Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm B - 17/3/24

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TRONG THÁNG 3/2024

 1. Giờ Giải Tội Mùa Chay: 
 2. Giờ hành chánh từ thứ Ba đến thứ Sáu từ 9g sáng tới 4g chiều
 3. 30 phút trước các Thánh Lễ cuối tuần
 4. Thứ Ba ngày 19/03, Thứ Tư 20/03, Thứ Sáu 22/03 và thứ Ba 26/03 từ 6g tối tới 7g tối.

2. CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 24-29/03

 • Lễ Lá (24/03): như các ngày Chúa Nhật
 • Thứ Hai (25/3): Thánh Lễ lúc 19:00 (Ngắm Thương Khó)
 • Thứ Ba (26/3): Thánh Lễ lúc 10:30 và 19:00 (Ngắm Thương khó)
 • Thứ Tư (27/3): Thánh Lễ Việt 10:30

(Thứ Tư, 17:00: Lễ Truyền Dầu tại Nhà Thờ Chánh Tòa)

3. TAM NHẬT VƯỢT QUA

 •  THỨ NĂM: ngày 28 tháng 3
 • 11:00 – 16:00: Đặt Mình Thánh chầu trong thinh lặng
 • 20:30: Thánh Lễ Tiệc Ly

Sau đó  Kiệu Mình Thánh Chúa và chầu trước Nhà Tạm Phụ đến ½ khuya

 • THỨ SÁUngày 29 tháng 3, ăn chay kiêng thịt
 • 11:00: Ngắm đàng Thánh Giá ngoài trời 
 • 12:00: Ngày thứ nhất, tuần Cửu nhật Lòng Chúa Thương Xót
 • 19:00Nghi thức suy tôn Thánh Giá  sau đó ngắm đứng và dâng hạt
 •  THỨ BẢYngày 30 tháng 3
 • 11:00: Ngắm 5 dấu Đanh của Chúa
 • 12:00: Ngày thứ hai, tuần Cửu nhật Lòng Chúa thương xót
 • 21:00Lễ Đêm Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT - LỄ PHỤC SINH, Ngày 31 tháng 3 các Thánh Lễ như ngày Chúa Nhật, Ngày thứ ba chương trình Cửu Nhật LTX

CHƯƠNG TRÌNH CỬU NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Đọc Kinh Lòng Thương xót 30 phút trước các Thánh Lễ

Thứ Hai: Ngày 01/04, ngày thứ tư Lòng Thương Xót  lúc 7g tối (Lễ)

Thứ Ba: Ngày 02/04, không có Thánh Lễ lúc 10g30 sáng. Ngày thứ năm Lòng Thương Xót  lúc 7g tối (Lễ)

Thứ Tư: Ngày 03/04, ngày thứ sáu Lòng Thương Xót  lúc 10g30 sáng (Lễ)

Thứ Năm: Ngày 04/04, không có Thánh Lễ lúc 10g30 sáng. Ngày thứ bảy Lòng Thương Xót  lúc 7g tối (Lễ)

Thứ Sáu: Ngày 05/04, ngày thứ tám Lòng Thương Xót lúc 7g tối (Lễ)

Thứ Bảy: Ngày 06/04, ngày thứ chín Lòng Thương Xót lúc 7g tối Lễ)

Chúa Nhật: Ngày 07/04. Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót, lãnh nhận ơn toàn xá lúc 3 g chiều.


THÔNG BÁO

 1. Thu tiền đợt hai: cho chương trình Chia Sẻ Mùa Chay của giáo phận. 
 2. Thu Tiền Thứ Sáu tuần Thánh năm nay sẽ dùng cho việc giúp đỡ các nhu cầu cấp thiết cho mục vụ và sự hiện diện của Giáo Hội Công Giáo tại đất thánh. Kính xin quý cộng đoàn quảng đại đóng góp.
 3. Buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay bằng tiếng Anh cho tất cả mọi lứa tuổi lúc 7:30 tối Chúa Nhật 17/ 3 với giảng phòng, Chầu Thánh Thể, Cầu nguyện Taize, xưng tội. Thầy Sáu Phao-lô Hoàng Lê Phong, SCJ sẽ giảng trong buổi tĩnh tâm.
 4. Thăng Tiến Hôn Nhân: sẽ họp vào Chúa Nhật ngày 17 tháng 03 lúc 7g tối tại hội trường giáo xứ.
 5. Lễ Thánh Giuse vào ngày 19 tháng 03: sẽ được cử hành lúc 10g30 sáng và 7g tối.
 6. Ban Lễ Sinh: xin mời các em giúp lễ tới tham dự buổi họp vào trưa thứ Bảy ngày 23 tháng 03 lúc 11:30g đến 1:30g tại nhà thờ.
 7. Trong 3 ngày Tam Nhật Vượt Qua từ Thứ Năm 28/3 đến Thứ Bảy 30/3 sẽ không đọc kinh Thánh Giuse và kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
 8. Ban Giáo Lý Thiếu Nhi và Việt Ngữ: sẽ cho các em NGHỈ HỌC hai tuần liên tiếp nhân dịp Spring Break, Chúa Nhật 24 tháng 03 và Đại Lễ CHÚA PHỤC SINH Chúa Nhật 31 tháng 03. Chúa Nhật 07 tháng Tư, 2024 các em sẽ đi học lại.
 9. Chầu Thánh Thể: vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 03 do nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa phụ trách.
 10. Đọc Kinh cho Cha Cố Giuse Nguyễn Ngọc Phi: vào Chúa Nhật ngày 31 tháng 03 lúc 4g chiều tại hội trường giáo xứ.
 11. Phong bì công đức năm 2024đã có sẵn phía cuối nhà thờ. Mọi thắc mắc xin gọi văn phòng giáo xứ
 12. Hội Các Bà Mẹ và Liên Minh Thánh Tâm: sẽ họp vào Chúa nhật, ngày 31 tháng 03 lúc 7g tối.
 13. Giáo xứ có bán chả giò và thịt nướng ($40/bịch). Xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.

Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 15 tháng 03 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh do gđ xin
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Anton do các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Đa Minh Hồ Phó, LH Cecilia và LH Xi Mong Thế do bà Phó xin.
 • Xin lễ như ý chỉ.
 • Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giacobe, Madalena, Phero, Agnes, Alexu và các LH.
 • Cầu cho LH Phero, Maria và Dominico do một người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho Nguyễn Thị Hường nhân dịp sinh nhật do Thu Hiền xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn, ân nhân và các đẳng LH do huynh đoàn Đa Minh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Ambrosio, Giuse, Gioan Baotixita do GĐ Thiên Ân xin.
 • Tạ ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp do bác Nguyễn Văn Phương xin.

Thứ Bảy ngày 16 tháng 03 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh do gđ xin
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do:
  • Anh chị quang Thanh
  • Hai cháu Hậu Xuân xin
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân do các anh chị em xin.
 • Cầu cho 2 LH Phero và 2 LH Maria
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Anton do các con xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên và các LH do gđ Minh Hoa xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho GĐ do Thuy Tram xin.
 • Cầu cho LH Giuse, Mariana và các LH do Việt Trang xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Xin ơn sốt sắng mọi người trong tuần thánh. Xin ơn thánh hóa công việc làm do một gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ cho bố nhân ngày sinh nhật. Xin ơn lành hồn xác cho mọi thành viên gđ trong mùa chay. Xin ơn thánh hóa công việc làm.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin ơn thánh hóa công việc làm. Cầu cho gđ trong mùa chay và mùa Phục Sinh do gđ Phạm Nguyễn xin.

Chúa Nhật ngày 17 tháng 03 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Anna Phạm Thị Tha (bà ba Cường) do Gđ Tín Hà xin.
 • Cầu cho LH Anna Phạm Thị Tha (bà ba Cường) và Giuse Phạm Văn Cường do các con, các cháu và các chắt xin.
 • Cầu cho LH Giuse Đặng Văn Cử mới qua đời tại Mỹ do một gđ xin.
 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh do gđ xin
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Thanh Đức, LH Giuse Phạm Ngọc Tuyến và Toma Phạm Thanh Hùng do 1 gia đình xin.
 • Cầu cho 3 LH Phero và 2 LH Maria do gđ Trai Giới xin.
 • Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Bé do hai con Thúy Thực xin.
 • Cầu cho các LH trong luyện ngục.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả. Cầu bình an cho GĐ. Cầu cho LH Cecilia Nguyễn Thị Tỉnh, Maria Nguyễn Thị Vui và các đẳng LH do Emily xin.
 • Cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Long do vợ xin.
 • Cầu cho LH Phaolo, Maria và Giuse.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse do ông Đinh Đức Thùy xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và xin ơn đi đường bình an. Cầu cho LH Anna do Phạm Thị Nhu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ ac Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho 3 LH Phero và 2 LH Maria do gđ Trai Giới xin.
 • Cầu cho 3 LH Gioan Kim, LH Laurenso và Giuse do một gđ xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse và Maria do GĐ Anh Đức xin

Chúa Nhật ngày 17 tháng 03 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Bé do hai con Thúy Thực xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho mẹ là LH Maria do hai con Nguyễn Văn Trung xin.
 • Cầu cho LH cụ bà Nguyễn Thị Ánh mới qua đời do con cháu và ban Giáo Lý Tân Tòng xin.
 • Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các LH mồ côi. Cầu cho LH Vinh Sơn và Maria

Saturday March 16 at 10:30AM

 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và xin lễ như ý chỉ nhân ngày bổn mạng.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Lập

Sunday March 17 at 8AM

 • Thanksgiving Mass
 • For the soul of Maria Lê Thị Kim Tuyết, Anthony Lê Kim Lai, Gioan Baotixita Lê Hữu Lợi, Phero Lê Thị Phượng, Phanxico Lê Minh Nhật and Gerry Divina Ancheta.

Thứ Ba, ngày 19/03, lúc 7g tối

 • Cầu cho LH Cecilia Dương Ngọc 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram