Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm A - 15/10/23

1. Cập nhật chương trình Project Advance 2023: giáo xứ đã nhận được $49,475.00. Kính mong quý cộng đoàn quảng đại tiếp tục đóng góp đến mục tiêu là $80,000. 

2. Trường tiểu học Thánh Giuse: Vẫn tiếp tục nhận các em học sinh từ lớp mẫu giáo 5 tuổi cho tới lớp 7. Kính xin các gia đình có con em trong độ tuổi này đăng ký học cho con em mình. Đơn đăng ký học có sẵn tại văn phòng trường học và giáo xứ hoặc trên trang mạng của trường học và giáo xứ. Mọi thắc mắc, vui lòng liên lạc văn phòng trường học số 604.872.5715 hoặc văn phòng giáo xứ. 

3. Chương trình Sức Khoẻ Và Đời Sống số 2 với chủ đề: Bệnh Tiểu Đường và những triệu chứng liên quan, sẽ được tổ chức tại Hội Trường Giáo Xứ lúc 7:30 tối Chúa Nhật ngày 15 tháng 10 năm 2023. Kính mời mọi người cùng tham dự. 

  4. Ban Đức Mẹ Thăm Viếng: xin thông báo đến các gia đình muốn rước Đức Mẹ về thăm viếng gia đình xin vui lòng liên lạc anh Thái qua số điện thoại 604.644.5924 để đăng ký. 

   5. Ban Đức Mẹ Thăm Viếng: sẽ đọc kinh lúc 8g tối vào những ngày sau: 

   • Nhà anh chị Lạc Chánh vào thứ Tư ngày 18 tháng 10 tại 2799 44th Avenue, Vancouver, số điện thoại 778-968-5903.  
   • Nhà anh chị Chánh Nữ vào thứ Năm ngày 19 tháng 10 tại 4790 Elgin Street, Vancouver, số điện thoại 604.879.8687 

   6. Đọc kinh cho cha cố Giuse Trương Quang Cảnh: vào Chúa Nhật ngày 15 tháng 10 lúc 3g15 chiều. Kính xin quý cộng đoàn cùng tham dự. 

   7. Chương trình Rước Kiệu Đức Mẹ trong Tháng 10: vào thứ Bảy ngày 28 tháng 10 bắt đầu lúc 6g15 tối. Xin cộng đoàn cùng tham dự đông đủ để tôn vinh Đức Mẹ và cầu nguyện cho Giáo Xứ và Gia Đình. 

    8. Ban Giới Trẻ của giáo xứ sẽ mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Gioan Phaolo II vào thứ Bảy ngày 21 tháng 10 lúc 7g tối. Xin cộng đoàn hiệp ý tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho các em. 

     9. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10, do Huynh Đoàn Đa Minh phụ trách. 

      10. Giáo xứ có bán chả giò ($40/bịch), xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ. 

       11. Sách Lời Chúa: cho tháng 10 đến tháng 12 đã có tại văn phòng giáo xứ. 


       Ý Lễ Trong Tuần

       Thứ Sáu ngày 13 tháng 10 lúc 7g Tối  

       • Cầu cho LH Anton Trần Văn Giang mới qua đời do ca đoàn Xin Vâng xin. 
       • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.  
       • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.  
       • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Cha cố Giuse Trương Quang Cảnh và các LH do nhóm LTXC xin. 
       • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.  
       • Tạ ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp do Dan xin. 
       • Cầu cho LH Madalena do con và các cháu xin. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho gia đình và cho các con cháu. Cầu cho LH tổ tiên, ôb, cha mẹ, các LH thân nhân, ân nhân, bạn hữu và các đẳng LH do gđ Minh Trang xin. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin cho đi xa được bình an. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Xin được ơn chữa lành cho Mẹ. Cầu cho 2 LH Giuse do gđ Đào Tài xin. 

       Thứ Bảy ngày 14 tháng 10 lúc 7g Tối 

       • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.  
       • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.  
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho các LH tiên nhân do một người xin. 
       • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do: 
        • 1 người xin. 
        • Gđ chú Hùng Phiên xin. 
        • Anh chị quang Thanh 
        • Hai cháu Hậu Xuân xin 
       • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Cha cố Giuse Trương Quang Cảnh và các LH do nhóm LTXC xin. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho những người đang đau yếu trong gia đình. Xin ơn thánh hóa công việc do gđ Phạm Nguyễn xin. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho bố mẹ hai bên và những người đang đau nặng. Xin ơn thánh hóa công việc làm do gđ Quang Nguyên xin. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse Vũ Đình Tuấn mới qua đời tại VN do Phương và Khanh xin 
       • Cầu cho ôb Nguyễn Bá Khang là LH Giuse và Teresa do các con và các cháu xin. 
       • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do: 
        • các con và các cháu xin. 
        • Anh chị em Professionail xin. 
       • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria. 
       • Cầu cho LH Đaminh, Giuse, Gioan Baotixita, Maria, Theresa và các đẳng LH do Hảo Lê xin. 
       • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin 
       • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.  
       • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin  
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.  
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Huệ nhân dịp lễ giỗ. Cầu cho LH Maria, LH Phero và Phaolo. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin cho chồng và con khám sức khỏe được như ý do Lê Thị Ngọc Phượng xin. 
       • Xin lễ như ý chỉ và cầu bình an cho cha mẹ ở VN do Hazel Nguyễn xin. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse Đinh Huy Tự, Augustino và Anna do bà Tự xin. 
       • Xin cho dì và hai cháu có chuyến bay bình an do gđ Thanh Mỹ xin. 
       • Xin cho bé Sunnimer mau bình phục do Xuân xin. 
       • Lễ giỗ, cầu cho LH Philipphe do một người xin. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin cho giấy tờ được tốt đẹp. Cầu cho LH Giuse và Maria. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Mã Tú Huê, Ngô Hớn và Tăng Kim Dung do anh chị Lệ xin. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Đa Minh mới qua đời do ac Tuyết Nam xin. 
       • Cầu cho LH Giuse Tới, Tân và Tải do gđ anh chị Phượng Lợi xin. 
       • Cầu cho 2 LH Maria, 2 LH Phero và LH Toma do một gđ xin. 
       • Cầu cho LH Giacobe mới qua đời tại Mỹ do Minh Nguyệt xin. 
       • Lễ giỗ, cầu cho LH cha cố Giuse Trương Quang Cảnh. Cầu cho LH Giuse Phạm Vĩnh Đồng và LH ông Nguyễn Nhiếp do ôb Võ Khang xin. 
       • Xin ơn chữa lành do chị Thoa xin. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ do Nguyễn Văn Thạc xin. 

       Chúa Nhật ngày 15 tháng 10 lúc 9g30 sáng 

       • Cầu cho Cha cố Giuse Trương Quang Cảnh do nhóm thân hữu xin. 
       • Cầu cho LH Jonathan và Maria mới qua đời do chị Kim xin. 
       • Cầu cho LH Phaolo Phạm Đức Hùng mới qua đời tại Texas do: 
        • Cô Oanh xin 
        • Ac Thảo và Dung xin. 
       • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.  
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin. 
       • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.  
       • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.  
       • Cầu cho LH Gioan Baotixita, Maria và Andre do chị Thới xin 
       • Cầu cho 3 LH Gioan Kim, LH Laurenso và Giuse do một gđ xin. 
       • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do: 
        • các em con cậu mợ Vấn xin  
        • gđ 2 em Tiến Hương và các cháu xin 
       • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Cha cố Giuse Trương Quang Cảnh và các LH do nhóm LTXC xin. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho bố mẹ hai bên và những người đang đau nặng. Xin ơn thánh hóa công việc làm do gđ Quang Nguyên xin. 
       • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin. 
       • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita,  4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.  
       • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse , Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin  
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.  
       • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin. 
       • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin 
       • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thìn do Hội Khấn Martino xin. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và LH tiên nhân. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tịnh vừa mới qua đời do gđ Mến Nguyễn xin. 
       • Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Điền. Cầu bình an và cầu cho LH ôb tổ tiên do cô Hạnh và các cháu xin. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Phero Hoàng Văn Sanh do bà Nguyễn Thị Thiết xin. 
       • Cầu cho LH Maria Madalena. 
       • Cầu cho LH Giuse Lăng Văn Hào, Anna Trần Thị Nhàn và Maria Nguyễn Thị Thúy Hằng nhân dịp lễ giỗ do Quang Thêu và các cháu xin. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do cô Nga xin. 
       • Cầu cho LH Maira Ngô Phạm Ngọc Tâm, Maria Ngô Phạm Ngọc Trâm và LH Cha Phanxico Trương Bửu Diệp do anh chị Lệ xin. 
       • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng và Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim do: 
        • Con Nga và Nguyên xin. 
        • Nguyễn Thị Huệ xin. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Cha Trương Bửu Diệp. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Trí, Giuse Nguyễn Văn Tình, Giuse Nguyễn Văn Út, Maria Bùi Thị Cảnh và Maria Nguyễn Thị Tuyết Hạnh do Nguyễn Tuấn Đua xin. 
       • Cầu cho LH Banabê, Micae, Phero và LH ôb cha mẹ do gđ bà Vân xin. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Theresa và các Thánh Nam Nữ. Cầu cho LH Maria Suy, Maria Thìn và các LH trong luyện ngục 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và cho con. Cầu cho LH Đa Minh Hồ Phó và các LH do gđ xin. 
       • Cầu cho LH Maria Vũ Thị Tơ do cháu Tuấn Giao xin. 
       • Xin Chúa và Mẹ Maria chữa lành cho con của bạn do ông Nên xin. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin. 
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Ambrosio và Gioan Baotixita do gđ Thiên Ân xin. 

       Chúa Nhật ngày 15 tháng 10 lúc 2g chiều 

       • Cầu cho LH Phero Long mới qua đời. 
       • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.  
       • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. 
       • Cầu xin cho gđ đi đường bình an do Thành Bê xin. 
       • Cầu cho LH Maria Trần Thị Tý. 
       • Cầu cho LH Phero Trần Thành Lợi và các LH thai nhi. 
       • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thìn đã qua đời tại VN do gđ ac Quân Dương xin. 

       Thứ Tư ngày 18 tháng 10 lúc 10:30 sáng 

       • Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Bé. 
       linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram