Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm A - 8/10/23

 1. Thu tiền đợt hai: cho quỹ xây dựng của giáo xứ.
 2. Cập nhật chương trình Project Advance 2023: giáo xứ đã nhận được $48,825.00. Kính mong quý cộng đoàn quảng đại tiếp tục đóng góp đến mục tiêu là $80,000.
 3. Ca đoàn sẽ tập hát đáp ca trước khi đọc các ý lễ vào các Thánh Lễ cuối tuần bắt đầu từ thứ Bảy ngày 07 tháng 10.
 4. Ban Ẩm Thực: sẽ làm chả giò vào sáng thứ Hai ngày 09 tháng 10.
 5. Chương trình Sức Khoẻ Và Đời Sống số 2 với chủ đề: Bệnh Tiểu Đường và những triệu chứng liên quan, sẽ được tổ chức tại Hội Trường Giáo Xứ lúc 7:30 tối Chúa Nhật ngày 15 tháng 10 năm 2023. Kính mời mọi người cùng tham dự.
 6. Ban Đức Mẹ Thăm Viếng: xin thông báo đến các gia đình muốn rước Đức Mẹ về thăm viếng gia đình xin vui lòng liên lạc anh Thái qua số điện thoại 604.644.5924 để đăng ký.
 7. Ban Đức Mẹ Thăm Viếng: sẽ đọc kinh lúc 8g tối vào những ngày sau:
  • Nhà anh chị Hiền Nhiệm vào thứ Ba ngày 10 tháng 10 tại 8023-136A Street, Surrey, số điện thoại 604.593.2082
  • Nhà anh chị Khải Thắm vào thứ Năm ngày 12 tháng 10 tại #307-1877 Georgia Street, Vancouver, số điện thoại 778.714.4068
 8. Đọc kinh cho cha cố Giuse Trương Quang Cảnh: vào Chúa Nhật ngày 15 tháng 10 lúc 3g15 chiều. Kính xin quý cộng đoàn cùng tham dự.
 9. Văn phòng giáo xứ: sẽ không làm việc vào thứ Hai ngày 09 tháng 10 nhân dịp Lễ Tạ Ơn của Canada (Thanksgiving Day). Thánh Lễ 8g sáng vẫn như thường lệ
 10. Thánh lễ Tạ Ơn: vào lúc 7g tối thứ Hai ngày 09 tháng 10 sẽ do ca đoàn Đa Minh Saviô phụ trách.
 11. Chương trình Rước Kiệu Đức Mẹ trong Tháng 10: vào thứ Bảy ngày 28 tháng 10 bắt đầu lúc 6g15 tối.
 12. Vì giấy phép làm việc đã hết hạn và đang trong thời kỳ gia hạn, Cha Phạm Công Liêm sẽ tạm thời ngưng các việc mục vụ trong giáo xứ cho tới khi có giấy tờ chính thức cho phép làm việc lại.
 13. Ban Giới Trẻ của giáo xứ sẽ mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Gioan Phaolo II vào thứ Bảy ngày 21 tháng 10 lúc 7g tối.
 14. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 13 tháng 10, do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách.
 15. Giáo xứ có bán chả giò ($40/bịch), xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.
 16. Sách Lời Chúa: cho tháng 10 đến tháng 12 đã có tại văn phòng giáo xứ.

Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 06 tháng 10 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Phaolo vừa mới qua đời tại Mỹ.
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Anton và các LH do nhóm LTXC xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH tiên nhân nội ngoại hai bên và xin ơn thánh hóa cho con cái do 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH Giuse Maria và các LH. Cầu cho LH ân nhân ngoại giáo do một người xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Hồ Quang Vinh do gđ xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên nội ngoại hai bên. Cầu cho LH Gioan Baotixita và Maria do bà Bùi Thị Dinh xin.
 • Cầu bình an cho gđ và cầu cho LH Philipphe.
 • Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Philipphe và Giacobe do Tài Nga xin.
 • Cầu cho LH Giacobe Hoàng Văn Tuy do cô Cường xin.
 • Cầu cho LH Anna và các LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và các Thánh. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tổ tiên nội ngoại hai bên do bà Hạnh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho các LH nội ngoại hai bên, LH Benađô và các đẳng LH do một người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ do Dan xin.

Thứ Bảy ngày 07 tháng 10 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho các LH tiên nhân do một người xin.
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do:
  • 1 người xin.
  • Gđ chú Hùng Phiên xin.
  • Anh chị quang Thanh
  • Hai cháu Hậu Xuân xin
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Anton và các LH do nhóm LTXC xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho những người đang đau yếu trong gia đình. Xin ơn thánh hóa công việc do gđ Phạm Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria. Cầu cho bố mẹ hai bên và những người đang đau nặng. Xin ơn thánh hóa công việc làm do gđ Quang Nguyên xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Cầu cho LH Đaminh, Giuse, Gioan Baotixita, Maria, Theresa và các đẳng LH do Hảo Lê xin.
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Xin ơn bình an và hạnh phúc cho các anh chị em và các bác trong Huynh đoàn do Angie Trang xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Hải, Giuse Phạm Lý và các LH trong luyện ngục do Monica Hà xin.
 • Xin ơn chữa lành do bác Nga xin.
 • Cầu bình an cho con gái đi chơi xa được bình an do Xuân xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và cha Trương Bửu Diệp. Cầu cho LH Phero, Teresa và các LH. Cầu cho con đi đường bình an do mẹ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Vũ Đình Tuấn mới qua đời tại VN do Phương Khanh xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Phạm Thị Hoa do Jennifer xin.
 • Xin ơn bình an và tạ ơn nhân dịp lễ Bổn Mạng Thánh Teresa do chị Kim xin.
 • Xin ơn cho bố ở VN được mau lành bệnh do Hazel Nguyễn xin.
 • Cầu cho ôb Nguyễn Bá Khang là LH Giuse và Teresa do các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse và Maria. Xin cho giấy tờ tốt đẹp.
 • Cầu cho LH các dì Dung, Xuân và Cúc do ac Phương Hợp xin.
 • Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho 2 LH Toma, 2 LH Anna, 2 LH Phero, LH Augustino, Lucia và các LH do Toàn Hà xin.

Chúa Nhật ngày 08 tháng 10 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Antôn Trần Văn Giang do:
  • Nhóm thân hữu xin.
  • Giáo khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin.
  • Ban Tang Chế xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita, Maria và Andre do chị Thới xin
 • Cầu cho 3 LH Gioan Kim, LH Laurenso và Giuse do một gđ xin.
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do:
  • các em con cậu mợ Vấn xin
  • gđ 2 em Tiến Hương và các cháu xin
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Anton và các LH do nhóm LTXC xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Maria và Toma do gđ Phạm xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Madelena do con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria. Cầu cho bố mẹ hai bên và những người đang đau nặng. Xin ơn thánh hóa công việc làm do gđ Quang Nguyên xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Giuse và LH Maria do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thìn do Hội Khấn Martino xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và LH tiên nhân. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tịnh vừa mới qua đời do gđ Mến Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse mới qua đời tại Mỹ do gđ Nguyên Vy xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim và Maria Trần Thị Vòng do:
  • Huệ Nguyễn xin.
  • Con Nga và Nguyên xin.
 • Cầu cho LH Maria và Gioan Baotixita do hai con Thái Hà xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, Cha Phanxico Trương Bửu Diệp và Thánh Martino. Cầu bình an cho gđ do một người xin.
 • Cầu cho LH Đa Minh Hồ Phó, LH Maria Đỗ Thị Suy và các LH do bà Phó xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ do Kim Huyền xin.
 • Cầu cho LH Phero Vũ Công Tuấn và Phero Trần Văn Phước do Quang Thêu xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và Giuse Lăng Đức Nhuận do Quang Thêu và các cháu xin.
 • Xin ơn bình an và xin ơn như ý chỉ do Đinh Thị Vy xin.
 • Cầu cho LH Maria và Gioan Baotixita do ac Nam Phụng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến, Martino Lê Văn Huệ, Phanxico Savie Lê Trung Thành và các đẳng LH do cô Bích xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Lê Văn Lương, LH Anna Lê Thị Huệ, Lê Quang Hải, các đẳng LH và các LH thai nhi do bà Anna Lê Thị Lan xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giuse, Maria, Mattha, Phanxico Savie, các đẳng LH và các LH thai nhi.
 • Cầu cho LH Đa Minh.
 • Tạ ơn Chúa Giesu, Mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Anna, Thánh Andre và các Thánh Nam Nữ. Cầu cho LH Maria Thìn, Maria Suy và các đẳng LH trong luyện ngục.

Chúa Nhật ngày 08 tháng 10 lúc 2g chiều

 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Lễ giỗ, cầu cho LH Anna Trần Thị Sự do các cháu xin.
 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hà và các LH. Cầu xin cho con gái ngoan và học giỏi do Diễm Nguyễn xin.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram