Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật V Thường Niên - Năm B - 04/02/24

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

 (05 tháng 02 - 11 tháng 02) 

Thứ Hai ngày 05/02: Thánh Agatha, Trinh nữ, Tử đạo Lễ Nhớ, 1V 8, 1-7.9-13 / Mc 6, 53-56 

Thứ Ba ngày 06/02: Thánh Phaolô Miki và Các bạn, Tử đạo Lễ Nhớ, 1V 8, 22-23.27-30 / Mc 7, 1-13 

Thứ Tư ngày 07/02: 1V 10, 1-10 / Mc 7, 14-23 

Thứ Năm ngày 08/02: 1V 11, 4-13 / Mc 7, 24-30 Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr), Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr) 

Thứ Sáu 09/02:1V 11, 29-32; 12, 19 / Mc 7, 31-37 

Thứ Bảy 10/02: Thánh Scholastica, Trinh Nữ - Lễ nhớ 1V 12, 26-32;13,33-34 / Mc 8, 1-10 

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN 11/02: Lv 13,1-2,44-46 / 1Cr 10,311,1 / Mc 1,40-45 


CHƯƠNG TRÌNH CÁC THÁNH LỄ QUAN TRỌNG TRONG THÁNG 02 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024 

THỨ SÁU ngày 09/02: ĐÊM GIAO THỪA, Thánh Lễ lúc 7g tối 

THỨ BẢY ngày 10/02: MỒNG MỘT TẾT 

 • Thánh Lễ Cầu Bình An Năm Mới: lúc 10g30 sáng 
 • Chương trình hội chợ, múa lân và văn nghệ tại trường tiểu học giáo xứ sẽ được tổ chức sau Thánh Lễ 
 • Thánh Lễ 7g tối (Lễ Vọng Chúa Nhật) vẫn như thường lệ 

CHÚA NHẬT ngày 11 tháng 02: MỒNG HAI TẾT 

 • Thánh Lễ Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ: lúc 9g30 sáng do Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương chủ tế. 
 • Thánh Lễ 2g trưa như thường lệ và sau Thánh Lễ có nghi thức XỨC DẦU BỆNH NHÂN nhân ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. 

THỨ HAI ngày 12 tháng 02: MỒNG BA TẾT, Thánh lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm lúc 7g tối 

THỨ TƯ ngày 14 tháng 02: LỄ TRO – Giữ Chay Kiêng Thịt 

 • Mọi người từ 18 tuổi cho đến 60 tuổi bắt buộc phải giữ chay và luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi trở lên. 
 • Thánh Lễ Tiếng Anh: lúc 8g sáng, 9g sáng và 7g tối 
 • Thánh Lễ Tiếng Việt: lúc 10g30 sáng và 8g30 tối 

---------------------------------- 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG 

H. Tội tổ tông gây nên những hậu quả nào?  

T.Tội tổ tông làm cho loài người mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, mất sự hòa hợp với bản thân, với mọi người mọi vật, hướng chiều về tội lỗi, phải đau khổ và phải chết. (GLHT, 71) 

CHIA SẺ 

- “Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất”. (St 3, 19) 

- Sau khi tổ tông phạm tội, bản tính con người không hoàn toàn bị hủy hoại, nhưng sức lực tự nhiên bị thương tật, u mê dốt nát, phải đau khổ, bị sự chết thống trị và hướng chiều về tội lỗi, tức là dục vọng. 

- Vì tội tổ tông, ma quỷ đã chiếm được một chỗ thống trị nào đó trên con người, mặc dầu con người vẫn còn tự do. 

- Bản tính nhân loại đã bị tổn thương, nghiêng chiều về sự dữ. Từ đó, người ta có thể mắc những sai lầm nghiêm trọng trong các lãnh vực giáo dục, chính trị, hoạt động xã hội và luân lý. 

- Hoàn cảnh bi đát như vậy của trần gian, đang “nằm dưới ách thống trị của Ác Thần” (1 Ga 5,19) khiến cho con người rơi vào một cuộc chiến đấu, từ đầu lịch sử, kéo dài cho đến ngày cuối cùng như lời Chúa phán. Nằm giữa cuộc chiến này, con người phải luôn luôn chiến đấu để giữ những điều thiện hảo. Chỉ sau khi hết sức cố gắng và với sự trợ giúp của ơn Chúa, con người mới đạt được sự thống nhất nội tâm. (GS,37) 

- Bí Tích Rửa tội xóa bỏ tội tổ tông, nhưng hậu quả của tội vẫn tồn tại nơi con người; làm cho bản tính bị suy yếu và hướng chiều về điều xấu. 

THÔNG BÁO 

 1. Thu Tiền đợt 2: cho quỹ báo BC Catholic của giáo phận. 
 2. Dự án thay thảm trong nhà thờ của giáo xứ đã được Đức Tổng Michael Miller chấp thuận. Giáo xứ sẽ bắt đầu thay thảm trong nhà thờ từ ngày 26 tháng 02 đến 29 tháng 02. Trong thời gian thi công này, mọi Thánh Lễ sẽ được cử hành tại hội trường giáo xứ. 
 3. Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: sẽ đọc kinh cầu nguyện cho LH tổ tiên, ông bà và cha mẹ tại nhà ông bà Phú Hương lúc 5g chiều Chúa Nhật ngày 04 tháng 02, địa chỉ số 4743 Victoria Dr., Vancouver, số điện thoại 604-563-8330. 
 4. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ bán bao lì xì Tết Giáp Thìn do các em thiết kế. Mong cộng đoàn mua ủng hộ. Các em sẽ bán cuối nhà thờ sau các thánh lễ vào ngày 4 tháng 2 nằm giúp gây quỹ cho các sinh hoạt. 
 5. Họp Hội Đồng Mục Vụ kính mời các trưởng ban ngành, ca đoàn, hội đoànđến họp Hội Đồng Mục Vụ vào thứ Ba ngày 13 tháng 2 lúc 7g00 tối, tại Hội Trường của giáo xứ. Xin cử người đại diện nếu anh chị trưởng vắng mặt. 
 6. Ban Giáo Lý Thiếu Nhi và Việt Ngữ: Các em sẽ được nghỉ học vào Chúa nhật ngày 11/2 –Tết Giáp Thìn và Chúa Nhật 18/ 2 –Ngày Gia Đình (Family Day). Học Sinh sẽ đi học trở lại như thường lệ vào Chúa Nhật 25 tháng 2, 2024. 
 7. Thay đổi về nhân sự: Cha Phó Giuse Phạm Công Liêm đã được nhà dòng chính thức bổ nhiệm về lại Việt Nam làm việc và đã được Đức Tổng Giám Mục Michael Miller chấp thuận. Giáo xứ sẽ chia tay với Cha vào Thánh Lễ 9g30 sáng Chúa Nhật ngày 18 tháng 02 trước khi Cha về lại Việt Nam. Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc trà dưới hội trường giáo xứ. 
 8. Chầu Thánh Thể: vào thứ Sáu, ngày 09 tháng 02 do Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách. 
 9. Phong bì công đức năm 2024 và giấy khai thuế cho năm 2023: đã có sẵn phía cuối nhà thờ. Mọi thắc mắc xin gọi văn phòng giáo xứ 
 10. Hội Các Bà Mẹ và Liên Minh Thánh Tâm: họp vào Chúa Nhật, ngày 25 tháng 2 lúc 7g tối. 
 11. Giáo xứ có bán chả giò ($40/bịch). Xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ. 

Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 02 tháng 02 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Trung mới qua đời tại Mỹ do ca đoàn Xin Vâng xin.
 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh vừa mới qua đời do Gia đình xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ do Gđ Đào Tài xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và xin lễ như ý chỉ nhân lễ quan thầy của Ban Giáo Dục Đức Tin do Ban Giáo Lý và Việt Ngữ xin
 • Lễ giỗ 3 năm, cầu cho LH bà cố Anna Đậu Thị Kim Liên (thân mẫu của Cha Hiếu) do cô Trang Angie xin.
 • Cầu cho LH Titô mới qua đời tại Mỹ do gđ ac Sơn Tính xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse trong năm cũ. Cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Xin lễ như ý chỉ và cầu cho các LH.
 • Cầu cho LH Phero Phít, Phero Chánh do anh Hướng xin.
 • Cầu cho LH Vincente do Vũ Ngọc Thơ xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh, LH tổ tiên, ôb cha mẹ và thân nhân do gđ chị Sen xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Phero.
 • Cầu cho LH Giuse.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Giuse, Maria và các LH. cầu cho bình an cho thế giới do một người xin.

Thứ Bảy ngày 03 tháng 02 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh vừa mới qua đời do Gia đình xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do:
  • Anh chị quang Thanh
  • Hai cháu Hậu Xuân xin
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin. 
 • Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân do các anh chị em xin.
 • Cầu cho 2 LH Phero và 2 LH Maria
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Xin lễ như ý chỉ cho anh trai nhân ngày sinh nhật. Cầu cho bố mẹ và toàn thân nhân. Lễ giỗ, cầu cho LH Dominico. Xin ơn chữa lành hồn xác cho những người đang đau nặng do một gđ xin.
 • Cầu cho 3 LH Gioan Baotixita mới qua đời và các LH mồ côi do AC Phương Lợi xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Hải, Giuse Phạm Lý và các LH luyện ngục do Monica xin. 
 • Cầu cho 3 LH Maria, Vincente, Anna, Isave, và Jacôbê do Đạt Thuý xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Kim do Jen Nguyen xin.
 • Cầu cho các LH mồ côi. Cầu cho 3 LH Gioan Baotixita mới qua đời do AC Phương Lợi xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Hải, Giuse Phạm Lý và các LH luyện ngục do Monica xin. 
 • Cầu cho 3 LH Maria, Vincente, Anna, Isave, và Jacôbê do Đạt Thuý xin.
 • Cầu cho LH Phero mới qua đời do gđ Thạc Phương xin.
 • Cầu cho LH Phanxico vừa mới qua đời do Cẩm xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Tạo, Giuse Nguyễn Văn Hoàng, Giuse Hà Lâm và Giuse Nguyễn Đình Phương.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Cầu cho LH tổ tiên do một gđ xin.
 • Cầu cho LH các linh mục, tổ tiên và các LH ân nhân do một gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ trong năm mới. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria và Dominico do gđ Phạm Nguyễn xin.

Chúa Nhật ngày 04 tháng 02 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Trung mới qua đời tại Mỹ do:
  • Hương Trầm xin
  • Gđ Jimmy Hoa xin
 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh mới qua đời do:
  • Gia đình xin.
  • Hội Khấn Martino xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu cho 3 LH Gioan Kim, LH Laurenso và Giuse do một gđ xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Phêrô Trương Văn Khánh mới qua đời do Phanxico Xavie Lại Dũng Phương xin.
 • Cầu cho LH Anrê và Maria do Gđ Hiền Nhiệm xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến, Giuse Lăng Đức Nhuận và 3 LH Anna do Quang Thêu và các cháu xin. 
 • Cầu cho Cha cố Giuse Trần Xuân Lãm và Cha Cố Gioan Nguyễn Lợi do Quang Thêu xin.
 • Cầu cho LH Phaolô Nguyễn Văn Nho do con trai xin.
 • Cầu cho LH Theresa Nguyễn Thị Minh do chồng và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Tiên nhân nội ngoại hai bên. LH Daminh Hồ Phó và Pherô Trần Đồng do một Gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Lễ giỗ, Cầu cho LH Maria do Hoà Liêu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ÔB Tổ Tiên. Xin ơn chữa lành cho con gái do gđ Chị Hằng xin.
 • Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Nở vừa mới qua đời tại Việt Nam.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ cho ca phẫu thuật được thành công và xin cho mau bình phục do một gia đình xin.
 • Cầu cho các LH tổ tiên và cầu bình an cho tất cả hội viên trong năm mới do Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin.
 • Cầu cho LH Phêrô Trương Văn Khánh mới qua đời do Lại Dũng Phương xin. 
 • Cầu cho LH Phero Phùng Văn Luân do vợ và các con xin
 • Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Giuse và cho LH Andre và Maria do gđ Hiện Vóc xin.
 • Cầu cho Mẹ mạnh khoẻ và sớm đi lại được do anh Hường xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho LH Phaolo Diện do gđ Nguyên Vy xin.
 • Xin Chúa ban cho Cha Quang sống lâu mạnh khoẻ, minh mẫn, vui vẻ với cộng đoàn giáo xứ Thánh Giuse do Việt Trang xin.
 • Cầu cho hai LH Gioan Baotixita, hai LH Maria và LH Giuse.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ trong năm cũ. Cầu bình an cho GĐ trong năm mới. Cầu cho 4 LH Maria, LH Giuse, 2LH Anna và các LH mồ côi do bà Tân xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ trong năm cũ. Cầu bình an cho GĐ trong năm mới do gđ Xuân Thuý xin.
 • Cầu cho LH Bà Maria Nguyễn Thị Tạo do một người xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Xin lễ như ý chỉ và cầu cho bố mẹ nhân ngày kỷ niệm hôn phối. Cầu cho bố mẹ và toàn thân nhân do một gđ Quang Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ do:
  • Kenny Young xin
  • Cathy Bradley xin
  • Margret Elliot xin
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Thanh Đức, LH Giuse Phạm Ngọc Tuyến và Toma Phạm Thanh Hùng do 1 gia đình xin 
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thìn do Hội Khấn Martino xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và ôb nội ngoại do gđ Mến Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Giuse và LH Maria do các con và các cháu xin.
 • Xin ơn bình an, sức khỏe và hạnh phúc cho các ca viên ca đoàn Cung Trầm và các thành viên trong Hội bà mẹ do Angie Trang xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin.

Chúa Nhật ngày 04 tháng 02 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin. 
 • Cầu cho LH Giuse và Maria do con và các cháu xin
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram