Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng -Năm A 27/11/22

THÔNG BÁO

1.  Tuần này giáo xứ sẽ nhận tiền đợt hai cho quỹ Bác Ái Giáng Sinh của giáo xứ (Christmas outreach). Các khoản quyên góp sẽ giúp mỗi gia đình có một con gà, hoặc gà tây và một thẻ mua hàng cho một bữa tối Giáng sinh. Giáo xứ khuyến khích đóng góp quà hiện vật (thay vì tiền mặt) để tặng cho các trẻ em trong danh sách nhận quà. Để biết thêm thông tin hoặc giới thiệu một gia đình cần giúp đỡ, xin vui lòng gọi cho Cathy (604-874-8037) hoặc văn phòng giáo xứ (604-876-7826). Xin anh chị em bớt chút thời gian để làm thiện nguyện đến thăm và trao quà cho các gia đình khó khăn vào Chúa nhật, ngày 18/12.

2. Buổi Diễn Nguyện Giáng Sinh: Sẽ vào Thứ Bảy, ngày 17 tháng 12, lúc 7g 45 tối. Đây là buổi dẫn đưa cộng đoàn suy niệm về Nhập Thể của Chúa Giêsu theo Kinh Thánh.

Xin công đoàn lưu ý, Thánh Lễ tiếng Việt tối vào ngày đó sẽ là 6g30, không phải là 7 giờ tối. 

3.Vé cho buổi tiệc Xuân tại nhà hàng Pink Pearl vào ngày 21/1/2023 đã có sẵn để bán cho cộng đoàn. Cộng đoàn có thể mua vé tại văn phòng giáo xứ hoặc liên lạc chị Hiền qua số 778-999-2529. 

4. Lịch công giáo tiếng Anh 2023 đã có sẵn tại giáo xứ. Anh chị em có thể lấy tại cuối nhà thờ. Còn lịch Công Giáo tiếng Việt sẽ có vào cuối năm nay.

5.Chầu Thánh Thể, thứ Sáu, ngày 3/12 do đoàn Liên minh thánh tâm phụ trách.

6. Ban giúp lễ sẽ họp định kỳ vào Thứ Sáu, ngày 10/12, lúc 12g trưa. Các thành viên ban giúp Lễ buộc phải tham dự buổi họp này nếu không có lý do chính đáng.

7.Chúa Nhật Ngày 4 tháng 12, các cha sẽ ngồi tòa Giải tội cho các em của trường Giáo dục Đức Tin lúc 1 giờ chiều. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các em.

8.Chả giò có sẵn tại nhà thờ trước và sau giờ Lễ vào cuối tuần. 

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý LỄ TRONG TUẦN

Thứ Sáu ngày 25/11 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Lorenso Hoàng Bá Long vừa mới qua đời do:

 • Dung Dung xin
 • Nguyễn Văn Thạc xin

- Cầu cho LH Giuse vừa mới qua đời 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Teresa mới qua đời, LH Đaminh Hồ Phó và LH 4 cha cố. 

- Lễ giỗ, cầu cho LG Giuse Hoàng Văn Thành và các đẳng LH do 1 gđ xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Toma do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Teresa Lê Thị Kền do Dung Dung xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ và thế giới. Cầu cho LH Giuse, Maria, Anton và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, Cầu cho LH Dominico Nguyễn Đình lợi và các LH tiên nhân cùng các LH vừa qua đời trong giáo xứ do chị Hải xin.

- Cầu cho 2 LH Giuse do gđ Thành Trong xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu cho LH Phero và Tasisa do mẹ xin.

- Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Vincente Vũ Khải do bà Đăng xin.

- Cầu cho LH ông bà nội ngoại dô ô/b Hoàng Đức Thưởng xin

- Xin lễ như ý chỉ do Đaminh Sáu xin

-Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Xin ơn ban sức khỏe cho cháu do Xuân xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Phero Phít, Phero Chánh, Phero Khắc và Lucy Phấn do anh Hướng xin.

- Cầu cho LH Phero Cam và Rosa Thìn do 1 gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do:

 • Thủy Trâm xin
 • Ann Trần xin
 • 1 người xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse và Maria.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Gioan Baotixita các LH tiên nhân nội ngoại và các đẳng LH do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH mẹ là Teresa Nguyễn Thị Huệ và các LH đẳng LH.

- Cầu cho LH ba mẹ, anh hai và các LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Giuse Phạm Công Lý do a/c Tuyết Nam xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ, Cầu cho LH cha mẹ hai bên cùng các đẳng LH do a. Quang xin.

- Cầu cho 2 LH Phero do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và cha Diệp. Cầu cho LH Ambrosio, Giuse, Gioan Baotixita, Maria, Vincente Brenda do gđ Thiên Ân xin.

Thứ Bảy ngày 26/11 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Lorenso Hoàng Bá Long vừa mới qua đời do:

 • Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xin.
 • Đức Khôi và Tố Hoa xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse, Teresa, Maria, LH Giuse nhân lễ giỗ và các LH nội ngoại tiên nhân do gđ con Trang và Nhung xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH bà cố Anna, ông cố Giuse và các đẳng LH do 2 con Tuấn – Trâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ và thế giới. Cầu cho LH Giuse, Maria, Anton và các đẳng LH.

- Cầu cho 2 LH Phero và 2 LH Maria.

- Cầu cho LH ông bà nội Phaolo và Martha, ông ngoại Nguyễn Văn Hưu, bà ngoại Maria, 2 bác Anton Lê Đức Huynh và Anna Đinh Thị Phương do Anna Ngọc Bích xin.

- Cầu cho LH Aureline Nở, Mathia Công và LH ông bà tổ tiên nội ngoại do Anna Maria xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Bá Khang do các con và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Teresa, Lorenso, Maria, Giuse và những LH đã qua đời. Cầu cho bố mẹ hai bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang-Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho những LH thân nhân đã qua đời do gđ Phạm-Nguyễn xin.

- Cầu cho các đẳng LH do 1 người xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do 1 người xin

- Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Toma do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ do gđ ac Tố Lan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Khang do các con và các cháu xin.

- Cầu cho Đaminh Nguyễn Huy Phúc do Jennifer xin.

- Cầu cho LH Giuse ông Nguyễn Văn Tuyến và LH Lăng Đức Nhuận do Quang Thêu và các cháu xin

- Cầu cho LH Phero, 4 LH Maria, các LH tổ tiên nội ngoại và các đẳng LH do cháu xin.

- Cầu cho LH Andre Bá Cao Xuân Van Vy, Ine Sam, và LH ông bà cha mẹ nội ngoại.

- Cầu cho các LH trong giáo xứ thánh Giuse.

- Cầu cho các đẳng LH trong luyện ngục.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Phanxico Xavie, Martin, Anna và Giuse do a/c Tuyết Nam xin.

- Cầu cho LH Maria và Gioan do Nguyễn Văn Thạc xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria và các đẳng LH. Xin ban ơn sức khỏe và chết lành về sau.

Chúa Nhật ngày 27/11 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Lorenso Hoàng Bá Long vừa mới qua đời do:

 • Vợ xin.
 • Đương Diễm xin.
 • Hiền và Nhiệm xin.
 • Diane Nguyễn xin.
 • Hội các bà mẹ xin.
 • Ca đoàn Đaminh Savio xin.
 • Gđ Mến Nguyễn xin.
 • Chị Hiền xin.
 • Ô/b Đạm xin.
 • ô/b Cố Luân xin.
 • Ban Nhà Chúa xin.
 • ô/b Vĩnh xin.
 • Đức Khôi và Tố Hoa xin.
 • Ban Đức mẹ thăm viếng xin.
 • Gđ Hạnh Thủy xin
 • Gđ Tản Huệ xin
 • Gđ Jimmy Hoa xin
 • Hương Thế xin
 • a/c Thảo Dung xin.

- Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam vừa mới qua đời do:

 • vợ và 2 con xin.
 • Ban Đức mẹ thăm viếng xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Ngọc do gđ cô chú Thưởng Huyền xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH chị Anne Tuyết Mai và anh Philiphe Khắc Tâm do em Thiên Thanh xin.

- Cầu cho LH Anna Ngô Thị Huyền do Giới Thanh và Chín xin.

- Cầu cho LH Philiphe Nguyễn Điệp do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH mẹ là Maria Madalena do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH Giuse và Ane

- Cầu cho LH tiên nhân nội ngoại 2 bên do Hương Thế xin.

Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Cầu bình an cho gia đình do gđ Tản Huệ xin.

- Cầu cho 2 LH Phero, LH Maria và các LH thân nhân nội ngoại cùng các đẳng LH do gđ Trai Giới xin.

- Cầu cho LH Toma, 5 LH Giuse và 4 LH Anna và cầu cho các đẳng LH do 1 gđ xin.

- Cầu cho LH Giuse, Gioan Kim, Maria và LH ông bà tổ tiên do 1 gđ xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến,  2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria, Daminh  và LH Toma do chị Tuyết và gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, 

Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH Phero Phùng Luân và Teresa Tăng Dung vừa mới qua đời do cô Hằng và các con xin. 

- Cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn do bố mẹ và anh chị xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Teresa, Lorenso, Maria, Giuse và những LH đã qua đời. Cầu cho bố mẹ hai bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang-Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ, cầu cho các LH tiên nhân và xin ơn chữa lành do gđ chị Hằng xin.

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Khang và Maria Đinh Thị Cấp do Diane Nguyễn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu cho 2 LH Giuse, LH Maria và LH Phero do gđ Thành Trong xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến do gđ Mến Nguyễn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH C Giuse, Teresa, LH ô/b tổ tiên nội ngoại 2 bên do Phương Khanh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến, Martino Lê Văn Huệ, Phanxico Savie Lê Trung Thành và các đẳng LH do Bính xin.

- Cầu cho LH Phero Mai Văn Hậu, Maria Lê Thị Vy, Maria và Anne do Kim Huyền xin.

- Cầu cho LH Phaolo và Maria.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi, cha Giuse Lê Hoàng Thụy và cha Gioan Baotixita Nguyễn Lợi do a/c Tuyết Nam xin.

Chúa Nhật ngày 20/11 lúc 2g chiều

- Cầu cho LH Giuse mới qua đời và 3 LH Giuse khác.

- Cầu cho LH Lorenso Hoàng Bá Long vừa mới qua đời do hội phụ huynh học sinh xin.

- Cầu cho LH Trần Thị Múi vừa mới qua đời tại Việt Nam và các đẳng LH do gđ Đào Tài xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho 3 LH Giuse và các đẳng LH do 1 người xin

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Ngọc do gđ các con Cúc, Hằng xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh Giuse do 1 gia đình xin.

- Cầu cho các LH ân nhân do:

 • 1 người xin
 • Ann Trần xin
 • Cầu cho LH Salvador Macaryan do Amanda xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ông bà tổ tiên do Thy xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 2 LH Toma, 2 LH Anna, 2 LH Phero, LH Giuse, Augustino và Lucia và các đẳng LH.

Thứ Ba 29/11 lúc 10:30 AM

 • Cầu cho LH Maria, Phero, Giuse, Giuse Nguyễn Văn Sỹ, Anna Nguyễn Thị Thược và LH Eve.

Thứ Tư 30/11 lúc 10:30 AM

 • Cầu cho 2 LH Giuse, Anna, Isave, Giacobe, Maria, Tadeo và Phero

Thứ Năm 1/12 lúc 10:30 AM

 • Cầu cho Phero Nguyễn Văn Quý, Phero Nguyễn Trung Tín, 5 LH Anna, Phero và Teresa.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram