Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXXI Thường Niên - B - 31/10/2021

 1. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, 05 tháng 11, do Đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách. 

2. Hội Các Bà Mẹ và Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: sẽ họp vào Chúa Nhật, ngày 7 tháng 11, lúc 7g tối. 

3. Chương trình các Thánh lễ đặc biệt trong tháng 11 như sau

· Giáo xứ sẽ có Thánh Lễ tiếng Việt lúc 7g tối, thứ Hai ngày 01 tháng 11, Lễ Trọng các Thánh. 

· Giáo xứ sẽ có 2 Lễ tiếng Việt, cầu nguyện cho các linh hồn, lúc 10:30 sáng và 7g tối, thứ Ba ngày 02 tháng 11. Sau Thánh Lễ 10:30 sáng, kính mời ông bà anh chị em ra viếng nghĩa trang Forest Lawn, để cầu nguyện và lãnh nhận ơn toàn xá lúc 11:30 sáng. Xin ông bà anh chị em giữ ấm khi ra nghĩa trang. 

· Tối thứ Sáu, lúc 7g, ngày 5 tháng 11: cha Thoại sẽ chủ tế Thánh Lễ tiếng Việt, cùng với các cha đồng tế, để cầu nguyện cho linh hồn Giuse Lê Văn Tôn, là thân phụ của cha Thoại, vừa mới qua đời. Xin cộng đoàn cầu nguyện.

· Phụ Tỉnh dòng Đa Minh sẽ mừng kính Lễ thánh Martinô: vào thứ Bảy, ngày 06 tháng 11, lúc 10:30 sáng. Kính xin quý cộng đoàn cùng tham dự để cầu nguyện và hỗ trợ cho ơn gọi linh mục tương lai của Dòng. 

· Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thứ Tư ngày 24 tháng 11: lễ Trọng, sẽ có 2 Thánh lễ cho tiếng Việt lúc 10:30 sáng và 7g tối. 

4. Trường tiểu học Thánh Giuse: bắt đầu nhận đơn đăng ký cho năm học mới 2022. Đơn đã có sẵn trên trang mạng hoặc tại văn phòng của trường học. Xin mời quý phụ huynh đăng ký học cho con em mình. 

5. Ban Giáo Dục Đức Tin: xin kính mời toàn thể Phụ huynh có con/em đang theo học các Lớp Giáo lý/Việt ngữ, đến tham dự buổi họp Phụ huynh đầu tiên của năm học 2021-2022, lúc 12g trưa ngày Chúa nhật 07/11/2021. Rất mong quý phụ huynh sắp xếp và tham dự đông đủ. 

Chúc Mừng 

Toàn giáo xứ xin chúc mừng Hội Nuôi Dưỡng và Bảo Trợ Ơn Gọi Thánh Martino mừng bổn mạng vào thứ Bảy ngày 6 tháng 11. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho hội mỗi ngày thêm thăng tiến trên con đường hy sinh và phục vụ. 

Cầu xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, ban đầy hồng phúc, bình an, và sức khỏe cho quý hội viên và gia đình.


Ý Lễ Trong Tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 29/10 lúc 7g tối 

- Cầu cho LH ông cố Giuse Lê Văn Tôn (thân phụ của Cha Thoại) mới qua đời tại VN do ôb Quý xin. 

- Cầu cho LH Maria mới qua đời tại VN do Ban Ẩm Thực xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Đoàn Quan Quyền và LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi mới qua đời do ôb cố Luân xin. 

- Cầu cho LH Maria mới qua đời tại VN do chị em Nail Plash xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria Lê Thị út do ac Nguyễn Văn Thạc xin. 

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Maria và Vincente và các đẳng LH do 1 gđ xin. 

- Cầu cho LH Philomina và Đoàn Văn Lẽn do 2 con Hải – Loan xin. 

- Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giacobe Madalena, Giacobe Batolomeus và các đẳng LH. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ông bà, cha mẹ và anh chị em do gđ Hùng Lê xin. 

- Cầu cho LH cha Giuse Lê Hoàng Thụy và các đẳng LH do bác Mai xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita, LH tiên nhân nội ngoại và các đẳng LH. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và xin lễ như ý chỉ do Nam Lê xin. 

- Cầu cho LH Phero Phít, Phero Chánh, các LH linh mục, LH tổ tiên, ân nhân và các đẳng LH do anh Hướng xin 

- Cầu cho LH nội ngoại 2 bên do 1 người xin. 

- Xin lễ như ý chỉ và xin cho sớm tìm được bạn bị mất tích do David Nguyễn xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do gđ Đào Tài xin. 

Thánh lễ thứ Bảy ngày 30/10 lúc 7g tối 

- Cầu cho LH ông cố Giuse Lê Văn Tôn (thân phụ của Cha Thoại) mới qua đời tại VN do ac Tứ Long xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Đoàn Quan Quyền và LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi mới qua đời do ôb cố Luân xin. 

- Lễ giỗ 1 năm. Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Hồng Sâm do: 

· Ca đoàn Teresa xin. 

· Gđ ac Bằng Thi xin. 

- Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Maria Lê Thị Kim Vân do ca đoàn Teresa xin. 

- Lễ giỗ 3 năm. Cầu cho LH Phero Lê Văn Lai do ôb Nguyễn Văn Trung xin. 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, toàn thể thân nhân và gia đình Brazil do một gia đình xin. 

- Cầu cho LH mợ Yến do ac Phương Hợp xin. 

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Maria và Vincente và các đẳng LH do 1 gđ xin. 

- Cầu cho các đẳng LH do chị Chưởng xin. 

- Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giacobe Alexu, Giacobe Anna, Giacobe Elizabeth và các đẳng LH. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse và Maria. 

- Cầu cho LH Giuse và Maria do bác Mai xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria Madalena do bà Hạnh xin. 

- Cầu cho LH cha Mary Francis de Sales. 

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Anna do: 

· Gđ ac Long và Lan Anh xin. 

· gđ ôb Dương Văn Tâm xin. 

· Gđ ôb Quý xin. 

· Gia đình Viễn Hà xin. 

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Huệ do các cháu xin. 

- Cầu cho LH Tony do cô Bích xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Ron Norton và các đẳng LH do chị Huyền và chị Thanh xin. 

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Hoàng Ánh do Cúc Vân xin. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Trịnh Văn Bính do Cecilia Trang Nguyễn xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình chị Mai Hương do Bích Nguyễn xin. 

- Lễ giỗ 3 năm, cầu cho LH Phero Lê Văn Lai do em Tần xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do gđ Viễn Hà xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giê-ra-đô. Cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giuse Trần Văn Hy, Maria Lê Thị Hoa và 2 LH thai nhi. 

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 31/10 lúc 9:30 sáng 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Mến mới qua đời tại Mỹ do: 

· các cháu xin. 

· Gđ ac Tứ Long xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tiết mới qua đời do gđ ac Hiền Nhiệm xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin. 

- Cầu cho LH Maria mới đời tại VN do hai con Tuyên và Nhung xin. 

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Hoàng Anh mới qua đời. 

- Cầu cho LH Đa Minh Phạm Ngọc Hiến mới qua đời tại Việt Nam do ac Hương Oanh xin. 

- Lễ giỗ 3 năm. Cầu cho LH Phero Lê Văn Lai do ôb Nguyễn Văn Trung xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Lễ giỗ. Cầu cho LH Đaminh Nguyễn Văn Tuệ do gđ Nhài xin. 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin. 

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin. 

- Cầu cho LH Teresa Ngô Thị Ánh Tuyết do chồng, các con và các cháu xin. 

- Cầu cho LH tổ tiên, bố mẹ, thân nhân, LH Phero Lê Văn Thế, Maria Lê Thị Say và các đẳng LH do gia đình ac Trai Giới xin. 

- Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn và Maria Nguyễn Thị Hoa do các con xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Lê Thị Hoan và Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, toàn thể thân nhân và gia đình Brazil do một gia đình xin 

- Cầu cho ơn thiên triệu. 

- Cầu cho LH Maria và Giuse do Lê Thị Loan và Lê Thị Thanh xin 

- Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, thân nhân và thai nhi do gđ Hiền – Nhiệm xin. 

- Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương do vợ và các con xin. 

- Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giacobe, Giuse, ông bà nội ngoại và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Agnes Nguyễn Thị Nguyện do Anna Lê xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình và thế giới. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho các LH qua đời vì đại dịch COVID do 1 gđ xin. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Vũ Bốn, Maria Trịnh Thị Nghĩa, Maria Vũ Thị Bằng, Giuse Vũ Cường, Maria Vũ Thị Kim Tuyến, Giuse Nguyễn Minh Đức do ac Nam xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin. 

- Cầu cho 4 LH Phero, 4 LH Maria, các LH tiên nhân ôb nội ngoại hai bên và các đẳng LH do ôb Nguyễn Văn Trung xin. 

- Cầu cho LH Elizabeth do gđ ac Tứ Long xin. 

- Xin lễ như ý chỉ và xin cho sớm tìm được bạn bị mất tích do David Nguyễn xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Gioan Baotixita và Giuse do gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu xin cho dịch bệnh sớm chấm dứt. Cầu cho LH Giuse, Maria và các đẳng LH do một gia đình xin. 

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 31/10 lúc 3:00 chiều 

- Cầu cho LH Phero Trần Thiếu Cường do Đỗ Thị Việt Hồng xin 

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Maria, Vincente và các đẳng LH do 1 gđ xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin thánh hóa công ăn việc làm do gia đình Tài Nương xin. 

- Cầu cho LH Giuse do ac Thành-Ba xin. 

- Cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH do gđ ac Thái-Duyên xin. 

Thứ Hai ngày 01/11 lúc 7g tối 

- Lễ giỗ, cầu cho 2 LH Toma, LH Teresa, Maria và LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên do ac Hùng Nga xin. 

- Lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH tiên nhân, 3 LH Giuse, 2 LH Maria, 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse Hoàng Văn Tới, LH Maria Đinh Thị Luyến, LH Đa Minh và các đẳng LH do gia đình xin. 

Thứ Ba ngày 02/11 lúc 10:30 sáng 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi mới qua đời. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Lễ giỗ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Sơn Long và các đẳng LH. 

- Cầu cho các LH đã qua đời trong đại gia đình, trong dịch bệnh và các đẳng LH do một gđ xin. 

- Cầu cho các vừa mới qua đời và các đẳng LH 

- Cầu cho 6 LH Phero, LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH các thân nhân và các đẳng LH do bà Cơ xin. 

- Cầu cho LH Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm và Andre Ngô Đình Nhu do ông Đinh Đức Thùy xin. 

- Cầu cho LH Maria, Maria Đào Thị Hạnh, Đào Thị Vị, Maria Đào Thị Đức và Maria Đào Thị Hiến 

- Cầu cho LH Maria, Maria Hoàng Thị Hoan và Nguyễn Thị Quế 

- Cầu cho LH Phanxico Xavie Đào Mạnh Hùng và Phanxico Xavie Đào Mỹ Đồng. 

- Cầu cho LH Phero, Phero Nguyễn Văn Phẩm và Trác. 

- Cầu cho LH Giuse Phạm Văn Cường do Phạm Thị Lập xin. 

- Cầu cho LH Maria, Gioan Baotixita, LH tổ tiên nội ngoại hai bên và các đẳng LH do ac Hương Thế xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do ôb Tản Huệ xin. 

Thứ Ba ngày 02/11 lúc 7g tối 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH nơi luyện ngục do 1 gia đình xin. 

- Lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH tiên nhân, 3 LH Giuse, 2 LH Maria, 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse Hoàng Văn Tới, LH Maria Đinh Thị Luyến, LH Đa Minh và các đẳng LH do gia đình xin. 

- Cầu cho 3 LH Giuse. Cầu bình an cho gia đình và con cái được ngoan ngoãn do chị Trang xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hải, Maria Tình, LH ôb tổ tiên và các đẳng LH do Monica xin. 

- Cầu cho LH ôb tổ tiên do Nguyễn Văn Thạc xin. 

Thứ Tư ngày 03/11 lúc 10:30 sáng 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi mới qua đời. 

Thứ Năm ngày 04/11 lúc 10:30 sáng 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi mới qua đời.

© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram