Thông Báo Cuối Tuần | Chúa Nhật VI Phục Sinh | Năm B | 05/05/24

THÔNG BÁO

 1. Thu tiền đợt hai: cho công việc mục vụ của Đức Giáo Hoàng.
 2. Chương Trình Project Advance 2024: đã được bắt đầu với mục tiêu là $80,000. Kính xin quý cộng đoàn quảng đại đóng góp.
 3. Rước kiệu và dâng hoa trong tháng 5: Giáo xứ sẽ có rước kiệu Đức Mẹ nhân dịp tháng hoa Đức Mẹ vào thứ Bảy ngày 25 tháng 5 lúc 6g15 tối. Dâng hoa kính Đức Mẹ sẽ vào trước Thánh Lễ 7g tối mỗi thứ Bảy.
 4. Ban Đức Mẹ Thăm Viếng: sẽ có hai buổi đọc kinh lúc 8g tối như sau:
 5. Nhà anh chị Thái Hà vào thứ Hai ngày 06 tháng 05, địa chỉ 1338 East 27th Avenue, Vancouver, số điện thoại 604. 644. 5924
 6. Nhà anh chị Truy Hiên vào thứ Năm ngày 09 tháng 05, địa chỉ 12689 97th Avenue, Surrey, số điện thoại 604.614.8712
 7. Đọc kinh cho LH cha cố Đa Minh Ngô Hưng Nghĩa, OP vào Chúa Nhật ngày 12 tháng 05 lúc 3g30 chiều.
 8. Ban Giáo Lý Thiếu Nhi và Việt Ngữ: xin thông báo các ngày ghi danh cho các em thiếu nhi từ 6 tuổi đến 15 tuổi tại nhà xứ cũ như sau:
 9. Dành cho học sinh cũ:
 10. Chúa Nhật 05 tháng 5, từ 11g00 sáng đến 13g30 chiều các Lớp Việt Ngữ: Cấp 6, 7 và cấp 8 và các Lớp Giáo Lý: Lớp 5, 6, 7, và 8
 11. Dành cho Học Sinh Mới: Chúa Nhật 12 tháng 5 và Chúa Nhật 26 tháng 5 từ 11g00 sáng đến 13g30 chiều
 12. Mọi chi tiết khác, xin liên lạc: thầy Đức Thắng (604-445-2482, Việt Ngữ) và cô Tuyết Hương (604-440-6279, Giáo Lý).
 13. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã bắt đầu phát đơn ghi danh niên khóa 2024-2025 cho các em từ 6 tuổi đến 17 tuổi. Hạn cuối nộp các đơn là ngày 15 tháng 06. Đơn ghi danh ở phía cuối nhà thờ. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua email [email protected]
 14. Chương trình hỗ trợ thực phẩm: Các gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký sẽ nhận thực phẩm vào thứ Năm ngày 09 tháng 05 từ 5g đến 7g tối tại nhà thờ Thánh Marcô Lutheran. 
 15. Chầu Thánh Thể: vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 05 do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách.
 16. Hội Mân Côi: sẽ họp vào thứ Bảy ngày 11 tháng 05 lúc 10g30 sáng.
 17. Phong bì công đức năm 2024: đã có sẵn phía cuối nhà thờ. Mọi thắc mắc xin gọi văn phòng giáo xứ.
 18. Giáo xứ có bán chả giò và thịt nướng ($40/bịch). Xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram