Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXIII Thường Niên – B - 05/09/2021

Xin Mời Cộng Đoàn Nghe Thông Báo Cuối Tuần
CHÚA NHẬT THỨ XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B – 05/09


• Thu tiền đặc biệt cho quỹ chữa lành và hòa giải giữa người bản địa và không bản địa trong tỉnh bang BC vào cuối tuần ngày 11 và 12 tháng 09. Tất cả sồ tiền này sẽ gửi đến gia đình của các em học sinh học tại các trường nội trú của dân bản địa đã qua đời và tất cả các công đoàn dân bản địa trong tỉnh bang BC. Phong bì đóng góp đã có sẵn ở cuối nhà thờ, xin quý cộng đoàn quảng đại đóng góp.
Hỗ trợ các gia đình đang gặp khó khăn tại VN trong mùa dịch bệnh: Giáo xứ đã nhận và trao trực tiếp tới Cha Trần Tiến, giáo xứ Thánh Matthew, tổng cộng là $13,245 CAD và $200 USD, để gửi về VN hỗ trợ các gia đình khó khăn nhất. Giáo xứ rất chân thành cám ơn sự đóng góp quảng đại của các anh chị em.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu 10 tháng 09, do Hội Các Bà Mẹ phụ trách.
Ban Giáo Dục Đức Tin: Giáo xứ đang nhận ghi danh cho các lớp Giáo lý và Việt Ngữ, từ Lớp Khai tâm đến Lớp 8. Ngoài ra, Ban Giáo Dục Đức Tin sẽ dành một buổi cho việc ghi danh vào ngày 12/09/2021, từ 11g sáng đến 3g chiều, tại trường học. Các lớp Giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng năm học mới vào ngày 19/09/2021. Kính mong quý phụ huynh đưa con em đến đúng giờ.
Huynh Đoàn Đa Minh: sẽ họp vào Chúa Nhật ngày 12 tháng 09 sau lễ 9:30 sáng tại hội trường giáo xứ.
• Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9, lúc 6:15 chiều, các em thiếu nhi Thánh Thể sẽ có buổi Chầu trong nhà thờ, và Thánh Lễ lúc 7 tối cầu nguyện cho các em. Mời cộng đoàn đến tham dự để cầu nguyện cho các em.
• Thành lập Nhóm Du học sinh Công giáo tại Giáo xứ Thánh Giuse, Vancouver: nhằm tạo môi trường bồi dưỡng đức tin, kết nối du học sinh Công giáo tại Vancouver, Giáo xứ mời gọi tất cả các du học sinh đang theo học các chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục tại Vancouver đăng ký tham dự vào Nhóm Du học sinh Công giáo của Giáo xứ. Xin mời các bạn điền vào Phiếu thông tin và gửi vào hộp thư "Nhóm Du học sinh Công giáo" cuối nhà thờ.
Nhân ngày Labor Day, thứ Hai, ngày 06 tháng 09: Văn phòng giáo xứ sẽ không làm việc. Tuy nhiên, Thánh Lễ vào 8g sáng vẫn bình thường.


Ý lễ trong tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 03/09 lúc 7g tối
• Cầu cho LH Gioan Baotixita vừa mới qua đời tại VN
• Cầu cho LH Nicolas Nguyễn Văn Dương vừa mới qua đời tại Việt Nam. Cầu cho LH cha cố Gioan Nguyễn Lợi và Giuse Nguyễn Thế Phương do gđ Khang Hệ - Quang Thuận xin.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH đã qua đời trong Giáo Xứ do Khánh Nga xin.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho các LH qua đời trong đai dịch do gđ Hiền Nhiệm xin.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ôb nội ngoại, cha mẹ hai bên và các đẳng LH. Xin Chúa ban cho các con ơn hoán cải và giữ vững đức tin do một gia đình xin.
• Cầu cho LH Maria Lê Thị Nhuận do 1 người xin.
• Lễ giỗ 2 năm. Cầu cho LH Phêrô do 1 người xin
• Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới. Cầu cho hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
• Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.
• Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Phẩm
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và mọi người. Cầu cho LH Phêrô, Maria và các đẳng LH.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse, Maria và các đẳng LH. Mừng thánh Teresa Calcutta do cô Là xin.
• Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Maria và Vincente và các đẳng LH do một gia đình xin.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita và các đẳng LH.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan và Maria do Nguyễn Văn Thạc xin.
• Xin cầu cho chị Nguyễn Thị Huệ sớm thoát khỏi cơn nguy tử.
• Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Châu, Maria Vincente Nguyễn Ngọc Nhi, Vincente Maria Nguyễn Ngọc Hưng Benedict và các đẳng LH do gđ Hòa Chung xin.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho các đẳng LH do một gia đình xin.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH tiên nhân và ân nhân do chị Huệ.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ôb tổ tiên, nội ngoại hai bên do gđ ac Sơn Tính xin.

Thánh lễ thứ Bảy ngày 04/09 lúc 7g tối
• Cầu cho LH Phero Phạm Phan mới qua đời tại Mỹ do ôb Phạm Dương xin.
• Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Dâng vừa mới qua đời tại Việt Nam do Jennifer xin.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Phaolo vừa mới qua đời tại VN do gđ Anh Thắng xin.
• Cầu cho các LH đã qua đời trong con đại dịch.
• Lễ giỗ, cầu cho LH Teresa do bà và hai dì xin.
• Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria do anh chị Nam Phụng xin.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể thân nhân. Xin thánh hóa công việc làm do 1 gia đình xin.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình nhân kỷ niệm hôn phối.
• Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Hồng Sâm do ôb Ngọc Anh xin.
• Cầu cho LH ông bà. Cầu cho LH Phêrô, Anna và Phanxico Xavie.
• Cầu cho LH ông Nicola do anh chị Thơm xin.
• Cầu cho các đẳng LH do chị Chưởng xin.
• Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.
• Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới. Cầu cho hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
• Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.
• Cầu cho LH Gioan Baptixita, Anna, Giuse, Phêrô, Maria và Vincente và các đẳng LH do một gia đình xin.
• Cầu cho LH Maria, Gioan Baotixita, Giuse và các LH tiên nhân do Hạnh xin.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ & Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình do Ông Bà Quý xin.
Thánh lễ Chúa Nhật ngày 05/09 lúc 9:30 sáng
• Cầu cho LH Nguyễn Hữu Lợi vừa mới qua đời tại VN do con Nguyễn Hữu Tô xin.
• Cầu cho LH Nicolas Nguyễn Văn Dưng vừa mới qua đời tại VN do:
• Hội Các Bà Mẹ xin.
• Chị Trang xin.
• Cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ. Cầu cho một LH ngoại đạo vừa mới qua đời tại VN.
• Cầu cho LH Teresa Ngô Thị Ánh Tuyết vừa mới qua đời do chồng, các con và các cháu xin
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Phêrô vừa mới qua đời tại VN do Vũ Văn Dần xin.
• Cầu cho LH Maria Madalena vừa mới qua đời tại VN do một người xin.
• Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Kim Cúc do bà Tân xin.
• Lễ giỗ 1 năm. Cầu cho LH Philipphê Nguyễn Khắc Tâm do anh chị Bá – Hằng xin.
• Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.
• Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
• Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.
• Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới. Cầu cho hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
• Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do ac Jimmy Hoa xin.
• Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn và Maria Nguyễn Thị Hoa do các con xin.
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.
• Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin.
• Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Anh do chị Hằng và các con xin
• Cầu cho LH Andre Nguyễn Thới do vợ, con và cháu xin.
• Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão do các con và các cháu xin.
• Tạ ơn Chúa và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Lê Thị Hoan và Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin.
• Lễ giỗ, cầu cho LH Dominico do vợ, các con và các cháu xin.
• Cầu cho LH tổ tiên, bố mẹ, thân nhân, LH Phero Lê Văn Thế, Maria Lê Thị Say và các đẳng LH do gia đình ac Trai Giới xin.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho các đẳng LH do một người xin.
• Cầu cho LH Anton do 1 gia đình xin.
• Cầu bình an cho gia đình và các hội viên hội Bà mẹ. Xin ơn chữa lành cho những hội viên đang bệnh và cầu cho LH các hội viên đã qua đời do Hội Các Bà Mẹ xin.
• Cầu cho LH Vincente và Maria do Vân Lê xin
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH do Hiến Phương xin.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Xin lễ như ý chỉ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Phan Thị Khuynh, Teresa Nguyễn Thị Dâng, Giuse Lý Văn Đức, Martino Lý Đăng Lưu và các đẳng LH do Quỳnh Anh xin.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Sang do gđ cô Nga xin.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Phêrô nhân ngày giỗ.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH tiên nhân.
• Cầu cho LH Maria và Gioan Baotixita.
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và cho các cháu do Trần Văn Thanh xin.
• Lễ giỗ, cầu cho LH Gioan Kim do Nguyễn Văn Ngân xin.
• Cầu cho các bác lớn tuổi luôn được bình an và các bệnh nhân ung thư luôn được con phó thác do chị Trang.
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ nhân dịp kỷ niệm 27 năm hôn phối. Cầu cho các đẳng LH.
• Cầu cho LH Tadeo, Phaolo và 3 LH Maria do bà Đặng Thị Sa xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 05/09 lúc 3:00 chiều
• Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria Madalena và Maria do chị Hương xin.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và cha Bửu Diệp do Nguyễn Thị Vân xin.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và cha Bửu Diệp. Cầu cho LH Phêrô,Theresa và các đẳng LH do Lê Thu Dung xin.
• Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn và Maria Nguyễn Thị Hoa do một gia đình xin.
• Xin lễ như ý chỉ và cầu bình an cho quê hương.
• Cầu bình an cho gia đình.
• Cầu cho LH Giuse và Maria do một người con xin.
• Cầu bình an cho gia đình tại VN và xin ơn tìm được việc làm ổn định.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho các đẳng LH do một gia đình xin.
• Tạ ơn Đức Mẹ nhân ngày kỷ niệm 2 năm hôn phối do gia đình Nam -Trinh xin.
• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho dịch bệnh tại VN mau chấm dứt do một người xin.
• Cầu cho Giuse Hải, Maria Tình và các đẳng LH do Hồng xin.

Saturday Mass Sept 04 at 9 AM.
• For the soul of:
• Marina Bondoc
• Gloria Bucad
• Belen Buenaflor
• the Holy souls
• Thanksgiving for Roselena’s birthday.

Saturday Mass Sept 04 at 9 AM.
• For the soul of:
• Marina Bondoc
• Gloria Bucad
• Belen Buenaflor
• the Holy souls
• Thanksgiving for Roselena’s birthday.

Saturday Mass Sept 04 at 5 PM.
• For the soul of Marlon Beyle, Ester Blanco, Tomas Bayle and the Holy Souls.

Saturday Mass Sept 04 at 5 PM.
• For the soul of Marlon Beyle, Ester Blanco, Tomas Bayle and the Holy Souls.

Sunday Mass Sept 05 at 8 AM
• For the souls of:
• Severino, Maria and Edna Teguibon.
• Maria Waje, Pelilpe Francisco, Jenorencio Quizon, Minerva Gorden and all holy Souls

Sunday Mass Sept 05 at 8 AM
• For the souls of:
• Severino, Maria and Edna Teguibon.
• Maria Waje, Pelilpe Francisco, Jenorencio Quizon, Minerva Gorden and all holy Souls

Sunday Mass Sept 05 at 11:30 AM
• Thanksgiving Mass and for the intention of Sabina Peco.
• For the soul of Tomasa Torres

Sunday Mass Sept 05 at 11:30 AM
• Thanksgiving Mass and for the intention of Sabina Peco.
• For the soul of Tomasa Torres

Monday Sept 06 at 8AM
• For all the living members of the Strong family.

Monday Sept 06 at 8AM
• For all the living members of the Strong family.

Tuesday Sept 07 at 8AM
• For the soul of Brian Mcleod.

Tuesday Sept 07 at 8AM
• For the soul of Brian Mcleod.

Wednesday Sept 08 at 7 PM

  • Thanksgiving Mass and for Happy birthday to our Blessed Mother

Wednesday Sept 08 at 7 PM

  • Thanksgiving Mass and for Happy birthday to our Blessed Mother

Thursday Sept 09 at 8 AM
• For the living and the dead of the Faccio Family

Thursday Sept 09 at 8 AM
• For the living and the dead of the Faccio Family

Tuesday Sept 07 at 10:30 AM
• Cầu cho 2 LH Maria
Wednesday Sept 08 at 10:30 AM
• Cầu cho 2 LH Maria

Thursday Sept 09 at 10:30 AM
• Cầu cho 2 LH Maria

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram