Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Thường Niên XIII - Năm A - 02/07/23

Thứ Hai, ngày 3 tháng 7, văn phòng giáo xứ sẽ không làm việc nhân lễ Canada Day. Thánh Lễ 8g sáng vẫn cử hành như thường lệ.

2. Nhóm giới trẻ của Giáo Xứ sẽ tổ chức trại hè từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7. Kính mời các bạn trẻ đăng kí qua QR code ở poster phía cuối nhà thờ hay liên hệ với anh Thuận hoặc anh Triệu để biết thêm thông tin.

3. Nhóm giới trẻ của giáo xứ thánh Giuse sẽ tổ chức sinh hoạt hè cho các bạn từ lớp 5 đến lớp 8. Các em sẽ được tập trung sinh hoạt vào mỗi thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 26 tháng 8, lúc 2g30 đến sau thánh lễ 5g chiều. Xin lấy Đơn đăng ký ở cuối nhà thờ hoặc văn phòng. Xin xem Poster để biết thêm thông tin chi tiết. 

4. Chương trình Project Advance 2023: Giáo xứ kêu gọi các anh chị em quảng đại đóng góp và hỗ trợ cho chương trình Project Advance 2023 với mục tiêu là 80,000$ CAD cho việc mục vụ của giáo phận Vancouver và cho những dự án phát triển sắp tới đây của giáo xứ chúng ta. Cộng đoàn có thể đóng góp tại văn phòng giáo xứ hoặc sau các Thánh Lễ cuối tuần từ bây giờ.

5. Đức cha Giuse Nguyễn Thế Phương sẽ gây quỹ truyền giáo tại địa phận Kamloops qua bữa tiệc ngày 16 tháng 9 tại nhà hàng Pink Pearl. Tiệc gây quỹ sẽ có sự góp mặt của ca sĩ Hiền Thục qua các tiết mục ca nhạc. Xin anh chị em tham dự và đóng góp cho giáo phận nghèo của ngài. Thông tin chi tiết xin liên hệ chị Hiền (Vancouver) 778-999-2529 hoặc chị Kim Chi (Surrey) 604-722-3254.

6. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 7 tháng 7, do đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách.

7. Lịch họp của các hội đoàn trong tháng Bảy:

• Huynh đoàn Đaminh: Thứ bảy, ngày 8 tháng 7 lúc 10g30 sáng.

• Hội các bà mẹ: Chúa nhật, ngày 9 tháng 7 lúc 7g tối.

• Hội Mân Côi: Thứ bảy, ngày 15 tháng 7 lúc 10g30 sáng.

Xin lưu ý: lịch họp này chỉ áp dụng vào tháng 7. Sau đó, các hội đoàn sẽ trở lại lịch họp định kỳ như thường lệ.

8.Giáo xứ vẫn bán chả giò để gây quỹ, xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.

Bắt đầu từ Thứ Bảy, 1 tháng 7, chả giò giáo xứ sẽ bán $40 / bịch 50 cuốn.

9. Sách Lời Chúa: cho tháng 7 đến tháng 12 đã có tại văn phòng giáo xứ.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 30 tháng 6 lúc 7g Tối

 • Lễ giỗ cầu cho LH Phero do 1 người xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Lorenso Hoàng Bá Long do G/đ Cao Đình Trực xin.
 • Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH Giacobe, Madalena, A-lê-xù và Agnes do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Giuse và Maria do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ đã ban ơn như ý. Cầu cho các đẳng LH và LH tiên nhân nội ngoại do Mỹ Trang xin.
 • Cầu cho LH Phero Lê Văn Thủy do Lê Đức Tùng xin.
 • Cầu cho 3 LH Anna và LH Teresa do 1 người xin.
 • Xin lễ như ý chỉ, xin ơn chữa lành và thánh hóa công ăn việc làm.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Maria và Giuse do 1 người xin.
 • Cầu cho các LH nội ngoại 2 bên do Phạm Thị Hợp xin.
 • Cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Maria, Vincente và Phero do 1 G/đ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Xin ơn đi đường bình an.

Thứ Bảy ngày 1 tháng 7 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH linh mục Maria Maximo mới qua đời tại VN do bà Tạ Thị Tuyết và con Tạ Thanh Sơn xin.
 • Cầu cho LH Teresa Catarina vừa qua đời do cô Tuyến xin.
 • Lễ giỗ. Cầu cho LH Nguyễn Thị Bé.
 • Lễ giỗ 100 ngày cầu cho LH Maria do vợ chồng 2 con Thúy Thực xin.
 • Lễ giỗ cầu cho LH Hồng Văn Đắt do Điệp xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Lợi mới qua đời. Cầu cho LH Elizabeth, Giuse và Matthias do Phúc-Thảo xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Lễ giỗ cầu cho LH Maria. Cầu cho bố mẹ 2 bên và toàn thể thân nhân. Xin ơn chữa lành cho những người thân đang đau nặng do G/đ Quang Nguyên xin.
 • Cầu cho LH Ô/b Giuse và Teresa Nguyễn Bá Khang do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Cầu cho LH Đaminh Lê Văn Hậu do Hảo Lê xin.

Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin.
Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
Cầu cho LH Giacobe, Anna, Isave, Ta-đê-ô và Maria do Đạt Thúy xin.
Xin lễ như ý chỉ, xin ơn chữa lành và thánh hóa công ăn việc làm.
Cầu cho LH Lorenso Hoàng Bá Long do G/đ Cao Đình Trực xin.
Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do Nguyễn Văn Thạc xin.
Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Khẩn do Phạm Thị Hợp xin.
Cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Maria, Vincente và Phero do 1 G/đ xin.
Cầu cho LH Giuse Phạm Lý, Giuse Phạm Hải và các LH luyện ngục do Hà và Monica xin.
Cầu cho LH Maria do 1 người xin.

Chúa Nhật ngày 2 tháng 7 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Lợi mới qua đời do A/c Hùng Nga xin.
 • Cầu cho LH Phero Nguyễn Trung Kiên mới qua đời tại VN do Anna Trinh Nguyễn xin.
 • Lễ giỗ 100 ngày cầu cho LH Maria do vợ chồng 2 con Thúy Thực xin.
 • Lễ giỗ 3 năm cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Hiển do cô Lê Thị Lâm xin.
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng và Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim do:
  • Nguyễn Thị Huệ xin.
  • Nguyên - Nga xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Lễ giỗ cầu cho LH Maria. Cầu cho bố mẹ 2 bên và toàn thể thân nhân. Xin ơn chữa lành cho những người thân đang đau nặng do G/đ Quang Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Lễ giỗ cầu cho LH
 • Cầu cho LH Laurenso, Gioan Kim và các LH do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho các đẳng LH do Ban Tang Chế xin.
 • Tạ ơn Chúa và cầu bình an nhân dịp sinh nhật. Cầu cho LH Cha cố Ti-mô-thê và LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến do G/đ Mến Nguyễn xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, LH Vincente, LH Maria, LH Giuse, LH Agatha và các LH tổ tiên do gđ chị Tâm xin.
 • Cầu cho LH Phero Phùng Luân và LH Teresa Tăng Dung vừa mới qua đời do cô Hằng và các con xin.
 • Cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn do bố mẹ và anh chị xin.
 • Cầu cho LH Phê-rô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Giuse và LH Maria do các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Xin ơn thánh hóa công ăn việc làm. Cầu cho 3 LH Phero, 4 LH Maria và các đẳng LH do 1 G/đ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin.
 • Cầu cho LH Ô/b ngoại là Giuse và Maria do cháu Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Giuse Lăng Đức Nhuận và LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến do Quang Thêu và các cháu xin.
 • Xin thánh hóa công ăn việc làm. Cầu cho 2 LH Giuse, LH Phero Vũ Công Tuấn và các LH do chị Kim xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, Cha Trương Bửu Diệp và cầu bình an cho G/đ. Xin cho cuộc giải phẫu được thành công tốt đẹp do 1 người xin.
 • Xin lễ như ý chỉ, xin ơn chữa lành và thánh hóa công ăn việc làm.
 • Tạ ơn Chúa. Cầu cho 2 LH Maria, LH Matthew và LH Gioan Baotixita do Ô/b Ngọc Anh xin.
 • Cầu cho LH cha mẹ là LH Phaolo và Maria do Phạm Thị Hợp xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, thánh Giuse, thánh Anna, Andre và các thánh nam nữ. Cầu cho các LH nơi luyện ngục.

Chúa Nhật ngày 2 tháng 7 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Giuse Lê Quang Long mới qua đời tại VN do Thu Hà USA xin.
 • Lễ giỗ 100 ngày cầu cho LH Maria do vợ chồng 2 con Thúy Thực xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Lợi mới qua đời. Cầu cho LH Elizabeth, Giuse và Matthias do Phúc-Thảo xin.
 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH Gioan Baotixita Trần Văn Phúc và Maria Trần Thị Kỷ do G/đ xin.
 • Cầu cho các đẳng LH do 88 xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Cha Trương Bửu Diệp và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH Mã Tú Huệ, Ngô Hớn, Maria Ngô Phạm Ngọc Tâm, Maria Ngô Phạm Ngọc Trâm do A/c Lệ xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita do A/c Nam Phụng xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Nguyễn Hữu Xuyến do Phạm Thị Hợp xin.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram