Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XVIII Thường Niên – B - 01/08/2021

1. Chầu Thánh Thể: vào thứ Sáu ngày 06 tháng 08: Do Huynh Đoàn Đa Minh phụ trách.

2. Tuần Cửu Nhật với thánh Đa Minh cho đến ngày 6 tháng 8 lúc 7:00 tối tại nhà thờ. Thánh Lễ song ngữ và đồng tế - mừng kính Thánh Tổ Phụ Đa Minh: sẽ được cử hành vào lúc 10g sáng thứ Bảy, ngày 07 tháng 08. Kính mời cộng đoàn đến tham dự cầu nguyện cho các anh chị em trong Dòng Đa Minh.

3. Về việc cho người già yếu và đau bệnh rước Lễ tại nhà: Anh chị em nào mong muốn cho người nhà mình rước Mình Thánh Chúa, xin vui lòng liên lạc với văn phòng giáo xứ để sắp xếp cho rước, bắt đầu từ ngày 08 tháng 08.

4. Đọc kinh cầu nguyện cho cha cố Giuse Nguyễn Công Lý: vào lúc 2g15 chiều Chúa Nhật ngày 08 tháng 08 tại nhà thờ. Kính xin quý cộng đoàn cùng tham dự cầu nguyện cho cha.

5. Chương trình tìm hiểu về những việc hậu sự khi người thân qua đời (miễn phí) bằng tiếng Việt cho tín hữu Công Giáo: sẽ được diễn ra vào thứ Tư ngày 11 tháng 8, lúc 7giờ tối tại giáo xứ Thánh Matthew. Do cha xứ Trần Tiến cùng với các chuyên viên của nghĩa trang giáo phận Công Giáo, Gardens of Gethsemani, thực hiện. Mọi chi tiết, kính xin cộng đoàn tham khảo tại trang mạng của giáo xứ.

6. Giáo xứ có chương trình hỗ trợ về mặt xã hội và tinh thần cho các em du học sinh hoặc người mới tới Vancouver, Canada. Anh chị em nào có nhu cầu, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ.

7. Thứ Hai ngày 02 tháng 08: là ngày BC day, văn phòng giáo xứ sẽ không làm việc nhưng Thánh lễ 8g sáng vẫn như thường lệ.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 30/07 lúc 7g tối

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Vóc vừa mới qua đời tại VN do:

 • Ban Đức Mẹ Thăm Viếng xin.
 • Ông bà Nguyễn Văn Trung xin.

- Cầu cho LH Nguyễn Thị Thê mới qua đời do 1 gia đình xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do:

 • Thụy Trâm xin.
 • Một người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Phêrô Can và Rosa Thìn do một gia đình xin.

- Cầu cho LH Phêrô Phít, Phêrô Chánh; LH các linh mục, tổ tiên, các ân nhân và các đẳng LH do một gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Anna Phan Thị Khuynh, Teresa Nguyễn Thị Dâng, Giuse Lý Văn Đức, Anton và các đẳng LH do Quỳnh Anh xin.

- Cầu cho các đẳng LH trong luyện ngục.

- Cầu bình an cho gia đình. Xin cho sức khỏe của anh mau chóng hồi phục do gđ Đào Tài xin.

- Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Long do Anna Đặng Thị Nga xin.

Thánh lễ thứ Bảy ngày 31/07 lúc 7g tối

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Vóc vừa mới qua đời tại VN do:

 • Xuân xin.
 • Gđ Quang - Thảo xin
 • Nguyễn Văn Thạc xin.
 • Gđ Minh – Ân xin.
 • Một người xin.
 • Dương Nguyễn xin.
 • Ac Hương Oanh xin.

- Cầu cho LH Giuse Đinh Viết Thừa vừa mới qua đời tại VN do ac Hương Oanh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho Cha Giuse Lê Hoàng Thụy, Cha Phaolo Bùi Thông Giao, LH Rosa Bùi Thị Niềm, LH Giuse, Martin và các đẳng LH do Dương Nguyễn.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.

- Cầu cho LH Phêrô Khắc và Lucy Phấn do anh Hướng xin.

- Mừng bổn mạng Thánh Inhaxiô do Nguyễn Văn Thạc xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita, LH tiên nhân nội ngoại và các đẳng LH do bà Kim xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH ông bà và các em.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Trần Hưng do gia đình xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria. Cầu cho 2 LH Giuse và Đa Minh do gđ Diêm Minh xin.

- Cầu cho một đẳng LH do Nguyễn Thị Loan xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 01/08 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Gioan Bosco vừa mới qua đời tại VN do chị Trang Phạm xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nương vừa mới qua đời tại Việt Nam do ôb Nên.

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Vóc vừa mới qua đời tại VN do:

 • Nữ Chánh xin.
 • Bà Tân xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa do anh chị Quốc – Hoa xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa và Anton Nguyễn Văn Tấn do:

 • Các con xin
 • Sơ Nguyệt Ngà xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an. Cầu cho các đẳng LH do ac Jimmy Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin.

- Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Anh do:

 • chị Hằng và các con xin
 • Ac Jimmy Hoa xin.

- Cầu cho LH Andre Nguyễn Thới do vợ, con và cháu xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Anna Phạm Thị Trấn nhân ngày giỗ do gđ Tín Hà xin.

- Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão vừa mới qua đời tại VN do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH Anna Lê Thị Hoan và Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin.

- Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão do các con và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Xin cho các con bình an và tai qua nạn khỏi do Tuấn Hồng xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Vinh do gđ ac Hiền Nhiệm xin.

- Lễ giỗ 14 năm, cầu cho LH Giuse Phạm Duy Giáo.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin.

Wednesday August 04 at 11:30AM

- LH Maria Nguyễn Thị Nương vừa mới qua đời tại Việt Nam

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram