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến và Đa Minh Phạm Đức Nghĩa, 

Thứ Tư 08/12 at 10:30 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời, Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa và các đẳng LH. 

Thứ Năm 09/12 at 10:30 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời, Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram