Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật VII Phục Sinh - 21/05/2023

THÔNG BÁO

1. Dâng hoa cuối tháng năm: các em trong đội dâng hoa thuộc ban Giáo dục đức tin, Thiếu nhi thánh thể, và ca đoàn Đaminh Xavio vui lòng có mặt tại giáo xứ vào Thứ Bảy, ngày 27 tháng 5, lúc 5g30 chiều, để chuẩn bị cho buổi dâng hoa kính Đức Mẹ trước Thánh Lễ 7g tối cùng ngày. Xin quý phụ huynh khuyến khích và đưa con em đến đúng giờ.

2. Thứ Hai, ngày 22 tháng 5 nhân ngày “Long Weekend Victoria”, văn phòng giáo xứ không làm việc. Thánh Lễ lúc 8 giờ sáng vẫn được cử hành như bình thường.

3. Hai ngày cuối cùng ghi danh Giáo Lý Thiếu Nhi & Việt Ngữ Niên Khóa 2023-2024 là:

Chúa Nhật 28/5 và Chúa Nhật 04/6 từ 11:00 sáng đến 13:30 chiều, tại Văn Phòng Ban Giáo Lý & Việt Ngữ (bên nhà Giáo Xứ Cũ)

Đây là Hai Chúa Nhật cuối cùng để nhận đơn Ghi Danh dành cho các học sinh mới của niên khóa 23-24. Chúng tôi sẽ không giải quyết các đơn ghi danh sau thời gian này.

4. Đức cha Giuse Nguyễn Thế Phương sẽ gây quỹ truyền giáo tại địa phận Kamloops qua bữa tiệc ngày 16 tháng 9 tại nhà hàng Pink Pearl. Xin anh chị em tham dự và đóng góp cho giáo phận nghèo của ngài. Thông tin chi tiết xin liên hệ chị Hiền hoặc chị Kim Chi.

5. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 26 tháng 5, do nhóm Lòng Chúa Thương xót phụ trách.

6. Ban Đức Mẹ thăm viếng sẽ đọc kinh lúc 8g tối vào những ngày sau:

• Thứ Hai, ngày 22 tháng 5: Ô/b Hồ Phó 477 East 17th Ave, Vancouver. Phone: (604) 248 4886.

• Thứ Ba, ngày 23 tháng 5: Chị Tâm 5559 Rupert St, Vancouver. Phone: (604) 430 1928.

• Thứ Tư, ngày 24 tháng 5: A/c Hiên Truy 12689 97th Ave, Surrey. Phone: (604) 614 8712.

• Thứ Năm, ngày 25 tháng 5: A/c Đoàn Đào 3685 Renfrew St, Vancouver. Phone: (604) 569 4964.   7. Giáo xứ vẫn bán chả giò để gây quỹ, xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 19 tháng 5 lúc 7g Tối

 • Lễ giỗ 11 năm cầu cho LH bà cố Maria Vương Thị Sen do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Cha cố Ngô Hưng Nghĩa và các LH tu sĩ nam nữ do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho các Lh trong giáo xứ Thánh Giuse. Xin ơn chữa lành cho những người bệnh tật. Và cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX qua các thánh lễ và các giờ Chầu Thánh Thể do nhóm LCTX xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Xin lễ như ý chỉ do Đỗ Đình Toàn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Giuse và Maria do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Gioan Baotixita Alex Sam Nguyễn do cô Nghiệp xin.
 • Cầu cho LH Alexu do 1 người xin.
 • Xin lễ như ý chỉ. Xin cho giấy tờ được thuận lợi do Sky xin.
 • Xin ơn thánh hóa công ăn, việc làm và cầu cho giấy tờ được duyệt như ý do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các đẳng LH do Trung Hà Diệp xin.
 • Cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Vinh Sơn và 4 LH Maria do 1 người xin.
 • Xin lễ như ý chỉ, xin ơn chữa lành và hòa giải.
 • Cầu cho mọi việc được hanh thông do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Xin lễ như ý chỉ. Xin ơn bình an và sức khỏe cho các quý Cha. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan cho Jimmy, Jennifer, Jessy trong mọi việc hằng ngày do Ngọc Mai Anna xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn, ân nhân và các đẳng LH do huynh đoàn Đa Minh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho G/đ, con cháu. Cầu cho LH tiên nhân, thân nhân, ân nhân và các đẳng LH do G/đ Minh Trang xin.

Thứ Bảy ngày 20 tháng 5 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Phanxico Savie vừa qua đời tại VN do G/đ Khoa Thư xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho bố mẹ 2 bên và toàn thể thân nhân. Xin ơn chữa lành cho những người thân đang đau nặng do G/đ Quang Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Giuse và LH Teresa Nguyễn Bá Khang do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho các LH trong giáo xứ Thánh Giuse. Xin ơn chữa lành cho những người bệnh tật. Và cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX qua các thánh lễ và các giờ Chầu Thánh Thể do nhóm LCTX xin.
 • Cầu cho LH Giuse, LH Maria và các LH do Đặng Thị Khiếu xin.
 • Cầu cho LH Maria Hoàng Thị Nhiên do bà Viên và con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và các Thánh ban ơn chữa lành do Ô/b Dương Văn Tâm xin.
 • Xin lễ như ý chỉ
 • Cầu cho LH Giuse Đinh Huy Tự, Augustino, Anna và Phero do G/đ bà Tự xin.
 • Cầu cho LH Phero Nguyễn Trung Tín do Anh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Maria và Vincente do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho 5 LH Phaolo, 1 LH Anna do con Lê Thị Chí xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Lý, LH Giuse Phạm Hải và các LH luyện ngục do Monica và Hà xin.

Chúa Nhật ngày 20 tháng 5 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Giuse Hưởng Hà và LH Micae Việt Đinh mới qua đời do G/đ Hùng Nga xin.
 • Cầu cho LH Maria vừa qua đời do A/c Đương Diển xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Nguyễn Quốc Tiến mới qua đời tại VN do G/đ Linh Lan xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Lễ giỗ 1 năm cầu cho LH Đaminh Hồ Phó do vợ, các con và các cháu xin.
 • Lễ giỗ 7 năm cầu cho LH ông cố Giuse Phạm Văn Thức do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Maria Hoàng Thị Nhiên do bà Viên và con xin.
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng và Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim do:
  • Nguyên Nga xin.
  • Nguyễn Thị Huệ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho bố mẹ 2 bên và toàn thể thân nhân. Xin ơn chữa lành cho những người thân đang đau nặng do G/đ Quang Nguyên xin.
 • Cầu cho LH Phê-rô Ngô Văn Dũng do vợ và con xin.
 • Cầu cho LH Laurenso, Gioan Kim và các LH do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Long do vợ xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, LH Vincente, LH Maria, LH Giuse, LH Agatha và các LH tổ tiên do gđ chị Tâm xin.
 • Cầu cho LH Phero Phùng Luân và LH Teresa Tăng Dung vừa mới qua đời do cô Hằng và các con xin.
 • Cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn do bố mẹ và anh chị xin.
 • Cầu cho LH Phê-rô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho 2 LH Maria, LH Gioan Baotixita và LH Matthew do Ô/b Ngọc Anh xin.
 • Cầu cho LH Anna và LH Maria do G/đ Hiền Nhiệm xin.
 • Cầu cho LH mẹ là Maria do chị Trong xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến, Martino Lê Văn Huệ, Phanxico Savie Lê Trung Thành và các đẳng LH do chị Bính xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Gioan Baotixita và LH tiên nhân do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do Kenny Young xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, 2 Thánh Teresa, Thánh Teresa Calcutta và các Thánh nam nữ. Cầu cho các đẳng LH trong luyện ngục do 1 người xin.

Chúa Nhật ngày 20 tháng 5 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Teresa Nguyễn Xuân Thiên Linh mới qua đời do Hùng Nguyễn xin.
 • Cầu cho Cha Đaminh Ngô Hưng Nghĩa do G/đ ông Nguyễn Văn Chung xin.
 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH ba là Giuse do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Maria Hoàng Thị Nhiên do bà Viên và con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho các đẳng LH do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Phero Lý Thanh Xuân, LH Phero Nguyễn Ái Việt, LH Vương Định Quốc cùng các đẳng LH do 1 người xin.
 • Xin lễ như ý chỉ
 • Cầu cho các đẳng LH do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Vincente, Maria và Peter do 1 G/đ xin.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram