Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm A - 1/10/23

1. Chương trình Sức Khoẻ Và Đời Sống số 2 với chủ đề: Bệnh Tiểu Đường và những triệu chứng liên quan, sẽ được tổ chức tại Hội Trường Giáo Xứ lúc 7:30 tối Chúa Nhật ngày 15 tháng 10 năm 2023. Kính mời mọi người cùng tham dự. 

2. Ban Đức Mẹ Thăm Viếng: xin thông báo đến các gia đình muốn rước Đức Mẹ về thăm viếng gia đình xin vui lòng liên lạc anh Thái qua số điện thoại 604.644.5924 để đăng ký. 

3. Ban Đức Mẹ Thăm Viếng: sẽ đọc Kinh nhà anh chị Toàn Hà vào Thứ Hai ngày 02 tháng 10 lúc 8g tối tại 3765 Beatrice street, Vancouver, số điện thoại 604.781.6975 

4. Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: sẽ đọc kinh nhà ông bà Tốn Phương lúc 5g chiều Chúa Nhật ngày 01/10 tại 3681 East 22nd, Vancouver, số điện thoại 778.316.6899. 

5. Thánh lễ an táng của Anton Trần Văn Giang: sẽ được cử hành vào sáng thứ Sáu ngày 06 tháng 10 lúc 11g. Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện. 

6. Ban Ẩm Thực: có bán thức ăn để đem về trước và sau Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 01 tháng 10 lúc 9g30 sáng. 

7. Ban ẩm thực đã trao cho giáo xứ tiền bán chả giò và rau quả với số tiền là $5,020 vào cuối tháng 9. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn Ban Ẩm Thực và các thiện nguyện viên đã đóng góp trong công việc gây quỹ cho giáo xứ.  

8. Giáo xứ chân thành cảm ơn Liên Huynh Canada đã dâng cúng cho giáo xứ số tiền là $2,500 nhân dịp Thường Huấn được tổ chức tại giáo xứ vừa qua.  

9. Chương trình gây quỹ Walk-a-thon của trường tiểu học giáo xứ Thánh Giuse: sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 6 tháng 10 năm 2023. Cha xứ của chúng ta sẽ tham gia cùng với các em học sinh. Cộng đoàn có thể ủng hộ Cha bằng cách quyên tặng cho nhà trường. Phiếu quyên góp có sẵn tại văn phòng Giáo Xứ, văn phòng nhà trường và sau các Thánh lễ cuối tuần. Mọi khoản quyên góp từ $20 trở lên sẽ được nhận biên lai khai thuế.  

10. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: sẽ không sinh hoạt vào chiều thứ Bảy ngày 07 tháng 10 nhân dịp Lễ Tạ Ơn của Canada (Thanksgiving Day). 

11. Ban Giáo Lý Thiếu Nhi và Việt Ngữ: sẽ NGHỈ HỌC vào Chúa Nhật ngày 8 tháng 10, Lễ Tạ Ơn của Canada (Thanksgiving Day). Các em học sinh sẽ đi học lại vào Chúa Nhật 15 tháng 10 như thường lệ. 

12. Văn phòng giáo xứ: sẽ không làm việc vào thứ Hai ngày 02 tháng 10 và thứ Hai ngày 09 tháng 10 nhân dịp hai ngày lễ trên. Thánh Lễ 8g sáng vẫn như thường lệ. 

13. Thánh lễ Tạ Ơn: vào lúc 7g tối thứ Hai ngày 09 tháng 10 sẽ do ca đoàn Đa Minh Saviô phụ trách. 

14. Hội Mân Côi sẽ mừng lễ Bổn Mạng, Lễ Đức Mẹ Mân Côi vào thứ bảy ngày 7 tháng 10 lúc 10:30 sáng  

15. Chương trình Rước Kiệu Đức Mẹ trong Tháng 10: vào các thứ Bảy ngày 07 và ngày 28 tháng 10 bắt đầu lúc 6g15 tối. 

16. Lịch họp của các hội đoàn trong tháng Mười 

 • Huynh đoàn Đaminh sẽ họp vào Thứ bảy, ngày 14 tháng 10 lúc 10g30 sáng. 

17. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 06 tháng 10, do Liên Minh Thánh Tâm phụ trách. 

18. Giáo xứ có bán chả giò và thịt xiên nướng ($40/bịch), xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ. 

19. Sách Lời Chúa: cho tháng 10 đến tháng 12 đã có tại văn phòng giáo xứ. 


Ý LỄ TRONG TUẦN

Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 lúc 7g Tối  

 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho các vị ân nhân. Cầu cho LH Andre Bá Cao Xuân VanVy do 1 người xin. 
 • Cầu cho LH Giuse, LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.  
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.  
 • Xin ơn chữa lành. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.  
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.  
 • Cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Huân. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho 2 LH Anna do một người xin. 
 • Cầu cho 2 LH Phero do bà Nguyễn Thị Thiết xin. 
 • Cầu cho LH Giuse. 
 • Cầu cho LH Phero và Matha. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse và Maria. 
 • Tạ ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp do Dan xin. 
 • Cầu cho các LH. 
 • Cầu cho LH Micae Hoàng Bá Khấn do con Hoàng Bá Minh xin. 
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Giuse và các LH do nhóm LTXC xin. 

Thứ Bảy ngày 30 tháng 9 lúc 7g Tối 

 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do: 
  • 1 người xin. 
  • Gđ chú Hùng Phiên xin. 
 • Cầu cho LH Giuse, LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.  
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.  
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.  
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse và xin ơn Thánh hóa công việc làm do gđ Phạm Nguyễn xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho những người thân nhân ngày lễ quan thầy và ngày sinh nhật do gđ Quang Nguyên xin. 
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Bá Khang và Teresa Nguyễn Thị Khang do các con các cháu xin 
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria. 
 • Cầu cho LH Đaminh, Giuse, Gioan Baotixita, Maria, Theresa và các đẳng LH do Hảo Lê xin. 
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin 
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do: 
  • Anh chị quang Thanh 
  • Hai cháu Hậu Xuân xin 
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.  
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin  
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.  
 • Cầu cho LH Maria Vũ Thị Nhiệm vừa mới qua đời do hai cháu Xuân Hậu xin. 
 • Lễ Tạ ơn nhân dịp lễ bổn mạng Thánh Teresa. Cầu cho các đẳng LH. 
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Nhân do gđ Bằng Thi xin. 
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse do gđ Xuân Hậu xin. 
 • Cầu cho LH Phero Trần Thành Lợi và các LH thai nhi do Trần Thảo Hiền xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Nguyễn Thị Sợi nhân dịp lễ giỗ và cầu cho LH Giuse do bạn của con xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu xin ơn chữa lành cho bố tại VN do Hazel Nguyễn xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse và Maria. Xin cho công việc giấy tờ được tốt đẹp. 
 • Xin cho công việc được thuận lợi do Giuse Tommy Nguyễn xin. 
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Lý, Giuse Phạm Hải và các LH trong luyện ngục do Monica và Hà xin. 
 • Xin ơn chữa lành do một người xin. 
 • Lễ giỗ, cầu cho 3 LH Phanxico. Cầu cho LH Maria do các con xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho các ca viên và gia đình nhân dịp Lễ Bổn Mạng của ca đoàn Teresa. 
 • Cầu cho LH Maria Vũ Thị Nhiệm vừa mới qua đời tại VN do gđ Quang Thảo xin. 
 • Cầu cho LH Anton Trần Văn Giang do bố mẹ và các anh chị em xin. 
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Giuse và các LH do nhóm LTXC xin. 

Chúa Nhật ngày 01 tháng 10 lúc 9g30 sáng 

 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do: 
  • các em con cậu mợ Vấn xin  
  • gđ 2 em Tiến Hương và các cháu xin 
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.  
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin. 
 • Cầu chow LH Giuse, LH Maria Đinh Thị Luyến  do gđ chị Tuyết xin.  
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita,  3 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.  
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita,  3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.  
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho những người thân nhân ngày lễ quan thầy và ngày sinh nhật do gđ Quang Nguyên xin. 
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita Nguyễn Khương do Đức Thanh xin. 
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita, Maria và Andre do chị Thới xin 
 • Cầu cho 3 LH Gioan Kim, LH Laurenso và Giuse do một gđ xin. 
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita,  4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.  
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse , Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin  
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.  
 • Cầu cho LH Giuse và LH Maria do các con và các cháu xin. 
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin. 
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin 
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thìn do Hội Khấn Martino xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và LH tiên nhân. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tinh vừa mới qua đời do gđ Mến Nguyễn xin. 
 • Xin ơn bình an, sức khỏe và hạnh  phúc cho các ca viên ca đoàn Cung Trầm và các thành viên trong Hội bà mẹ do Angie Trang xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin. 
 • Cầu cho LH Phero Trần Đức Nguyên, cậu của Đức Cha Phương do Anna Nguyễn xin. 
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng và Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim do: 
  • con Nga và Nguyên xin. 
  • Nguyễn Thị Huệ xin. 
 • Cầu cho LH Dominico và Phero do một người xin. 
 • Tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp. Lễ giỗ, cầu cho LH Alex Sam Nguyễn và các nạn nhân thiên tai do cô Nghiệp xin. 
 • Cầu cho LH ôb tổ tiên. 
 • Cầu cho 3 LH Gioan Kim, LH Laurenso và Giuse do một gđ xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Đa Minh Hồ Phó và LH anh Lê Thạch do chị Thu Sang xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin ơn chữa lành cho con gái.  Cầu cho các LH. Do gđ chị Hằng xin. 
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tịnh và các LH do gđ Thanh Mỹ xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến, Martino Lê Văn Huệ và Phanxico Savie Lê Trung Thành và các đẳng LH do cô Bích xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ do Kenny Young xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Maria Madalena Kiểm, Phaolo Anh và các LH do gđ Nguyên Vy xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng do một người xin. 
 • Cầu cho LH Đaminh Lê Văn Hậu do Hiến Lê xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho các ca viên và gia đình nhân dịp Lễ Bổn Mạng của ca đoàn Teresa. 
 • Cầu cho LH Anton Trần Văn Giang do bố mẹ và các anh chị em xin. 
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Giuse và các LH do nhóm LTXC xin. 

Chúa Nhật ngày 01 tháng 10 lúc 2g chiều 

 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Teresa, Phaolo và các đẳng LH do Lê Nam xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse do gđ xin. 
 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.  
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram