Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXX Thường Niên - B - 24/10/2021

1.Thu tiền đợt hai: cho quỹ truyền giáo của Giáo Hội (World mission Sunday)

2.Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu 29 tháng 10, do Hội Mân Côi phụ trách.

3.Chương trình bế mạc tháng 10, tháng mừng kính Đức Mẹ Mân Côi: Giáo xứ sẽ có rước kiệu Đức Mẹ chung quanh nhà thờ, vào thứ Bảy ngày 30 tháng 10, lúc 6:10 tối, và Thánh Lễ lúc 7g tối. Kính mời các ban ngành và toàn thể cộng đoàn cùng sốt sắng tham dự. 

4.Chương trình các Thánh lễ đặc biệt trong Tháng 11 như sau:

 • Lễ các Thánh, thứ Hai ngày 01 tháng 11: lễ trọng, sẽ có Thánh lễ 7g tối cho tiếng Việt.
 • Lễ các linh hồn, thứ Ba ngày 02 tháng 11: sẽ có Thánh lễ cho tiếng Việt lúc 10:30 sáng và 7g tối. Sau lễ 10:30 sáng kính mời ông bà anh chị em ra nghĩa trang Forest Lawn đọc kinh cầu nguyện lúc 11:30 sáng và lãnh nhận ơn toàn xá.
 • Phụ Tỉnh dòng Đa Minh sẽ mừng kính Lễ Thánh Martinô:  vào ngày 06 tháng 11, lúc 10:30 sáng. Kính xin quý cộng đoàn cùng tham dự để cầu nguyện và hỗ trợ cho ơn gọi linh mục tương lại của dòng.
 • Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thứ Tư ngày 24 tháng 11: lễ trọng, sẽ có Thánh lễ cho tiếng Việt lúc 10:30 sáng và 7g tối.

5. Cập nhật tiền công đức trong các tháng 6, 7 và 8 như sau:

 • Tháng 6: $5,646.76 cho quỹ xây dựng của giáo xứ và $19,881.3 cho quỹ công đức hàng tuần.
 • Tháng 7: $3,861.05 cho quỹ xây dựng của giáo xứ và $26,108.65 cho quỹ công đức hàng tuần.
 • Tháng 8: $5,088.25 cho quỹ xây dựng của giáo xứ và $32,705.25 cho quỹ công đức hàng tuần.

6. Trường tiểu học Thánh Giuse: bắt đầu nhận đơn đăng ký cho năm học 2022. Đơn đã có sẵn trên trang mạng https://saintjosephschool.ca/application-forms hoặc tại văn phòng trường học. Xin mời quý gia đình nhanh chóng đăng ký học cho con em mình.

7.Cập nhật thông tin từ tỉnh bang BC trong mùa dịch bệnh: kể từ ngày 25 tháng 08, yêu cầu tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên dù có chích ngừa hay không, sẽ phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt vì sức khỏe. Vì vậy, giáo xứ xin cộng đoàn hãy đeo khẩu trang khi vào khu vực bên trong nhà thờ, ngày cả khi tham dự Thánh Lễ.

Xin ông bà anh chị em giữ ấm khi tham dự chương trình rước kiệu Đức Mẹ và đọc kinh ngoại trời tại nghĩa trang Forest Lawn.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.

Ý Lễ Trong Tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 22/10 lúc 7g tối

 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi mới qua đời tại Mỹ do:
 • Ôb cố Luân xin.
 • Ôb Hồ Phó xin.
 • Gđ ac Tứ Long xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hường mới qua đời do gđ Tứ Long xin.
 • Cầu cho LH Cecilia Trần Thị Hoa Huệ mới qua đời do các cháu xin.
 • Cầu cho LH Maria Hương mới qua đời tại VN và cầu cho các LH thai nhi do Nguyễn An xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Maria do các con và các cháu xin.
 • Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Maria Đỗ Thị Hồng Sâm do gđ hai con Đạt – Thúy xin.
 • Cầu cho LH bà Teresa Nguyễn Thị Huệ do các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho gia đình, các con và các cháu. Cầu cho LH tổ tiên, ôb, cha mẹ, các đẳng LH và đặc biệt là các LH mới qua đời do gia đình Minh-Trang xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse do một người xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên, ôb và các đẳng LH do Monica xin.
 • Cầu LH cha cố Placidus.
 • Cầu cho LH Gioan Kim và Maria Madalena.
 • Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giacobe, Anne, Phaolo, Alexu, Elizabeth, Giuse, Phero, Madalena và các đẳng LH.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH của bố do ac Nam xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hà và cầu bình an cho gia đình do Diễm Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse đã ban ơn bình an cho con trai. Xin lễ như ý chỉ do một người xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Andre Bá Cao Xuân Vanvy do Ba xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Đinh Sơn Hoàng do các con Thiên Thanh và Mỹ xin.

Thánh lễ thứ Bảy ngày 23/10 lúc 7g tối

 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH cha cố Giuse Trương Quang Cảnh, LH Giuse Phạm Vĩnh Đồng, Maria Phạm Thị Thiền, Benedatte Võ Như Hằng và LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên do ôb Võ Khang xin.
 • Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Maria Lê Thị Kim Vân và xin ơn bình an cho gia đình của chị do:
 • Ca đoàn Teresa xin.
 • Hoàng Vũ xin.
 • Xuân Hậu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, toàn thể thân nhân và gia đình Brazil. Lễ giỗ, cầu cho LH Annê do một gia đình xin.
 • Cầu cho LH cha cố Giuse và ông cố Giuse.
 • Cầu cho LH Maria và Giuse do Lê Thị Loan và Lê Thị Thanh xin.
 • Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Maria Đỗ Thị Hồng Sâm do gđ hai con Đạt – Thúy xin.
 • Cầu cho LH Giuse, Martin, Phaolo, Rosa và các đẳng LH do Dương Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Vinh Sơn, Maria và các đẳng LH do anh Hoàng xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse.
 • Cầu cho LH bà Teresa Nguyễn Thị Huệ do các cháu xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Phanxico do bà Hạnh xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Hải và Maria Tình do Monica xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gđ ac Tuyết Nam, ac Hùng Loan, Kim Châu và chị Tâm do một người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH cụ bà Anna Nguyễn Thị Rơi do các con Lạc và Thủy xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Đinh Sơn Hoàng do các con Thiên Thanh và Mỹ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Ambrosio, Giuse và Gioan Baotixita do gia đình Thiên Ân xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Vinh do gia đình, Xuân - Bích - Thiên xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 24/10 lúc 9:30 sáng

 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.
 • Cầu cho LH Anna Nguyễn Hoàng Anh mới qua đời.
 • Cầu cho LH Đa Minh Phạm Ngọc Hiến mới qua đời tại Việt Nam do ac Hương Oanh xin.
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Teresa Ngô Thị Ánh Tuyết do chồng, các con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên, bố mẹ, thân nhân, LH Phero Lê Văn Thế, Maria Lê Thị Say và các đẳng LH do gia đình ac Trai Giới xin.
 • Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn và Maria Nguyễn Thị Hoa do các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Lê Thị Hoan và Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin.  
 • Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, toàn thể thân nhân và gia đình Brazil. Lễ giỗ, cầu cho LH Annê do một gia đình xin.
 • Cầu cho các đẳng LH.
 • Lễ giỗ. Cầu cho 2 LH Phêrô và các LH nội ngoại 2 bên do Hòa – Liên xin. 
 • Cầu cho LH Maria và Giuse do Lê Thị Loan và Lê Thị Thanh xin
 • Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Maria Đỗ Thị Hồng Sâm do gđ hai con Đạt – Thúy xin.
 • Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Anna và Giuse do một gia đình xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse, Anna và Phero do gia đình ac Phương Khanh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 2 LH Giuse do gia đình Hiền Nhiệm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita Cao Xuân Hòa do một gia đình xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ do cô Nga xin.
 • Cầu cho LH Phero Phít, Phero Chánh và các LH qua đời vì đại dịch Covid do anh Hướng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ. Cầu cho các LH linh mục, tổ tiên, các ân nhân và các đẳng LH do một gia đình xin.
 • Cầu cho LH cha cố Gioan Nguyễn Lợi và LH Maria do Nguyễn Văn Thạc xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Nguyễn Hữu xuyến, LH tổ tiên nội ngoại hai bên và các đẳng LH do Phạm Thị Hợp xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse, LH Maria, LH tiên nhân và các đẳng LH do ôb Viên xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an và sức khỏe cho gia đình, cho các con và các cháu do ac Đoàn Đào xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do:
 • Kenny Young xin.
 • Một người xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Maria, 4 LH Phero và LH Balôtômêô do một người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse-Maria và các đẳng LH. Cầu cho dịch bệnh mau chấm dứt do một gia đình xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna và Giuse.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 24/10 lúc 3:00 chiều

 • Cầu cho LH Rosa Quách Thị Hồng mới qua đời do một gia đình xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Phán mới qua đời tại VN do gđ ôb Nguyễn Văn Trung xin.
 • Cầu cho LH Phero Trần Thiếu Cường do Đỗ Thị Việt Hồng xin
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Phero do chị Thủy xin. 
 • Cầu cho LH Maria và Phero do ac Thành Ba xin.
 • Cầu bình an cho gia đình.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Maria và LH tổ tiên nội ngoại hai bên.

Thứ Ba ngày 26/10 lúc 10:30 sáng

 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi mới qua đời. Cầu cho 3 LH Maria, LH Maria Đỗ Thị Hồng Sâm LH Đa Minh và LH Giuse.

Thứ Tư ngày 27/10 lúc 10:30 sáng

 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi mới qua đời. Cầu cho 3 LH Maria, LH Maria Đỗ Thị Hồng Sâm, LH Đa Minh, LH Giuse.

Thứ Năm ngày 28/10 lúc 10:30 sáng

 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi mới qua đời. Cầu cho 3 LH Maria, LH Maria Đỗ Thị Hồng Sâm, LH Đa Minh, LH Giuse.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram