Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm A - 22/10/23

1. Thu tiền đợt hai: cho quỹ truyền giáo của Giáo Hội.

2. Cập nhật chương trình Project Advance 2023: giáo xứ đã nhận được $51,520.00. Kính mong quý cộng đoàn quảng đại tiếp tục đóng góp đến mục tiêu là $80,000.

3. Thánh Lễ mừng Các Thánh Nam Nữ: sẽ được cử hành vào thứ Tư ngày 01 tháng 11 lúc 10g30 sáng và 8g30 tối Thánh Lễ Tiếng Việt, 7g tối Thánh lễ Tiếng Anh.

4. Thánh lễ cầu nguyện cho các Linh Hồn: sẽ được cử hành vào thứ Năm ngày 02 tháng 11 lúc 8g sáng Thánh lễ Tiếng Anh, 10g30 sáng và 7g tối Thánh Lễ Tiếng Việt.

5. Thăm viếng và đọc kinh tại nghĩa trang: vào thứ Năm ngày 02 tháng 11. Sau Thánh Lễ 8g sáng tại nghĩa trang Ocean View và sau Thánh Lễ 10g30 sáng tại nghĩa trang Forest Lawn.

6. Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Thánh Martino: Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Thánh Martino, Chi Hội Vancouver. Kính mời: Quý hội viên, quý ân nhân và cộng đoàn đến tham dự Thánh Lễ Mừng Kính Bổn Mạng Thánh Martino vào Thứ Bảy, ngày 4 tháng 11 lúc 10:30 sáng. Sau Thánh Lễ có hôn Xương Thánh.

7. Ban Ẩm Thực: sẽ xâu thịt vào thứ Hai ngày 23 tháng 10.

8. Chương trình hỗ trợ thực phẩm: Food Bank tại khu vực Vancouver sẽ hỗ trợ giáo xứ chúng ta cùng với giáo xứ Thánh Marcô Lutheran và Nhà thờ Anh giáo King's Cross cung cấp thực phẩm hàng tháng cho những gia đình hoặc cá nhân có nhu cầu trong giáo xứ hoặc khu vực lân cận. Xin vui lòng đăng ký tại nhà thờ Thánh Marcô Lutheran thứ Năm ngày 02 tháng 11 lúc 5g tới 7g tối hoặc liên lạc văn phòng giáo xứ. Các gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thì sẽ nhận thực phẩm vào thứ Năm ngày 09 tháng 11 tại nhà thờ Thánh Marcô Lutheran lúc 5g tới 7g tối.

9. Ban Đức Mẹ Thăm Viếng: xin thông báo đến các gia đình muốn rước Đức Mẹ về thăm viếng gia đình xin vui lòng liên lạc anh Thái qua số điện thoại 604.644.5924 để đăng ký.

10. Ban Đức Mẹ Thăm Viếng: sẽ đọc kinh lúc 8g tối vào những ngày sau:

 • Nhà anh chị Mộng Thường vào thứ hai ngày 23 tháng 10 tại 2970 Turner Street, Vancouver số điện thoại 778.893.3983
 • Nhà anh chị Vũ Bá Hải vào thứ Năm ngày 26 tháng 10 tại 2208 East 33rd Avenue, Vancouver, số điện thoại 778.885.4262

11. Chương trình Rước Kiệu Đức Mẹ trong Tháng 10: vào thứ Bảy ngày 28 tháng 10 bắt đầu lúc 6g15 tối.

12. Họp Liên Gia: xin kính mời tất cả thành viên của Thăng Tiến Hôn Nhân tham dự buổi họp vào Chúa Nhật ngày 22 tháng 10 lúc 7g tối tại hội trường giáo xứ.

13. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10, do nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa phụ trách.

14. Giáo xứ có bán chả giò ($40/bịch), xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.

15. Sách Lời Chúa: cho tháng 11 đến tháng 12 đã có tại văn phòng giáo xứ.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 20 tháng 10 lúc 7g Tối  

 • Cầu cho LH I-nha-xi-o Nguyễn Văn Thống vừa mới qua đời tại VN do : 
  • gđ Thạc Phương xin. 
  • gđ anh Việt xin. 
 • Cầu cho LH thầy Meinrad Getz mới qua đời. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn, ân nhân và các đẳng LH do huynh đoàn Đa Minh xin. 
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến và LH Giuse do gđ chị Tuyết xin.  
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.  
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH I-nha-xi-o Nguyễn Văn Thống, LH Maria Đỗ Thị Hồng Sâm và các LH do nhóm LTXC xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.  
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH tiên nhân do anh Quang xin. 
 • Cầu bình an cho gđ do gđ anh Việt xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gđ.  
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Công Phúc do con và các cháu xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho 9LH Giuse và 5 LH Anna. 
 • Lễ giỗ 2 năm, cầu cho LH Phaolo Đỗ Thành Lợi do ôb cố Luân xin. 

Thứ Bảy ngày 21 tháng 10 lúc 7g Tối 

 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH I-nha-xi-ô mới qua đời tại VN và các LH. Cầu cho các nạn nhân chiến tranh và thiên tai do gđ anh chị Tuấn và Trâm xin.  
 • Cầu cho LH I-nha-xi-o mới qua đời tại VN do: 
  • gđ Thạc Phương xin. 
  • cô La xin. 
  • Gđ Kiểm Luận xin. 
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến và LH Giuse do gđ chị Tuyết xin.  
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.  
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho các LH tiên nhân do một người xin. 
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do: 
  • 1 người xin. 
  • Gđ chú Hùng Phiên xin. 
  • Anh chị quang Thanh 
  • Hai cháu Hậu Xuân xin 
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH I-nha-xi-o Nguyễn Văn Thống, LH Maria Đỗ Thị Hồng Sâm và các LH do nhóm LTXC xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho những người đang đau yếu trong gia đình. Xin ơn thánh hóa công việc do gđ Phạm Nguyễn xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho bố mẹ hai bên và những người đang đau nặng. Xin ơn thánh hóa công việc làm do gđ Quang Nguyên xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse Vũ Đình Tuấn mới qua đời tại VN do Phương và Khanh xin 
 • Cầu cho ôb Nguyễn Bá Khang là LH Giuse và Teresa do các con và các cháu xin. 
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria. 
 • Cầu cho LH Đaminh, Giuse, Gioan Baotixita, Maria, Theresa và các đẳng LH do Hảo Lê xin. 
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin 
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin. 
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin  
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.  
 • Cầu cho LH Giuse Đỗ Văn Cung, Anna Từ Thị Tự, Phero Đỗ Duy Liên, Anna Đặng Thị Hoài, Gioan Baotixita, Giuse và ôb tổ tiên do ac Phương Hợp xin. 
 • Lễ giỗ 3 năm, cầu cho LH Maria Lê Thị Kim Vân do chồng và các con xin. 
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Jeromino Nguyễn Thanh Sơn. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Phero do Tài Nga xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse và Maria. Xin cho giấy tờ được tốt đẹp. 
 • Cầu cho LH Cecilia Nguyễn Thị Tỉnh vừa mới qua đời. Xin ơn thánh hóa việc làm do Hoàng Khang xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse và Anna do Phương và Khanh xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Huệ do các con và các cháu xin. 
 • Cầu cho LH Inê Trương Thị Nguyên và Phero Lâm Chờ do con xin. 
 • Cầu cho LH Maria Lê Thị Nhạn và LH ôb tổ tiên do các con và các cháu xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho Maria Nguyễn Thị Mừng, Maria Đỗ Thị Hồng Sâm, Maria Nguyễn Thị Tuyết Mai nhân dịp lễ giỗ 7 tháng và cầu cho các LH do gđ ô Tuân và ac Thúy Đạt xin. 

Chúa Nhật ngày 22 tháng 10 lúc 9g30 sáng 

 • Cầu cho LH I-nha-xi-o vừa mới qua đời tại VN do: 
  • gđ Thạc Phương xin. 
  • Giáo khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin 
  • Ôb Vĩnh xin. 
  • Ban Đức Mẹ Thăm Viếng xin. 
  • Cô Trang xin. 
  • Hội Mân Côi xin. 
 • Cầu cho Cha cố Giuse Trương Quang Cảnh do nhóm thân hữu xin. 
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.  
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin. 
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến và LH Giuse do gđ chị Tuyết xin.  
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.  
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin 
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita, Maria và Andre do chị Thới xin 
 • Cầu cho 3 LH Gioan Kim, LH Laurenso và Giuse do một gđ xin. 
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do: 
  • các em con cậu mợ Vấn xin  
  • gđ 2 em Tiến Hương và các cháu xin 
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH I-nha-xi-o Nguyễn Văn Thống, LH Maria Đỗ Thị Hồng Sâm và các LH do nhóm LTXC xin. 
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Maria và Toma do gđ Phạm xin. 
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Madelena do con và các cháu xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho bố mẹ hai bên và những người đang đau nặng. Xin ơn thánh hóa công việc làm do gđ Quang Nguyên xin. 
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin. 
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin  
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.  
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin. 
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin 
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thìn do Hội Khấn Martino xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và LH tiên nhân. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tịnh vừa mới qua đời do gđ Mến Nguyễn xin. 
 • Cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Long do vợ xin. 
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Huệ và các LH do một gđ xin. 
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Phero do chị Thủy xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Gioan Baotixita Alex Sam Nguyễn do cô Nghiệp xin. 
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Vũ Bốn do con và cháu xin. 
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim do: 
  • Con Nga và Nguyên xin. 
  • Nguyễn Thị Huệ xin. 
  • Gđ ông Bùi Đức Thắng xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Cecilia Nguyễn Thị Tỉnh vừa mới qua đời tại VN và cầu cho các LH do Quỳnh Anh xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và xin lễ như ý chỉ do gđ Thịnh Phạm xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ do gđ Bá Hằng xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH ôb tổ tiên, 3 LH Giuse và 3 LH Anna do một gđ xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH ôb tổ tiên, 3 LH Giuse và 2 LH Anna do một gđ xin. Cầu cho LH Giuse ông Nguyễn Văn Tuyến và Giuse ông Lăng Đức Nhuận do Quang Thêu và các cháu xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tổ tiên, ôb nội ngoại hai bên. Cầu cho 3 LH Giuse, LH Toma do một gđ xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến, Martino Lê Văn Huệ, Phanxico Savie Lê Trung Thành và các đẳng LH do chị Bích xin. 
 • Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Minh do chồng và các con xin. 
 • Cầu cho LH I-nha-xi-ô Nguyễn Văn Thống, LH Đaminh, Giuse và 2 LH Maria do ac Hương Oanh và Thành Trong xin. 
 • Cầu cho LH I-nha-xi-ô Nguyễn Văn Thống và các LH hội viên Hội Các Bà Mẹ do Hội Các Bà Mẹ xin. 
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse do hai con Tuyết và Trinh xin. 
 • Lễ giỗ, Cầu cho LH Ene Trương Nguyễn do Nga Lam xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ do Kenny Young xin. 
 • Cầu cho LH Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ, các con và các cháu do gđ ac Tài Tuyết xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Anna và LH Augustino do ôb Ngọc Anh xin 

Chúa Nhật ngày 15 tháng 10 lúc 2g chiều 

 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.  
 • Cầu cho LH Cecilia Nguyễn Thị Tĩnh do gđ xin. 
 • Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Thảo do ac Thành và Ba xin. 
 • Lễ giỗ 2 năm, cầu cho LH Maria-Phaolo do Trần Kim Nhung xin. 

Thứ Năm, 26/10 lúc 10:30 sáng 

 • Cầu cho LH Giuse Maria và các LH 
 • Cầu cho hòa bình thế giới. 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram