Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm A - 20/08/23

1. Chúa Nhật 27 tháng 8, Lớp Việt ngữ sẽ có buổi Dự Thi Xếp Lớp vào lúc 11 giờ sáng, tại Văn Phòng Giáo Lý và Việt Ngữ (nhà xứ cũ).  Các Học sinh mới ghi danh lần đầu, sinh trước năm 2017, tức sinh năm 2016, 2015, 2014 v.v… cần phải tham gia buổi dự thi này. Xin phụ huynh lưu ý đưa con em đến dự thi đúng giờ.

Chúa Nhật ngày 20 tháng 8 là ngày ghi danh cuối cùng cho lớp giáo lý tiếng Việt và Việt Ngữ. Các học sinh ghi danh sau ngày này, xin vui lòng đợi ghi danh vào khóa tiếp theo trong năm sau.

2. Ban ẩm thực sẽ làm chả giò giúp gây quỹ giáo xứ, vào 9g sáng thứ Hai, ngày 21 tháng 8.

3. Chúa Nhật, ngày 10 tháng 9, lớp Giáo lý dự tòng niên khóa 2023 -2024 sẽ khai giảng tại hội trường giáo xứ. Đơn ghi danh đã có tại văn phòng giáo xứ. Lớp giáo lý tân tòng sẽ ngưng nhận ghi danh vào 01/01/2024.

4. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 25 tháng 8, do Hội các bà mẹ phụ trách. Để Mừng Lễ Bổn Mạng, Hội các Bà Mẹ xin mời các đoàn viên đến tham dự đông đủ buổi tĩnh tâm vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày. Hội các Bà Mẹ sẽ mừng Lễ Bổn Mạng vào Chúa Nhật ngày 27 tháng 8 lúc 9 giờ 30 sáng.

5. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 1 tháng 9, Thánh Lễ tiếng anh sẽ cử hành lúc 9g sáng, nên sẽ không có Thánh Lễ lúc 8g sáng.

6. Lịch họp của các hội đoàn trong tháng Chín:

 • Hội các bà mẹ và Liên minh thánh tâm: Chúa nhật, ngày 3 tháng 9 lúc 7g tối.
 • Hội Mân Côi: Thứ bảy, ngày 8 tháng 9 lúc 10g30 sáng.

7. Nhân ngày lễ Lao động Canada, Thứ hai, ngày 4 tháng 9, văn phòng giáo xứ sẽ không làm việc. Thánh Lễ 8g sáng vẫn cử hành như thường lệ.

8. Giáo xứ có bán chả giò và thịt xiên nướng ($40/bịch), xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.

9. Sách Lời Chúa: cho tháng 7 đến tháng 12 đã có tại văn phòng giáo xứ.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 18 tháng 8 lúc 7g Tối

 • Lễ giỗ, cầu cho LH Đaminh do Hazel Nguyễn xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn, ân nhân và các đẳng LH do huynh đoàn Đa Minh xin.
 • Tạ ơn lòng Chúa thương xót. Cầu cho LH Toma và các đẳng LH do nhóm lòng Chúa thương xót xin.
 • Cầu cho các đẳng LH dp a/c Nam Phụng xin.
 • Cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse và các đẳng LH do 1 gia đình xin.
 • Cầu cho LH Anton và Teresa.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Phero Trần Lữ, Anna Nguyễn Thị Lư, Maria Đỗ Thị Hoạt và các đẳng LH do 1 gia đình xin.
 • Cầu cho LH ông bà, cha mẹ hai bên do Hoàng Đức Thương xin.
 • Cầu cho Lh 2 bác Quy và cầu bình an cho gia đình anh Thái do 1 gia đình xin.
 • Cầu cho LH Phero Khắc và Lucy Phấn do 1 gia đình xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho G/đ. Xin ơn chữa lành bệnh cho mẹ do 1 gia đình xin.
 • Cầu cho LH Phero Phít, Phero Chánh, các LH thai nhi và các đẳng Lh do anh Hướng xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita và Maria.
 • Xin ơn đi đường bình an.
 • Cầu cho LH Phaolo Nguyễn Hữu Xuyến và các LH nội ngoại do Phạm Thị Hợp xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho G/đ.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các đẳng LH. Xin cho cháu được bình an.

Thứ Bảy ngày 19 tháng 8 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng vừa qua đời do:
  • Anh chị quang Thanh và 2 cháu Hậu Xuân xin
  • Gđ chú Hùng Phiên xin.
  • Hai cháu Thế Tuyết xin.
  • 1 người xin
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy mới qua đời do Anh chị em Professionail xin.
 • Lễ giỗ cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Dâng do Jennifer xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Anna Nhạn do Hùng Tuyển xin.
 • Cầu cho LH Ô/b Giuse và Teresa Nguyễn Bá Khang do các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Lễ giỗ. Cầu cho LH Phero. Xin ơn thánh hóa công việc làm do gđ Phạm Nguyễn xin
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thìn do Tú xin.
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 •  Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Xin lễ như ý chỉ cho người thân nhân ngày sinh nhật. Cầu cho LH Phero. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thân nhân. Xin ơn chữa lành cho những người đang đau nặng do gđ Quang Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Philiphe và các đẳng LH do Tài Nga xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thịnh do gđ Linh xin.
 • Tạ ơn lòng Chúa thương xót. Cầu cho LH Toma và các đẳng LH do nhóm lòng Chúa thương xót xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và cha Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Phero, Teresa và các đẳng LH do mẹ xin.
 • Cầu cho Lh Phero Lâm Chờ và Ine Trương Thị Nguyên do con xin.

Cầu cho 2 LH Giuse, LH Maria và các đẳng LH. Cầu hòa bình cho Ukraine do Tuấn Trâm xin.

Chúa Nhật ngày 20 tháng 8 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Sử mới qua đời tại Việt Nam do:
  • v/c Hùng Loan xin.
  • Đặng Thị Khiếu xin.
  • 1 người xin
 • Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Minh vừa qua đời do:
  • 1 người xin
  • g/đ Hùng Nga xin
  • chồng và các con xin
  • các cháu ở California xin
  • các cháu ở Philadelphia xin
  • do Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại xin.
  • ô/b Ngọc Anh và Nguyễn Viêm xin
  • a/c Xuân Cường xin
  • ô/b cố Luân xin.
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng vừa qua đời do:
  • các em con cậu mợ Vấn xin
  • gđ 2 em Tiến Hương và các cháu xin
  • gđ Lan Anh và các cháu xin.
  • g/đ Hùng Nga xin
  • Hai cháu Thế Tuyết xin.
  • 1 người xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do a/c Xuân Cường xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Anna Nhạn do Hùng Tuyển xin.
 • Lễ giỗ. Cầu cho LH cha mẹ là Daminh và Maria, LH Maria, 2 LH Daminh, LH Vincent và các LH tiên nhân do các con và các cháu xin.
 • Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria Trần Thị Được do v/c Hùng Loan xin.
 • Lễ giỗ. Cầu cho LH bà cố Teresa.
 • Lễ giỗ, cầu cho 2 LH Maria.
 • Cầu cho LH bố mẹ là Gioan Baotixita và Maria.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và các LH tiên nhân do gđ Mến Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.
 • Cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Long do vợ xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, LH Vincente, LH Maria, LH Giuse, LH Agatha và các LH tổ tiên do gđ chị Tâm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Phê-rô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Xin lễ như ý chỉ cho người thân nhân ngày sinh nhật. Cầu cho LH Phero. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thân nhân. Xin ơn chữa lành cho những người đang đau nặng do gđ Quang Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho mẹ nhân dịp thượng thọ do G/đ Thảo-Dung xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và Giuse Lăng Đức Nhuận do Quang Thêu và các cháu xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim và Maria Trần Thị Vòng do Huệ Nguyễn và con Nga Nguyên xin
 • Cầu cho LH Vincente Ngô Quang Diệp do Ngô Văn Minh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và xin ơn thánh hóa công việc làm.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho LH Phanxico Savie, Teresa, Martino và các đẳng LH do Bính xin.
 • Tạ ơn lòng Chúa thương xót. Cầu cho LH Toma và các đẳng LH do nhóm lòng Chúa thương xót xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, Thánh Anna, Thánh Andre, và các thánh nam nữ. Cầu cho LH Maria Suy và các LH nơi luyện ngục.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho G/đ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho 4 LH Giuse, LH Maria, 4 LH Anna và các đẳng LH do gđ bà Lê Thị Lan xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giuse Mai Văn Bách và các đẳng LH do hai con Minh và Hồng xin.
 • Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Phero và Phaolo-Maria.
 • Xin lễ mừng kỷ niệm 35 năm hôn phối.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho mọi người trong G/đ do gia đình do G/đ họ Tạ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do Kenny Young xin.
 • Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho Lh Đominico do các con Lan-Mai-Tuấn-Sơn-Huệ xin.

Chúa Nhật ngày 20 tháng 8 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Maria vừa qua đời tại Mỹ.
 • Lễ giỗ 2 năm, cầu cho LH Micae và Teresa.
 • Cầu cho LH Phanxico Xavie Nguyễn Tùng nhân lễ giỗ. Cầu cho LH Mattha Mài, Maria Sen, Phero Bảo, Gioan và các đẳng LH do Anna Trinh xin.
 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Xin lễ như ý chỉ và cầu cho các đẳng LH do Đỗ Đình Toàn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Maria và Giuse.
 • Cầu cho LH Phero Trần Thành Lợi do Trần Thái Hiền xin.
 • Xin ơn thánh hóa công việc làm, xin ơn bình an vượt qua khó khan do 1 gia đình xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do Minh Nguyệt xin.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram