Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm B - 10/02/24

CHƯƠNG TRÌNH CÁC THÁNH LỄ QUAN TRỌNG TRONG THÁNG 02 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

CHÚA NHẬT ngày 11 tháng 02: MỒNG HAI TẾT

 • Thánh Lễ Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ: lúc 9g30 sáng do Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương chủ tế.
 • Thánh Lễ 2g trưa như thường lệ và sau Thánh Lễ có nghi thức XỨC DẦU BỆNH NHÂN nhân ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.

THỨ HAI ngày 12 tháng 02: MỒNG BA TẾT, Thánh lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm lúc 7g tối

THỨ TƯ ngày 14 tháng 02: LỄ TRO – Giữ Chay Kiêng Thịt

 • Mọi người từ 18 tuổi cho đến 60 tuổi bắt buộc phải giữ chay và luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi trở lên.
 • Thánh Lễ Tiếng Anh: lúc 8g sáng, 9g sáng và 7g tối
 • Thánh Lễ Tiếng Việt: lúc 10g30 sáng và 8g30 tối

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Vì sao chỉ riêng tổ tông phạm tội mà cả dòng dõi loài người đều mắc tội?

T. Vì mọi người đều có chung một nguồn gốc duy nhất, nên tội này truyền lại cho loài người. (GLHT, 72)

CHIA SẺ

- Tội Ađam đã trở nên tội của tất cả dòng dõi ông vì toàn thể nhân loại đều ở trong Ađam “như một thân thể duy nhất của một con người duy nhất”. Do “tính thống nhất” này của nhân loại, mọi người đều bị liên lụy với tội Ađam, cũng như mọi người đều được thông phần vào sự công chính của Đức Kitô. Dẫu sao, việc lưu truyền tội tổ tông là một mầu nhiệm mà chúng ta không thể hiểu cách đầy đủ. Nhưng nhờ mạc khải, chúng ta biết ông Ađam đã nhận được sự thánh thiện và công chính nguyên thủy không phải chỉ cho riêng ông, nhưng cho toàn thể bản tính nhân loại. Nên khi nghe theo Tên Cám Dỗ, ông Ađam và bà Evà đã phạm một tội cá nhân, nhưng tội đó ảnh hưởng đến bản tính nhân loại, và sẽ lưu truyền trong tình trạng đã sa ngã.

- Thánh Phaolô khẳng định rằng: “Vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân” (Rm 5,19). Tội Tổ Tông lưu truyền đến mọi người. Nó được gọi là “tội” theo nghĩa loại suy, là một thứ tội nhân loại bị “nhiễm” chứ không phải đã “phạm”; một tình trạng, chứ không phải một hành vi.

Vậy chúng ta hãy chấp nhận giới hạn của bản thân mình và của người khác.


THÔNG BÁO

 1. Thu Tiền đợt 2: cho quỹ xây dựng của giáo xứ.
 2. Giáo xứ xin chân thành cám ơn đến ban tổ chức, quý Cha, các ban ngành, ca đoàn, đoàn thể, cộng đoàn, ân nhân, các thiện nguyện viên cũng như các mạnh thường quân đã tham dự, bảo trợ, giúp đỡ và tài trợ đấu giá cho buổi “Tiệc Xuân Hiệp Nhất” của giáo xứ được thành công. Cách riêng giáo xứ xin tri ân đến Anh chị Việt- Đào (Bún Chả cá Hoàng Yến), Anh chị Bằng-Thy, Anh chị Hiến-Thảo đã bão trợ ca sĩ Mai Thiên Vân và Don Hồ. Giáo xứ cũng xin tri ân đến những ân nhân bảo trợ hiện vật đấu giá cho buổi tiệc như Anh chị Thạc-Phương, Anh Vân (Phở Long), Gia đình Tâm Võ, Anh Chị Diệu (Jimmy)-Hoa (Rose), Anh chị Hiện -Vóc, Gia đình anh Lữ Văn Đinh, Gia đình Bác Vĩnh, Anh chị Châu-Phát, Gia đình Bác Hồ Phó, Anh chị Tài-Tuyết, Anh chị Hiến- Phương và Gia đình Ngọc- Anh.
 3. Dự án thay thảm trong nhà thờ của giáo xứ đã được Đức Tổng Michael Miller chấp thuận. Giáo xứ sẽ bắt đầu thay thảm trong nhà thờ từ ngày 26 tháng 02 đến 29 tháng 02. Trong thời gian thi công này, mọi Thánh Lễ sẽ được cử hành tại hội trường giáo xứ. Giáo xứ xin tri ân đến Gia đình Kim Châu đã ủng hộ giáo xứ $10,000, gia đình Ông bà Đinh Đức Thùy đã ủng hộ giáo xứ $1,000 trong việc thay thảm giáo xứ.
 4. Họp Hội Đồng Mục Vụ kính mời các trưởng ban ngànhca đoànhội đoàn đến họp Hội Đồng Mục Vụ vào thứ Ba ngày 13 tháng 2 lúc 7g00 tối, tại Hội Trường của giáo xứ. Xin cử người đại diện nếu anh chị trưởng vắng mặt.
 5. Ban Giáo Lý Thiếu Nhi và Việt Ngữ: Các em sẽ được nghỉ học vào Chúa Nhật 18/ 2 –Ngày Gia Đình (Family Day). Học Sinh sẽ đi học trở lại như thường lệ vào Chúa Nhật 25 tháng 2, 2024.
 6. Thay đổi về nhân sự: Cha Phó Giuse Phạm Công Liêm đã được nhà dòng chính thức bổ nhiệm về lại Việt Nam làm việc và đã được Đức Tổng Giám Mục Michael Miller chấp thuận. Giáo xứ sẽ chia tay với Cha vào Thánh Lễ 9g30 sáng Chúa Nhật ngày 18 tháng 02 trước khi Cha về lại Việt Nam. Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc trà dưới hội trường giáo xứ.
 7. Chầu Thánh Thể: vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 02 do Huynh Đoàn Đa Minh Giáo phụ trách.
 8. Phong bì công đức năm 2024 và giấy khai thuế cho năm 2023: đã có sẵn phía cuối nhà thờ. Mọi thắc mắc xin gọi văn phòng giáo xứ
 9. Hội Các Bà Mẹ và Liên Minh Thánh Tâm: họp vào Chúa Nhật, ngày 25 tháng 2 lúc 7g tối.
 10. Giáo xứ có bán chả giò ($40/bịch). Xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.

Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu - Lễ Giao Thừa ngày 09 tháng 02 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh do Gia đình xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ trong năm cũ. Cầu bình an cho GĐ trong năm mới. Cầu bình an, sức khoẻ và hy vọng cho mọi thành viên trong gđ do một gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ cho một năm an bình do gđ Hạnh Huyền xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho gđ và các con cháu. Cầu cho LH tổ tiên, ôb, cha mẹ và các LH thân nhân, ân nhân, bạn hữu cùng các đẳng LH do gđ Minh Trang xin.
 • Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giacobe, Madalena, Anges và Phaolo.
 • Cầu cho LH Giuse và Maria mới qua đời.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ cho một năm bình an.
 • Cầu cho LH Gioan Phạm Minh Tâm
 • Cầu cho LH Phaolo Nguyễn Hữu Xuyến, LH Phaolo, Anna,  LH Giuse Nguyễn Văn Khẩn và các LH nội ngoại do Phạm Thị Hợp xin.
 • Cầu cho LH ôb và cha mẹ hai bên do gđ Huỳnh Đức Thưởng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ trong năm cũ và cầu cho các LH trong luyện ngục do gđ Nguyên Vy xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tổ tiên nội ngoại.
 • Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Phẩm và Phero Nguyễn Trung Tín do: 
  • Một người xin
  • Gia đình xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Teresa.
 • Cầu cho LH Phanxico Xavie Đào Mỹ Đồng và Maria Hoàng Thị Hoan do:
  • Con gái xin.
  • Gia đình xin
 • Cầu 5 LH Maria do gia đình xin.
 • Xin ơn chữa lành do gđ ac Phượng Lợi xin.
 • Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Tĩnh và LH ôb tổ tiên.

Thứ Bảy - Mồng Một Tết, ngày 10 tháng 02 lúc 10g30 sáng

 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse trong năm cũ và cầu bình an trong năm mới. Cầu bình an cho thế giới do gđ Khánh Nga xin.
 • Cầu bình an cho gia đình trong năm mới do gđ Hạnh Huyền xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ.
 • Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Gioan Bùi Trương Anh Hào do ba mẹ và gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ.
 • Cầu cho gđ một năm bình an do một người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ và cầu cho các LH mồ côi do gđ Thái Duyên xin.
 • Cầu bình an cho gđ trong năm mới và cầu cho các LH trong luyện ngục do gđ Nguyên Vy xin.
 • Cầu bình an cho gđ trong năm mới do Anna Trinh Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ trong năm cũ và cầu bình an cho gđ trong năm mới do gđ ac Phượng Lợi xin.
 • Tạ ơn Chúa, Dức Mẹ. Cầu bình an cho gđ trong năm mới do Hazel Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ do Đinh Thị Kiều Oanh xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ trong năm cũ. Cầu bình an cho GĐ trong năm mới. Cầu bình an, sức khoẻ và hy vọng cho mọi thành viên trong gđ do một gđ xin.

Thứ Bảy ngày 10 tháng 02 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh do Gia đình xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do:
  • Anh chị quang Thanh
  • Hai cháu Hậu Xuân xin
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin. 
 • Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân do các anh chị em xin.
 • Cầu cho 2 LH Phero và 2 LH Maria
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Văn Nghi, LH ôb  nội ngoại và các đẳng LH do Phạm Năng Tĩnh xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ trong năm mới. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria và Dominico do gđ Phạm Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do Thuỵ và Trâm xin.
 • Xin khấn Thánh Giuse.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ do chị Tuyết xin.
 • Cầu cho ông Albert Nguyễn được bình an và sớm bình phục do một người bạn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và các Thánh. Cầu bình an và xin ơn chữa lành cho vợ chồng con do một người xin.
 • Cầu cho LH Phero Phùng Văn Luân do các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse và Maria. Cầu cho LH tổ tiên, ôb, cha mẹ, các anh chị em thân bằng quyến thuộc hai bên nội ngoại do gđ Phương Khanh xin.
 • Cầu cho LH Maria Bùi Thị Thạch do các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ.
 • Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giuse, Alexu, Phero và Batolomeo.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH tổ tiên, ôb nội ngoại và cầu bình an cho năm mới do gđ Cao Trực xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ trong năm mới.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ do ôb Thạc Phương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ do Teresa Lê Thị Ngọc Phượng xin.
 • Cầu cho 5 LH Phero, 4 LH Catarina, 3 LH Maria, 2 LH Đa Minh, LH Vincente, LH tiên nhân và các LH do gđ ac Thuận Hiếu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ Ngọc Mai do ôb Nên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ, cho các con và các cháu trong năm mới do cô chú Đoàn Đào xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên, ôb, LH Guise Hải, LH Giuse Lý và các LH trong luyện ngục do Monica xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ trong năm mới. Cầu cho LH tổ tiên, ôb và các LH do chị Kim xin.
 • Cầu bình an cho gđ do:
  • Nguyễn Thị Hằng xin
  • Nguyễn Thị Thuý Hằng xin
 • Cầu cho LH Teresa mới qua đời tại VN do Nguyễn Thị Thu xin.
 • Cầu cho LH ôb tổ tiên và các LH. Cầu bình an cho gđ do gđ Minh Diễm xin.

Chúa Nhật - Mồng Hai Tết, ngày 11 tháng 02 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh do gia đình xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ trong năm cũ. Cầu bình an cho gđ trong năm mới do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Giuse và LH Maria do các con và các cháu xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ do:
  • Kenny Young xin
  • Cathy Bradley xin
  • Margret Elliot xin
 • Cầu cho LH Bà Maria Nguyễn Thị Tạo do một người xin
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Phêrô Bùi Thanh Hùng và các LH.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Thanh Đức, LH Giuse Phạm Ngọc Tuyến và Toma Phạm Thanh Hùng do 1 gia đình xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và ôb nội ngoại do gđ Mến Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng và Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim do:
  • hai con Nga và Nguyên xin.
  • Nguyễn Thị Huệ xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên, ôb và cầu cho cha mẹ nhiều sức khoẻ do gđ Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH linh mục Dominico do một người xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên, ôb, cha mẹ và 3 LH Phero do bà Cơ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an, sức khoẻ và hạnh phúc cho gđ trong năm mới. Xin ơn thánh hoá công việc. Cầu cho LH Giuse Diệp A Nhì và Maria Trần Thị Mai do gđ ac Lưu Phương xin.
 • Cầu cho LH Maria Lisa Anh Đoàn, LH Phero Lê Đức Thắng, các LH tổ tiên và ôb. Cầu bình an cho gđ, cho mẹ chồng và cho ôb Vĩnh do ac Hưng Tuyến xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Maria, Teresa, LH Giuse, Martha và các LH thân nhân do ông Lê Văn Hồng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tổ tiên, ôb, cha mẹ do Hùng Lê xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ, cho con và cháu. Cầu cho các LH nội ngoại hai bên. Xin ơn thánh hoá công việc do bà Mai Đan.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an và may mắn cho gđ trong năm mới. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Chiêu, LH Maria Vincente Nguyễn Ngọc Nhi Brenda, LH Vincente Maria Nguyễn Ngọc Hưng Benedict, LH Gioan Kim Maria, 4 LH Vincente, 2 LH Maria, LH tổ tiên, ôb nội ngoại, các LH thai nhi, các LH thiên tai và các LH mồ côi do gđ Hoà Chung xin.
 • Xin cầu cho cha mẹ do Hoà và Loan xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, thân nhân và ân nhân do gđ Hiền Nhiệm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ trong năm mới. Cầu cho LH tổ tiên, ôb cha mẹ do ac Thành và Ba xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gđ trong năm mới. Cầu cho LH tiên nhân và Gioan Baotixita.
 • Cầu cho LH tổ tiên, ôb cha mẹ.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến, Matino Lê Văn Huệ, Phanxico Savie Lê Trung Thành và các đẳng LH do chị Bích xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse Đinh Huy Tự, Augustino, Anna và Phero do bà Tự xin.
 • Cầu cho 2 LH Phero do bà Nguyễn Thị Thiết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an trong năm mới cho các hội viên do Ban Đức Mẹ Thăm Viếng xin.
 • Cầu cho LH Titô Nguyễn Đình Thông mới qua đời tại Mỹ do:
  • Mai xin.
  • chị Tuyết xin.
  • Phụng xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ Toàn Mai do ôb Nên xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên, ôb và cha.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Anna, Thánh Andre, Thánh Martin và các Thánh Nam Nữ. Cầu cho LH Maria Suy, Maria Thìn, LH Phero và các LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ trong năm cũ. Cầu bình an cho gđ các con các cháu trong năm mới. Lễ giỗ, cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Thử và LH Anton Nguyễn Văn Sinh do gđ ac Tuyết Tài xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse trong năm cũ. Cầu bình an cho gđ trong năm mới. Cầu cho các LH tiên nhân và các LH do gđ ac Vũ Bá Hải xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Đa Minh Hồ Phó và các LH do bà Phó xin.
 • Cầu cho LH nội ngoại hai bên do gđ Nguyên Vy xin.
 • Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tổ tiên do ôb Trần Văn Nghệ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse trong năm cũ. Cầu bình an cho gđ trong năm mới. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH tổ tiên nội ngoại do bà Hạnh xin.
 • Cầu cho LH Martha Mài, Phanxico Xavie Tùng, Maria Sen, Phero Bão và LH Gioan do Trinh Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ.Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH tổ tiên, ôb, cha mẹ và các LH.
 • Cầu cho các LH thai nhi do Trinh Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH tiên nhân do dc Phượng Lợi.
 • Cầu cho LH Ôb Tổ Tiên và thân nhân đã qua đời do Hazel Nguyễn xin

Chúa Nhật ngày 11 tháng 02 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Cầu cho LH Gioan Kim, Lucia, Matthew, Maria, Phero, Elizabeth, Mathias, Gioan, Giacobe, Raphael và LH cha Gioan Bosco Đình do gđ Phúc Thảo xin.

Thứ Hai - Mồng Ba Tết ngày 12 tháng 02 lúc 7g tối

 • Cầu cho công ăn việc làm và mọi sự an lành do gđ Hạnh Huyền xin.
 • Xin ơn thánh hoá công ăn việc làm cho gđ.
 • Xin lễ như ý chỉ.
 • Cầu cho công việc giấy tờ được thuận lợi do Hazel Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ trong năm mới. Cầu cho các LH tiên nhân đã qua đời. Xin bình an thể xác và tâm hồn cho đại gđ. Xin thánh hoá công việc làm trong năm mới do một gđ xin.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram