Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXV Thường Niên – B - 19/09/2021

1.Thu tiền đợt hai: cho quỹ ơn thiên triệu của tỉnh dòng Đa Minh.

2.Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu 24 tháng 09, do Huynh Đoàn Đa Minh phụ trách.

3.Thánh Lễ an táng của chị Maria Nguyễn Thị Huệ: sẽ được cử hành vào thứ Năm ngày 23 tháng 09 lúc 10:30 sáng tại nhà thờ. Sau Thánh lễ sẽ có đọc kinh Mân Côi để cầu nguyện cho LH Maria.

4.Chương trình khai mạc Tháng 10 – tháng Kính Đức Mẹ Mân Côi: Giáo xứ sẽ có chương trình rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi chung quanh nhà thờ, vào thứ Bảy ngày 02 tháng 10, lúc 6:15 tối, và Thánh Lễ khai mạc tháng Mân Côi lúc 7g tối. Xin kính mời các ban ngành và toàn thể cộng đoàn cùng sốt sắng tham gia chương trình khai mạc tháng Mân Côi của giáo xứ.

5. Thánh Lễ đa văn hóa: sẽ được tổ chức tại nhà thờ Chánh Tòa vào Chúa Nhật ngày 26 tháng 09 lúc 2g30 chiều, do Đức Tổng Giáo Mục Michael Miller chủ tế. Thánh Lễ được cử hành đặc biệt để tạ ơn và cầu nguyện cho tất cả những người di trú từ các nước và hiện tại đang định cư tại Vancouver, BC. Kính xin quý cộng đoàn sắp xếp và đến tham dự Thánh Lễ trong trang phục truyền thống này.

6. Ban Giáo Dục Đức Tin: sẽ khai giảng năm học vào Chúa Nhật ngày 19 tháng 09 lúc 11g30 sáng. Kính xin các phụ huynh đưa con em đến đúng giờ.

7. Nhóm du học sinh Công Giáo: sẽ có buổi họp mặt giao lưu đầu tiên vào Chúa Nhật ngày 26/09 lúc 7g tối tại hội trường giáo xứ. Thân mời các bạn du học sinh đã dăng ký tham gia có mặt đông đủ và đúng giờ.

8.Giáo xứ tri ân các TÂN trưởng hội, đoàn, ban, nhóm đã hy sinh quảng đại đón nhận sứ vụ phục vụ trong giáo xứ, cũng như các CỰU trưởng trong mấy nhiệm kỳ qua. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý anh chị em.

9. Cập nhật thông tin từ tỉnh bang BC trong mùa dịch bệnh: kể từ ngày 25 tháng 08, yêu cầu tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên dù có chích ngừa hay không, sẽ phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt vì sức khỏe. Vì vậy, giáo xứ xin cộng đoàn hãy đeo khẩu trang khi vào khu vực bên trong nhà thờ, ngày cả khi tham dự Thánh Lễ.

10. Nhân ngày the National Day for Truth & Reconciliation thứ Năm, ngày 30 tháng 09: Văn phòng giáo xứ sẽ không làm việc. Tuy nhiên, Thánh Lễ vào 8g và 10:30 sáng vẫn bình thường.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Thánh lễ thứ Sáu ngày 17/09 lúc 7g tối

 • Cầu cho LH Maria Lê Thị Mỹ vừa mới qua đời tại VN do gđ ac Hân-Liêm xin.
 • Cầu cho LH Giuse vừa mới qua đời tại VN do gđ ac Toàn Hà xin.
 • Cầu cho LH Maria vừa mới qua đời. Cầu cho 4 LH Giuse và LH Maria do ôb Viên.
 • Cầu cho LH Giuse vừa mới qua đời do ac Thơm xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Huệ vừa mới qua đời do:
 • gia đình xin.
 • Gđ ac Tứ Long xin.
 • Cầu cho LH Gioan Phần vừa mới qua đời tại Red Deer do ac Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa và Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.
 • Lễ giỗ 5 năm, cầu cho LH Andre Bá Cao Xuân Văn Vi do:
 • gia đình xin.
 • chị Trang xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Vincente, Maria và các đẳng LH do một gia đình xin.
 • Cầu cho các LH tiên nhân và các đẳng LH do ôb Thực xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho tiên nhân nội ngoại và LH Gioan Baotixita.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Duy Hàn do bà Hàn, con cháu và chắt xin.
 • Cầu cho LH Giuse Trần Thiên Phú.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse và Maria.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Xin ơn chữa lành cho con dâu do 1 gia đình xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ nhân dịp sinh nhật con gái.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho quý Cha, gđ hội viên, ân nhân và cầu cho ơn thiên triệu. Cầu cho các LH hội viên và ân nhân do Huynh Đoàn Đa Minh xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Huy và Kim xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an và xin ơn chữa lành cho mẹ.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Nhân.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho các đẳng LH do một người xin.

Thánh lễ thứ Bảy ngày 18/09 lúc 7g tối

 • Cầu cho LH Maria Lê Thị Mỹ vừa mới qua đời tại VN do gđ ac Hân-Liêm xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Huệ vừa mới qua đời do gia đình xin.
 • Cầu cho LH Gioan Phần vừa mới qua đời tại Red Deer do ac Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Maria mới qua đời tại Mỹ do Hằng Vũ xin.
 • Cầu cho LH Đa Minh vừa mới qua đời tại VN.
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa và Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Nhân do gđ ac Bằng Thi xin.
 • Cầu cho LH Maria Vũ Thị Tuyết do chị Linh xin.
 • Cầu cho các LH ô b nội ngoại do chị Loan Bạch xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Hưởng Nguyễn do hai em Hậu và Xuân xin.
 • Xin được ơn chữa lành do anh Anton xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho 2 LH Giuse và Maria.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Hồng Sâm do gđ Đạt Thúy xin.
 • Cầu cho các đẳng LH do chị Chưởng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ đã ban ơn chữa lành. Cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Maria Lương Thị Đậu và các đẳng LH do chị Thanh xin.
 • Cầu cho LH Gioan Kim do ôb Thanh xin.
 • Cầu bình an cho đại gia đình và xin ơn thánh hóa công ăn việc làm do gđ Phạm Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Maria do gđ Minh-Ân xin.
 • Cầu cho LH Giuse do gđ bà Thu Hiền xin.
 • Cầu cho các đẳng LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse. Cầu nguyện cho mẹ nhân ngày sinh nhật do 1 gia đình xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Xin ơn chữa lành cho mẹ và gia đình em trai trong giai đoạn hiểm nghèo do Nguyễn Thiên Hương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho thế giới và cho nước VN trong cơn đại dịch.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Phero và Phaolo do Hằng Vũ xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 19/09 lúc 9:30 sáng

 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Huệ vừa mới qua đời do:
 • gia đình xin.
 • Ca đoàn Thánh Tâm xin.
 • Gia đình chị Tú Anh và ngoại xin.
 • Ac Hòa Chung xin.
 • Cầu cho LH Maria Lê Thị Mỹ vừa mới qua đời tại VN do gđ ac Hân-Liêm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse vừa mới qua đời tại Mỹ.
 • Cầu cho LH Gioan Phần vừa mới qua đời tại Red Deer do ac Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH bé Teresa Nguyễn Diệu Anh vừa mới qua đời tại VN do ac Hùng Nga xin.
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do ac Jimmy Hoa xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa và Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.
 • Cầu cho LH Andre Nguyễn Thới do vợ, con và cháu xin.
 • Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH Teresa Ngô Thị Ánh Tuyết do chồng, các con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Anh do chị Hằng và các con xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Kim Cúc do bà Tân xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Dominico do vợ, các con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH cha Giuse và ông cố Giuse
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse. Cầu nguyện cho mẹ nhân ngày sinh nhật do 1 gia đình xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên, bố mẹ, thân nhân, LH Phero Lê Văn Thế, Maria Lê Thị Say và các đẳng LH do gia đình ac Trai Giới xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho các đẳng LH do một người xin.
 • Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn và Maria Nguyễn Thị Hoa do:
 • các con xin.
 • Một người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Lê Thị Hoan và Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin.
 • Cầu cho LH Anna và Gioan Kim.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH tiên nhân.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Quang Cảnh và Giuse Nguyễn Quang Trường do gđ ac Đào Tài xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho gia đình, các con và các cháu. Cầu cho LH tổ tiên, ông bà, cha mẹ và các đẳng LH do gđ Minh Trang xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse, Anton và Gioan Baotixita.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Lê Thị Hoan và Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin.  
 • Cầu cho 2 LH Maria lễ giỗ 4 năm. Cầu cho LH Gioan và Maria do ac Truy – Hiên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Dominico và Maria do cô Nga xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cha Phanxico Trương Bửu Diệp do ac Tài Nương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin.
 • Cầu cho nước Việt Nam do một người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 2 LH Maria và Giuse do ac Quý Ri và Ngân xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Xin ơn bình an cho các con và con thiêng liêng do ac Hòa Chung xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho chồng đi làm biển, cho gia đình và các con do chị Wendy – Hoan xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho 2 LH Anna, 2 LH Toma, LH Phero, LH linh muc Agustino, Phero, Giuse và LH ông cố Giuse do gđ ac Toàn Hà xin.
 • Cầu cho LH Maria Madalena Kiểm và các đẳng LH do gđ ac Nguyên Vy xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 19/09 lúc 3:00 chiều

 • Cầu cho LH Matta vừa mới qua đời tại VN.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Thuy Trâm xin.
 • Cầu cho LH cụ bà Maria Shin và LH Phanxico Xavie Trần Xuân Phát do Diep Dao xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và cho thế giới. Cầu cho LH Giuse Maria và các đẳng LH do cô Là xin.
 • Cầu bình an cho gia đình.

Tuesday Sept 21 at 10:30 AM

 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Huệ và LH Gioan Phần vừa mới qua đời.
 • Cầu cho 2 LH Maria. 
 • Cầu xin cho dịch bệnh ở Việt Nam mau chấm dứt

Wednesday Sept 22 at 10:30 AM

 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Huệ và Gioan Phần vừa mới qua đời 
 • Cầu cho 2 LH Maria

Thursday Sept 23 at 10:30 AM

 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Huệ và Gioan Phần vừa mới qua đời 
 • Cầu cho 2 LH Maria. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse
© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram