Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Thường Niên XIV - Năm A - 09/07/23

Hôm nay, giáo xứ sẽ nhận sự đóng góp đợt 2 cho quỹ xây dựng (Building Fund).

2.Nghi thức phát tang bác Maria Đỗ Thị Suy sẽ cử hành vào thứ Ba, ngày 11 tháng 7, lúc 4g chiều tại giáo xứ, sau đó là Thánh Lễ cầu nguyện lúc 7g tối cùng ngày. Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành vào Thứ Tư, ngày 12 tháng 7, lúc 12g trưa.

Xin lưu ý: Thánh Lễ Việt lúc 10g30 sáng vẫn cử hành như thường lệ vào các ngày 11 và 12 tháng 7.

3.Thứ Bảy ngày 22 tháng 7, giáo xứ sẽ tổ chức picnic cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta tại công viên Trout Lake từ 11g sáng đến 3 giờ chiều. Kính mong anh chị em ghi số lượng người ở giấy ghi danh cuối nhà thờ để ban tổ chức dễ dàng tổ chức được tốt đẹp.

4.Ban ẩm thực sẽ làm chả giò giúp gây quỹ giáo xứ, vào 9g sáng thứ Hai, ngày 17 tháng 7.

5.Chương trình Project Advance 2023: Giáo xứ kêu gọi các anh chị em quảng đại đóng góp và hỗ trợ cho chương trình Project Advance 2023 với mục tiêu là 80,000$ CAD cho việc mục vụ của giáo phận Vancouver và cho những dự án phát triển sắp tới đây của giáo xứ chúng ta. Cộng đoàn có thể đóng góp tại văn phòng giáo xứ hoặc sau các Thánh Lễ cuối tuần từ bây giờ.

6.Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 14 tháng 7, do Hội các bà mẹ phụ trách.

7.Lịch họp của các hội đoàn trong tháng Bảy:

•Hội Mân Côi: Thứ bảy, ngày 15 tháng 7 lúc 10g30 sáng.

Xin lưu ý: lịch họp này chỉ áp dụng vào tháng 7. Sau đó, các hội đoàn sẽ trở lại lịch họp định kỳ như thường lệ.

8.Giáo xứ vẫn bán chả giò để gây quỹ, xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ. Bắt đầu từ Thứ Bảy, 1 tháng 7, chả giò giáo xứ sẽ bán $40 / bịch 50 cuốn.9.Sách Lời Chúa: cho tháng 7 đến tháng 12 đã có tại văn phòng giáo xứ.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 7 tháng 7 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy mới qua đời cùng các đẳng LH do G/đ Minh Trang xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH tiên nhân nội ngoại hai bên và xin ơn thánh hóa cho con cái do 1 gđ xin.
 • Xin lễ như ý chỉ, xin ơn thánh hóa công ăn việc làm.
 • Cầu cho LH ba mẹ là Giuse Trần Văn Hựu và Maria Lê Thị Hiếu do Học Dung xin.
 • Cầu cho các đẳng LH do 88 xin.
 • Cầu bình an cho G/đ do Đominico Phan Doãn Cường xin.
 • Xin lễ như ý chỉ, xin ơn thánh hóa công ăn việc làm.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Giuse và Maria do 1 người xin.
 • Cầu cho LH ông bà, cha mẹ và anh chị em đã qua đời do Hiên – Vóc xin.

Thứ Bảy ngày 8 tháng 7 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy mới qua đời do:
  • G/đ xin.
  • G/d cậu Kính xin
  • G/đ Dì Thoa, Hiền Thảo, Hiếu xin
  • Cô Là xin.
  • G/đ Phạm Thơm xin.
  • Bà Ba Cường và các con xin.
  • G/đ Thụy Trâm xin.
  • Cô Ngọc Bích xin.
  • Hùng – Tuyển xin
  • a/c Hương – Oanh xin.
  • Gđ Thu Hiền xin.
  • Cô Tánh và các bạn xin.
 • Cầu cho LH Teresa Trần Thị Mầu mới qua đời tại VN do G/đ Hùng Lê xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy và LH Teresa vừa mới qua đời do ô/b Viên xin.
 • Lễ giỗ. Cầu cho LH Phero Trần Lình và Phero Trần Anh Vũ do Võ Khang xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Lợi mới qua đời. Cầu cho LH Elizabeth, Giuse và Matthias do Phúc-Thảo xin.
 • Lễ giỗ cầu cho LH Anna và LH ông bà nội ngoại do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Ô/b Giuse và Teresa Nguyễn Bá Khang do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Lê Văn Hậu do Hảo Lê xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Phero mới qua đời. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể thân nhân. Xin ơn chữa lành cho những người đang đau nặng do G/đ Quang Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Xin cho G/đ đi đường bình an do 1 G/đ xin.
 • Xin lễ như ý chỉ, xin ơn thánh hóa công ăn việc làm.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Giuse Đinh Huy Tự, Augustino, Anna và Phero do G/đ bà Tự xin.
 • Cầu cho hòa bình thế giới. Cầu cho các đẳng LH do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Micae Hồ Hữu Phát, Matha Phạm Thị Ái Liên và các đẳng LH do 1 gđ xin.

Chúa Nhật ngày 9 tháng 7 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy vừa qua đời do:
  • Hội Mân Côi xin.
  • Ban ẩm thực xin.
  • Bà Ba Cường và các con xin.
  • Ô/b cố Luân xin.
  • Trang Phạm xin
  • Ban tang chế xin.
  • Hội các bà mẹ xin.
  • Maria McGinley và gia đình xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy và LH Teresa vừa mới qua đời do ô/b Viên xin.
 • Lễ giỗ 1 năm cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn do:
  • Bố mẹ và anh chị xin.
  • Do 2 bác Toàn Đức xin.
 • Lễ giỗ cầu cho 3 LH Phero và LH Maria do G/đ Liên xin.
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng và Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim do:
  • Nguyễn Thị Huệ xin.
  • Nguyên - Nga xin.
 • Cầu cho các đẳng LH do Ban Tang Chế xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, LH Vincente, LH Maria, LH Giuse, LH Agatha và các LH tổ tiên do gđ chị Tâm xin.
 • Cầu cho LH Phero Phùng Luân và LH Teresa Tăng Dung vừa mới qua đời do cô Hằng và các con xin.
 • Cầu cho LH Phê-rô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Phero mới qua đời. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể thân nhân . Xin ơn chữa lành cho những người đang đau nặng do G/đ Quang Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho đoàn Liên Minh Thánh Tâm do đoàn LMTT xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Xin ơn chữa lành cho con gái và cháu do G/đ chị Hằng xin.
 • Xin lễ như ý chỉ, xin ơn thánh hóa công ăn việc làm.
 • Xin ơn chữa lành và bình an cho anh Phero Lê Đức Thắng do 2 em Hưng Tuyến và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và Giuse Lăng Đức Nhuận. Cầu cho các ân nhân do Quang Thêu và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho các LH nơi luyện ngục do gđ Nguyên-Vy xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH. Tạ ơn Chúa ban bình an và ơn chữa lành cho người bạn do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, thánh cả Giuse, thánh Anna, Andre và các thánh nam nữ. Cầu cho các LH nơi luyện ngục.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gd. Cầu cho LH Maria do cô chú Hùng – Loan xin.

Chúa Nhật ngày 9 tháng 7 lúc 2g chiều

 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Lợi mới qua đời. Cầu cho LH Elizabeth, Giuse và Matthias do Phúc-Thảo xin.
 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Xin cho hồ sơ định cư của G/đ được nhanh chóng thuận lợi và thành công do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Lê Công Thái, Lê Công Mao và các đẳng LH do Lê Nam xin.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram