Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Thường Niên XVII - Năm A - 29/07/23

1. Buổi đọc kinh cho ông Phero Lê Đức Thắng sẽ cử hành tại hội trường giáo xứ trong ba ngày: Chúa Nhật, 30 tháng 7 lúc 4g chiều, Thứ Hai, 31 tháng 7 lúc 7g tối và Thứ Ba, 1 tháng 8 lúc 7g tối.

Buổi viếng xác sẽ cử hành tại nhà quàn Forest Lawn, 3789 Royal Oak Ave, Burbaby, lúc 7g30 tối. Thánh lễ an táng sẽ cử hành vào Thứ Sáu, ngày 4 tháng 8, lúc 11g trưa.

2. Chúa Nhật, ngày 6 tháng 8, Giáo xứ sẽ có buổi tiệc trà chào đón cha Gioan Đoàn Bình Minh và cha Giuse Trần Vin Hà tại khuôn viên phía sau nhà thờ sau Thánh lễ 9g30 sáng.

3. Vào Chúa Nhật cùng ngày, giáo xứ sẽ có buổi đọc kinh cho cha cố Giuse Nguyễn Công Lý tại hội trường giáo xứ lúc 3g15 chiều.

4. Nhằm giúp mọi người hiểu biết hơn về các bệnh tật và bảo vệ sức khoẻ bản thân, Giáo Xứ Thánh Giuse, Vancouver sẽ tổ chức buổi hội thảo chuyên đề về Sức Khoẻ và Đời Sống vào lúc 7g30 tối Thứ Ba, ngày 8 tháng 8 năm 2023 với nội dung như sau:

- Huyết áp và tim mạch

- Dược phẩm chức năng

- Chăm sóc bản thân và người lớn tuổi

Chương trình có sự góp mặt của Bác sĩ chuyên khoa tim mạch, Dược sĩ và Y tá với nhiều kinh nghiệm. Chỗ ngồi chỉ giới hạn 100 chỗ, xin ghi danh sớm tại tờ ghi danh cuối nhà thờ.

5. Từ tháng sáu năm 2023 cho đến nay, Giáo xứ đã nhận được từ Ban Ẩm Thực là $7030 qua việc gây quỹ từ chả giò và rau quả. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn ban Ẩm Thực và quý cộng đoàn đã đóng góp.

6. Giáo Xứ đang cần một số người tình nguyện giúp sắp xếp xe ra vào parking vào các thánh lễ cuối tuần, những ai có thể tình nguyện giúp Giáo Xứ được, xin liên lạc với Ông Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ ở số phone: 778 388 1223

7. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 4 tháng 8, do đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách.

8. Lịch họp của các hội đoàn trong tháng Tám:

• Huynh đoàn Đaminh: Thứ bảy, ngày 5 tháng 8 lúc 10g30 sáng.

• Hội các bà mẹ và Liên minh thánh tâm: Chúa nhật, ngày 6 tháng 8 lúc 7g tối.

• Hội Mân Côi: Thứ bảy, ngày 12 tháng 8 lúc 10g30 sáng.

9. Giáo xứ có bán chả giò ($40/bịch) và thịt xiên nướng để gây quỹ, xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.

10. Sách Lời Chúa: cho tháng 7 đến tháng 12 đã có tại văn phòng giáo xứ.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 28 tháng 7 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng vừa qua đời do:
  •  anh chị em xin.
  • Gđ Anh chị Toàn Đức xin.
  • Gđ anh chị Thanh Quang xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Teresa vừa qua đời tại Việt Nam do a/c Tuyết Nam xin.
 • Lễ giỗ. Cầu cho LH ông Nguyễn Thế Hùng.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Đức Mẹ, Thánh cả Giuse. Xin ơn cho 1 G/đ được ơn hoán cải.
 • Xin ơn đi xa được bình an.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ.
 • Tạ ơn Chúa cho gia đình đoàn tụ do Theresa Phụng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Gioan Baotixita Alex Sam Nguyễn do cô Nghiệp xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Giuse và Maria.
 • Cầu cho LH Phero Chánh và Phero Phít do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH các linh mục, tổ tiên và LH các ân nhân do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho các đẳng LH và LH các anh hài do anh Hướng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và cầu bình an cho G/đ sớm được đoàn tụ do 1 G/đ xin.
 • Cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Vincente, Maria và Phero do 1 G/đ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cha Trương Bửu Diệp. Xin lễ như ý chỉ do g/đ Anh Thăng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, và các thánh. Cầu bình an cho G/d, các con các cháu. Cầu cho các LH hai bên nội ngoại và các đẳng LH do gđ Minh Trang xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cha Diệp. Cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Ambrosio, Gioan Baotixita và Giuse.

Thứ Bảy ngày 29 tháng 7 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng vừa qua đời do cháu Xuân Hậu xin.
 • Cầu cho LH Phero mới qua đời do gđ 2 em Vịnh Hường xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy mới qua đời do
  • Phúc – Thảo xin.
  • Anh chị em Professionail xin.
  • Gia đình cô Thu xin.
  • a/c Tuyết Nam xin.
 • Cầu cho LH Ô/b Giuse và Teresa Nguyễn Bá Khang do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Lê Văn Hậu do Hảo Lê xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Lợi, LH Elizabeth, Giuse, Maria và các đẳng LH do Phúc-Thảo xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Phero mới qua đời và LH Vincente nhân lễ giỗ. Cầu cho bố mẹ và toàn thể thân nhân. Xin ơn chữa lành cho những người đang đau nặng do G/đ Quang Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH tiên nhân và các LH do chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Vincente Nguyễn Văn Ngọc, LH Vincente và Maria do Nguyễn Văn Hiền xin.
 • Cầu cho LH Dominico và Philiphe do 1 người xin.
 • Xin ơn chữa lành cho mẹ chóng được khỏi bệnh do 1 G/đ xin.
 • Tạ ơn chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Phero và Maria.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Lý và Giuse Phạm Hải và các LH luyện ngục.
 • Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tịnh do G/đ Thanh-Mỹ xin.
 • Tạ ơn chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho g/đ. Cầu cho LH Philiphe do Tài Nga xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an do Anna Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an nhân kỷ niệm 29 năm thành hôn của ông Phero và bà Maria do Như Thủy xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH Maria Diệp A Nhì do Nguyễn Hữu Tô xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Lợi do a/c Tuyết Nam xin.
 • Xin lễ như ý chỉ do anh Anton6 xin.

Chúa Nhật ngày 30 tháng 7 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng và Phero Lê Văn Mỹ vừa qua đời do cháu Xuân Hậu xin.
 • Cầu cho LH Phero mới qua đời tại Mỹ do Ô/b Nguyễn Văn Chung xin.
 • Cầu cho LH Phero mới qua đời do em gái xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Lan Anh mới qua đời tại San Jose.
 • Lễ giỗ cầu cho LH Giuse Doãn Văn Thặng do Doãn Thị Hương xin.
 • Lễ giỗ 3 năm. Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Long
 • Lễ giỗ cầu cho LH Maria.  
 • Cầu bình an cho G/đ. Lễ giỗ. Cầu cho LH Phero Phùng Văn Luân.
 • Cầu cho LH cha là Diệp A Nhì và mẹ là Maria Trần Thị Mai, LH tổ tiên hai họ và các đẳng LH do Phương Lưu xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và LH tiên nhân do G/đ Mến Nguyễn xin.
 • Lễ giỗ. Cầu cho LH bà cố Teresa.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.
 • Cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Long do vợ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, LH Vincente, LH Maria, LH Giuse, LH Agatha và các LH tổ tiên do gđ chị Tâm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Phero Phùng Luân và LH Teresa Tăng Dung vừa mới qua đời do cô Hằng và các con xin.
 • Cầu cho LH Phê-rô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Phero mới qua đời và LH Vincente nhân lễ giỗ. Cầu cho bố mẹ và toàn thể thân nhân. Xin ơn chữa lành cho những người đang đau nặng do G/đ Quang Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, các Thánh và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho Ô/b tổ tiên nội ngoại do bà Hạnh xin.
 • Cầu bình an và sức khỏe cho cha mẹ đỡ đầu do các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, Thánh Anna, Thánh Andre và các Thánh nam nữ. Cầu cho LH Maria Suy và các đẳng LH trong luyện ngục.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và Giuse Lăng Đức Nhuận do Quang Thêu và các cháu xin.
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng và Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim do con Nga Nguyên xin.
 • Cầu bình an cho gia đình trong chuyến đi xa.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do Kenny Young xin.

Chúa Nhật ngày 30 tháng 7 lúc 2g chiều

 • Lễ giỗ 1 năm. cầu cho mẹ là LH Maria.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Lợi, LH Elizabeth, Giuse, Maria, Maria Đỗ Thị Suy và các đẳng LH do Phúc-Thảo xin.
 • Cầu cho LH Lorenso, Giuse, 3 LH Gioan Kim do 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Giuse và Maria. Xin cho giấy tờ được thuận lợi.
 • Lễ giỗ cầu cho cha là LH Dominico và mẹ là LH Maria.
 • Xin ơn đi xa được bình an.
 • Cầu cho các LH.
 • Cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Vincente, Maria và Phero do 1 G/đ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Martin do Thúy xin.
 • Cầu cho các đẳng LH và cầu hòa bình cho đất nước Ukraine.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram