Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật V Phục Sinh - 07/05/2023

Thông Báo

1. Hôm nay, giáo xứ sẽ nhận sự đóng góp đợt 2 của quý cộng đoàn cho quỹ xây dựng (Building Fund).

2. Buổi đọc kinh giỗ cha cố Đaminh Ngô Hưng Nghĩa, vào 3 giờ chiều Chúa Nhật ngày 14 tháng 5 dưới hội trường giáo xứ (basement). Xin mời quý cộng đoàn tham gia và cầu nguyện cho cha cố.

3. Ghi Danh Giáo Lý Thiếu Nhi & Việt Ngữ Niên Khóa 2023-2024:

Địa Điểm: Văn Phòng Giáo Lý & Việt Ngữ (Nhà Xứ Cũ – Trên Lầu)

A. Dành cho Học Sinh Cũ:

1. Chúa Nhật 07 tháng 5: 11g sáng - 1g30 chiều

Các Lớp Việt Ngữ: Cấp 1 – 2 – 3 – 4 và cấp 5

Các Lớp Giáo Lý: Khai Tâm – Lớp Một – Hai- Ba và Bốn

2. Chúa Nhật 14 tháng 5: 11g sáng - 1g30 chiều

 Các Lớp Việt Ngữ: Cấp 6, 6A -7 và cấp 8

Các Lớp Giáo Lý: Lớp 5, 6, 7, và 8

B. Dành cho Học Sinh Mới: 

Chúa Nhật 28 tháng 5: 11g sáng - 1g30 chiều

Chúa Nhật 4 tháng 6: 11g sáng - 1g30 chiều

Xin anh chị em xem thông báo dán cuối nhà thờ hoặc trong tờ thông tin.

4. Đức cha Giuse Nguyễn Thế Phương có gây quỹ truyền giáo tại địa phận Kamloops qua bữa tiệc ngày 16 tháng 9 tại nhà hàng Pink Pearl. Xin anh chị em tham dự và đóng góp cho giáo phận nghèo của ngài. Thông tin chi tiết xin liên hệ chị Hiền và chị Kim Chi.

5. Hành hương Thánh Địa: Trung tuần tháng 9, Cha Dung sẽ tổ chức với tính cách cá nhân một cuộc hành hương dõi theo bước chân của ông Moisen và dân Do Thái trong Cựu Ước (tại Jordan) và cuộc đời của Chúa Giê-su nơi dương thế (tại Israel).  Khởi hành ngày 14 tháng 9 và trở về ngày 28 tháng 9 năm 2023.  Những ai muốn tham dự, xin liên lạc trực tiếp với Cha Dung (604 833 1044) để biết thêm chi tiết.  Ưu tiên những người ghi danh trước.

6. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 12 tháng 5, hội Các bà mẹ công giáo phụ trách.

7. Hội Mân Côi sẽ họp vào Thứ bảy, ngày 13 tháng 5 lúc 10g30 sáng.

8. Ban Đức Mẹ thăm viếng sẽ đọc kinh lúc 8g tối vào những ngày sau:

• Thứ Hai, ngày 8 tháng 5: Ô/b Trần Văn Quý 3659 Vanness Ave, Vancouver.  Phone: (604) 322 4846.

• Thứ Ba, ngày 9 tháng 5: Ô/b Nguyễn Ngọc Anh 4880 Eton St, Burnaby.  Phone: (778) 708 7422.

• Thứ Tư, ngày 10 tháng 5: Lê Thị Mộng Thường 2970 Turner St, Vancouver.  Phone: (778) 893 3983.

• Thứ Năm, ngày 11 tháng 5: A/c Khải Thắm #307-1877 Georgia St, Vancouver.  Phone: (778) 714 4068. 

9. Sách Lời Chúa: cho tháng 1 đến tháng 6 đã có tại văn phòng giáo xứ. 

10. Giáo xứ vẫn bán chả giò để gây quỹ, xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.


Ý LỄ TRONG TUẦN

Thứ Sáu ngày 5 tháng 5 lúc 7g Tối

 • Lễ giỗ cầu cho LH Maria Bùi Thị Hạnh do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho các Lh trong giáo xứ Thánh Giuse. Xin ơn chữa lành cho những người bệnh tật. Và cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX qua các thánh lễ và các giờ Chầu Thánh Thể do nhóm LCTX xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH tiên nhân nội ngoại hai bên và xin ơn thánh hóa cho con cái do 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH Phero Khắc, Lucy Phấn, Phero Phít và Phero Chánh do anh Hướng xin.
 • Cầu cho ông cố Thomas Au do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH các linh mục, tổ tiên và LH các ân nhân do 1 G/đ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các đẳng LH do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho LH Lorenso Long Hoàng do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Giuse và Maria do 1 người xin.
 • Cầu bình an cho G/đ do Trâm Anh xin.
 • Cầu cho LH Giuse và LH Phero do 1 G/đ xin.
 • Cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Anna, Gioan Baotixita, Giuse, Phero, Maria và Vicente do 1 G/đ xin.
 • Cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH Paul Modder, LH Wilfan Martin, LH Giuse Maria.
 • Cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho 5 LH Maria.
 • Cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH Vinh Sơn Maria.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho 2 LH Giuse do G/đ Đào Tài xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Gioan Baotixita do 1 người xin.
 • Cầu cho mẹ là LH Maria Nguyễn Thị Thơm và ba LH Vincente do Nguyễn Văn Hiển xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH ông bà, cha mẹ. Cầu cho các Cha trong giáo xứ được bình an, xin ơn bình an cho con gái và con trai có việc làm ổn định do 1 người xin.

Thứ Bảy ngày 6 tháng 5 lúc 7g Tối

 • Lễ giỗ cầu cho ba là LH Phạm Ngỡi do 1 người xin.
 • Lễ giỗ cầu cho LH Maria Lê Thị Lễ do các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Lễ giỗ cầu cho LH Phaolo Đào Duy Học và Maria Đào Thị Liên do G/đ chị và các cháu xin.
 • Lễ giỗ cầu cho LH Phero Nguyễn Ngọc Hiểu và 2 LH Giuse do Quang Thêu và các cháu xin.
 • Lễ giỗ cầu cho bà ngoại là LH Maria. Và cầu cho các LH Maria trong G/đ đã qua đời do cô Hương xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên nội ngoại 2 bên do Băng Nam xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho LH Maria Lê Thị Nhạn và các LH do các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho bố nhân ngày lễ quan thầy Thánh Giuse do G/đ Phạm Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho bố nhân ngày lễ quan thầy Thánh Giuse. Cầu cho bố mẹ 2 bên và toàn thể thân nhân. Xin ơn chữa lành cho những người đang đau nặng do G/đ Quang Nguyên xin.
 • Cầu cho LH Giuse và LH Teresa Nguyễn Bá Khang do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho các LH trong giáo xứ Thánh Giuse. Xin ơn chữa lành cho những người bệnh tật. Và cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX qua các thánh lễ và các giờ Chầu Thánh Thể do nhóm LCTX xin.
 • Cầu cho LH Giuse do Maria Mai Thị Huyền xin.
 • Cầu cho LH Giuse Bùi Văn Nghị do con và các cháu xin.
 • Cầu cho các LH nội ngoại 2 bên đã qua đời do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và các Thánh do anh Anton xin.

Chúa Nhật ngày 7 tháng 5 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Cha Phero Vũ Văn Nhuần mới qua đời do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Nguyễn Quốc Tiến mới qua đời tại VN do G/đ 2 cháu Linh Lan xin.
 • Lễ giỗ 1 năm cầu cho mẹ là LH Teresa Phạm Thị Ngải do 2 con Huấn Hòa xin.
 • Lễ giỗ 1 năm cầu cho LH Phero Hoàng Văn Sanh do:
  • A/c Jimmy Hoa xin.
  • G/đ bác Phương xin.
  • Vợ chồng Thành Bê và các con xin.
 • Lễ giỗ 2 năm cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương do vợ và các con, cháu xin.
 • Lễ giỗ cầu cho LH Banabe Nguyễn Văn Vân, LH Micae, LH Phero do bà Vân xin.
 • Lễ giỗ 9 năm cầu cho LH Giuse Lê Bảo Huy do mẹ và các em xin.
 • Xin Chúa, Đức Mẹ và các Thánh gìn giữ và nâng đỡ các Cha trong giáo xứ do 1 G/đ xin.
 • Lễ giỗ cầu cho LH Giuse Lê Bảo Huy do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng và Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim do:
  • Nguyên Nga xin.
  • Bà Lisa Hồ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho bố nhân ngày lễ quan thầy Thánh Giuse. Cầu cho bố mẹ 2 bên và toàn thể thân nhân. Xin ơn chữa lành cho những người đang đau nặng do G/đ Quang Nguyên xin.
 • Cầu cho LH Maria do cô Kim Anh xin.
 • Cầu cho LH Maria Cao Thị Tuyết do Ô/b Ngọc Anh và các con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phê-rô Ngô Văn Dũng do vợ và con xin.
 • Cầu cho LH Laurenso, Gioan Kim và các LH do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Long do vợ xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH. do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho bố mẹ là LH Gioan Baotixita và LH Maria do cô Hương Thế xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin.
 • Cầu cho các LH vừa mới qua đời và các bệnh nhân ung thư được ơn chữa lành do Angie Trang xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, LH Vincente, LH Maria, LH Giuse, LH Agatha và các LH tổ tiên do gđ chị Tâm xin.
 • Cầu cho LH Phero Phùng Luân và LH Teresa Tăng Dung vừa mới qua đời do cô Hằng và các con xin.
 • Cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn do bố mẹ và anh chị xin.
 • Cầu cho LH Phê-rô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến, Martino Lê Văn Huệ, Phanxico Savie Lê Trung Thành và các đẳng LH do chị Bính xin.
 • Cầu bình an cho G/đ và con cái do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH ông bà tổ tiên và xin ơn chữa lành cho con gái do G/đ chị Hằng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Đaminh Hồ Phó, LH Phero và các LH do 1 G/đ xin.
 • Cầu xin Chúa tiếp sức cho Cha chánh xứ do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Maria do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Martin, Thánh Patrick và các Thánh nam nữ. Cầu cho các đẳng LH trong luyện ngục do 1 người xin.
 • Cầu bình an cho ba là Phạm Dương nhân ngày sinh nhật 102 tuổi do V/c Hoan Chinh xin.
 • Cầu cho LH Matthew, LH Maria, LH Gioan Baotixita và các LH tiên nhân do Ô/b Ngọc Anh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do Kenny Young xin.
 • Tạ ơn Đức Mẹ và Cha Trương Bửu Diệp do 1 người xin.

Chúa Nhật ngày 7 tháng 5 lúc 2g chiều

 • Lễ giỗ cầu cho LH Anna và LH Phero do Trần Văn Tuyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Cầu cho các đẳng LH, LH thai nhi, LH Matta Mai, LH Phanxico Savie Tùng, LH Maria Sen, LH Phero Bảo và Gioan do Anna Trinh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do 1 người xin.
 • Cầu bình an cho G/đ. Xin cho những người thân ở VN mau khỏi bệnh và khỏe mạnh do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các đẳng LH do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Xin lễ như ý chỉ do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Phẩm, Phero Nguyễn Trung Tín và các đẳng LH do 1 G/đ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do 1 người xin.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram