Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm A - 5/11/23

Thánh Lễ Nhận Chức: của Cha Chánh xứ sẽ do Đức Giám Mục Michael Miller chủ tế sẽ được cử hành vào Chúa Nhật ngày 31 tháng 12 lúc 11g30 sáng. Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc mừng tại School Gym tại Trường Tiểu Học của Giáo xứ

1. Thu tiền đợt hai: cho quỹ Peter’s Pence. 

2. Cập nhật chương trình Project Advance 2023: giáo xứ đã nhận được $57,980. Kính mong quý cộng đoàn quảng đại tiếp tục đóng góp đến mục tiêu là $80,000. 

3. Thánh lễ tiếng Việt tại nghĩa trang Gardens of Gethsemani, Surrey: sẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày 18 tháng 11 lúc 11g sáng. Để tiện cho giáo xứ chuẩn bị xe buýt và bánh mì, xin quý cộng đoàn vui lòng đăng ký sớm. Đơn đăng ký ở phía cuối nhà thờ. Hạn chót đăng ký là hết ngày thứ Hai ngày 13 tháng 11. Có thể gọi vào văn phòng giáo xứ để đăng ký. 

4. Đọc kinh cho bà Teresa Nguyễn Thị Minh: vào Thứ Bảy ngày 11 tháng 11 lúc 11g30 sáng. Huynh Đoàn Đa Minh, Hội Đức Mẹ Thăm Viếng và gia đình kính mời quý hội viện và quý cộng đoàn cùng tham dự. 

5. Trường tiểu học Thánh Giuse: sẽ có buổi “Tham Quan Trường” vào thứ Năm ngày 09 tháng 11 từ 7g sáng đến 1g chiều. Kính xin các gia đình có con em trong độ tuổi này tới tham dự để tìm hiểu và đăng ký học cho con em mình. Mọi thắc mắc, xin liên lạc văn phòng trường học số 604.872.5715 hoặc văn phòng giáo xứ.

6. Các Lớp Giáo Lý Thiếu Nhi và Việt Ngữ sẽ NGHỈ HỌC ngày Chúa Nhật 12 tháng 11 nhân ngày Canada’s Remembrance. 

7. Họp Phụ Huynh Học Sinh lớp 7 Giáo Lý Thêm Sức: vào Chúa Nhật ngày 19 tháng 11 lúc 11g00 sáng tại Hội Trường cũ (Old Rectory) Kính mời toàn thể Phụ Huynh có con em học Giáo Lý lớp 7 tại Giáo Xứ Thánh Giuse hiện diện đầy đủ trong buổi họp này với Cha Chánh Xứ & đại diện Ban Giáo Lý và Giáo Viên lớp 7. 

8. Ban Ẩm Thực: làm chả giò vào thứ Hai ngày 06 tháng 11 lúc 8g sáng. 

9. Ban Đức Mẹ Thăm Viếng: sẽ đọc kinh giỗ cầu cho LH Đa Minh vào Chúa Nhật ngày 05 tháng 11 lúc 4g chiều nhà chị Châu Thị Hon tại 529 22n Avenue, East Vancouver số điện thoại 604.872.2183 

10. Chương trình hỗ trợ thực phẩm: Food Bank cung cấp thực phẩm hàng tháng cho những ai có nhu cầu. Xin vui lòng đăng ký tại nhà thờ Thánh Marcô Lutheran thứ Năm ngày 02 tháng 11 lúc 5g tới 7g tối hoặc liên lạc văn phòng giáo xứ. Các gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký sẽ nhận thực phẩm vào thứ Năm ngày 09 tháng 11 tại nhà thờ Thánh Marcô Lutheran lúc 5g tới 7g tối. 

11. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 10 tháng 11, do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách. 

12. Tuần Học Hỏi của các Cha: từ ngày thứ Hai 13 tháng 11 tới thứ Sáu ngày 17 tháng 11. Các Thánh lễ tiếng Việt và tiếng Anh như thường lệ. 

13. Phong bì công đức năm 2024: đã có sẵn phía cuối nhà thờ. 

14. Huynh Đoàn Đa Minh: sẽ họp nguyệt hội Thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 lúc 10g30 sáng 

15. Giáo xứ có bán chả giò ($40/bịch), xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 03 tháng 11 lúc 7g Tối 

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 

- Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân, LH Maria, Gioan Baotixita và các LH do nhóm LTXC xin. 

- Cầu bình an cho bác Maria Nguyễn Thị Hạc do Angie Trang xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Maria, Giuse, Anton, các LH tiên nhân, LH I-nha-xi-o và các LH do ac Sơn Tuyến xin. 

- Cầu cho LH I-nha-xi-o do gđ Thạc Phương xin. 

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân mới qua đời do: 

 • ôb cố Luân xin. 
 • Ca đoàn xin vâng xin. 
 • Angela, Tammy và Jason xin. 

- Cầu cho LH Gioan Baotixita Đức mới qua đời do gđ Hồng xin. 

- Cầu cho 2 LH Maria do một gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an gđ do một gđ xin. 

- Cầu cho các LH mồ côi. 

- Cầu cho LH Giuse Bùi Vĩnh và Giuse Bùi Thế Em. 

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do gđ anh chị Toàn, Quang, Lan Anh, Tuyến và Xuân xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Maria, Giuse, LH tiên nhân nội ngoại và các LH do Teresa Trang xin. 

- Cầu cho LH Laurenso và Rosa. 

- Cầu cho LH Giuse và Maria Nguyễn Hiến. 

- Cầu cho 2 LH Anton 

- Cầu cho LH Teresa, Maria và các LH tiên nhân. 

- Cầu cho LH Tôma, Dominico và Phero. 

- Cầu cho LH Giuse 

- Cầu cho LH hai bên nội ngoại và các LH. 

- Cầu cho các LH ngoại đạo được về cùng Chúa. 

- Cầu cho các LH thai nhi, LH Giuse và Phero. 

- Cầu cho LH ôb tổ tiên và các LH. 

- Cầu cho các con và các cháu. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH tiên nhân nội ngoại hai bên và xin ơn thánh hóa cho con cái do 1 gđ xin.

Thứ Bảy ngày 04 tháng 11 lúc 7g Tối 

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân mới qua đời do: 

 • Gđ Bá Hằng xin. 
 • gđ Khôi và Hoa 

- Cầu cho LH I-nha-xi-o vừa mới qua đời tại VN do: Ø Gđ Thạc Phương xin. Ø Ac Toàn Hà xin Ø Ac Sơn Tuyến 

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 

- Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do: 

 • Anh chị quang Thanh 
 • Hai cháu Hậu Xuân xin 

- Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân, LH Maria, Gioan Baotixita và các LH do nhóm LTXC xin. 

- Xin ơn bình an và hạnh phúc cho các anh chị em và các bác trong Huynh đoàn do Angie Trang xin. 

- Cầu cho ôb Nguyễn Bá Khang là LH Giuse và Teresa do các con và các cháu xin. 

- Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria. 

- Cầu cho LH Đaminh, Dominico, Giuse, Gioan Baotixita, 3LH Maria, Theresa và các đẳng LH do Hảo Lê xin. 

- Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin 

- Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin. 

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Nhạn do một người xin 

- Cầu cho LH cha cố Nghĩa, cha cố Lý, cha cố Cảnh, LH Giuse Đỗ Văn Cung, Anna Từ Thị Tư, Anna Đặng Thị Hoài, Maria Đỗ Thị Mười, Maria Đỗ Thị Ty, Maria Đỗ Thị Dung, Maria Đỗ Thị Xuân, Maria Đỗ Thị Cúc, LH nội ngoại hai bên và các LH do bác Tân xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Maria, Giuse, Anton, các LH tiên nhân và các LH do ac Sơn Tuyến xin. 

- Cầu cho LH Philipphe và các đẳng LH do Tài Nga xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an. Cầu cho LH Vincente, Anna, ôb tổ tiên và các LH nơi luyện ngục do Đinh Thị Thu Lan xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ do Bùi Thị Phận xin. 

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do gđ anh chị Toàn, Quang, Lan Anh, Tuyến và Xuân xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Cầu cho LH ôb tổ tiên, cha mẹ, anh em nội ngoại hai bên do Phương và Khanh xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Cầu cho LH Jerome Nguyễn Thanh Sơn và các LH. 

- Xin ơn bình an cho mẹ do cô Hải xin. 

- Xin đi đường bình an. 

- Cầu bình an cho gđ do Bích Nguyễn xin. 

- Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy, LH tổ tiên nội ngoại do Thùy Trâm xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Cầu cho LH Giuse và Maria. Xin cho giấy tờ được tốt đẹp. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giuse Lê Quang Long, Giuse Trần Văn Vy, Maria Lê Thị Hoa và 2 LH thai nhi do một gđ xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình các con và các cháu. Cầu cho các LH tổ tiên, nội ngoại hai bên, LH Matta và các LH do gđ Hồng Nhơn xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ do Hảo Phượng xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Cecilia Nguyễn Thị Tĩnh, Maria Nguyễn Thị Vui và các LH do Quỳnh Anh xin. 

- Cầu cho LH ôb tổ tiên và các LH do gđ ac Phượng Lợi xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho 2 LH Toma, 2 LH Anna, 2 LH Phero, LH Lucia, Augustino và Giuse do ac Toàn Hà xin. 

- Cầu cho LH ôb tổ tiên và các LH do Nhũ Kính xin. 

- Cầu cho LH tiên nhân và các LH nội ngoại hai bên do ôb Thùy xin. 

- Cầu cho LH Giuse, Maria và các LH do ôb Khiếu xin. 

- Cầu cho LH Maria và các LH do Từ Minh Huy xin. 

- Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do các con và các cháu xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Phanxico Xavie, Anna, Roco và Teresa do dc Tiên và Alen xin 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Elizebeth Hồ Trúc Anh do một người xin.

Chúa Nhật ngày 05 tháng 11 lúc 9g30 sáng 

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân mới qua đời do: 

Angie Trang xin. 

 • Gđ Hiền Nhiệm xin. 
 • Gđ Liễu Chánh xin. 

- Cầu cho LH I-nha-xi-o Nguyễn Thống mới qua đời do: 

 • ac Hiến Phương xin. 
 • Gđ Thạc Phương xin. 
 • Ôb Châu Phát xin. 
 • Gđ Hồ Biệt xin. 
 • Kim Châu xin 
 • Tuyết Nam xin 
 • Tâm xin 
 • Loan-Hùng xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin. 

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 

- Cầu cho 3 LH Gioan Kim, LH Laurenso và Giuse do một gđ xin. 

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do: 

 • các em con cậu mợ Vấn xin 
 • gđ 2 em Tiến Hương và các cháu xin 
 • gđ anh chị Toàn, Quang, Lan Anh, Tuyến và Xuân xin. 

- Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân, LH Maria, Gioan Baotixita và các LH do nhóm LTXC xin. 

- Xin ơn bình an, sức khỏe và hạnh phúc cho các ca viên ca đoàn Cung Trầm và các thành viên trong Hội bà mẹ do Angie Trang xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin. 

- Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin. 

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Giuse và LH Maria do các con và các cháu xin. 

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin. 

- Cầu cho LH Tôma do anh Long xin 

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Phero Lê Văn Mỹ do: 

 • Các em và các cháu xin. 
 • Xuân Hậu xin. 

- Cầu cho LH Maria do một người xin. 

- Cầu cho LH cha cố Nghĩa, cha cố Lý, cha cố Cảnh, LH Giuse Đỗ Văn Cung, Anna Từ Thị Tư, Anna Đặng Thị Hoài, Maria Đỗ Thị Mười, Maria Đỗ Thị Ty, Maria Đỗ Thị Dung, Maria Đỗ Thị Xuân, Maria Đỗ Thị Cúc, LH nội ngoại hai bên và các LH do bác Tân xin. 

- Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Đa Minh Vũ Nam do: 

 • Vợ và hai con xin 
 • Khánh và Nga xin 
 • Lộc và Chi xin 
 • Xuyến và Dan xin 
 • Bá và Hằng xin 
 • Tứ và Long xin 

- Cầu cho 2 LH Toma, LH Teresa, Maria và LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên do chị Nga xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ do Kenny Young xin. 

- Cầu cho LH Dominico Nguyễn Hữu Lượng do Đào Văn Tín xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Cầu cho ôb tổ tiên, thân nhân nội ngoại hai bên và LH Đa Minh Hồ Phó do chị Thu-Sang xin. 

- Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng và Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim do: 

 • con Nga và Nguyên xin. 
 • Nguyễn Thị Huệ xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Cầu cho LH Dominico, Maria, Gioan Baotixita và LH tổ tiên do cô Nga xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến, Martino Lê Văn Huệ, Phanxico Savie Lê Trung Thành và các đẳng LH do cô Bích xin. 

- Cầu cho LH Đa Minh Nguyễn Tuyên, Maria Nguyễn Thị Nhung và Vincente Nguyễn Duy Hoàng. 

- Cầu cho LH Phaolo, Maria và các LH nơi luyện ngục 

- Xin ơn thánh hóa công việc. 

- Cầu cho LH Giuse, 2 LH Maria và Gioan Baotixita do Phú và Hương xin. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Đa Minh và Anna do cô gđ Dương xin. 

- Cầu cho 3 LH Giuse và Teresa do bà Hạnh xin. 

- Cầu cho LH ôb cha mẹ và anh em đã qua đời do Nhung Tăng xin. 

- Cầu cho các LH do bà Nguyễn Thiết xin. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Elizabeth Hồ Trúc Anh do các em và các cháu xin. 

- Cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Long do vợ xin. 

- Cầu cho LH ôb tổ tiên. 

- Cầu cho LH Martino Nguyễn Văn Thơi và Phero Nguyễn Văn Thọ. 

- Cầu cho các LH tiên nhân, thân nhân và ân nhân do gđ Hiền Nhiệm xin. 

- Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương, Giuse Nguyễn Văn Tuyến và Phero Hoàng Văn Sanh do gđ bác Phương xin. 

- Cầu cho LH Gioan Baotixita mới qua đời tại Surrey. Cầu cho LH Maria Xuân, Giuse và các LH do ôb Thùy xin. 

- Cầu cho LH Anna, Philumena và Phero do ôb Trần Văn Nghệ xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Cầu cho các LH do gđ Hùng và Lê xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Maria Vincente Nguyễn Ngọc Nhi Brenda, Vincente Maria Nguyễn Ngọc Hưng Benedict, Vincente Nguyễn Đức Minh, Maria Nguyễn Thị Huệ, 3 LH Vincente, Vincente Ngô Viết Nhuần, 5 LH Maria, Vincente Ngô Văn Đức, Maria Nguyễn Thị Chiêu, Gioan Kim Nguyễn Văn Bằng, 3 LH Gioan Kim, tổ tiên ôb nội ngoại, 2 LH Vincente, Vincente Nguyễn Trong Đẩu, Maria Nguyễn Thị Tý, Maria Ngô Thị Tuất, các LH thai nhi, các LH bị thiên tai trên toàn thế giới, ôb cố LH Phaolo và Maria, Ambrosio Nguyễn Văn Thọ do gđ Hòa Chung xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Anna, Thánh Andre, Thánh Martino và các Thánh Nam Nữ. Cầu cho LH Maria Suy, Maria Thìn và các LH trong luyện ngục. 

- Lễ giỗ 4 năm, cầu cho LH Giuse Phan Văn Phê do bé Hiền xin. 

- Cầu cho 5LH Anna, 4 LH Micae, 2LH Phero, 2LH Giuse, các LH thai nhi, LH Maria, Lucia và các LH do gđ Hồ Biệt xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho 2 LH Phero do gđ Hòa Liên xin. 

- Cầu cho LH tiên nhân, nội ngoại hai bên, LH Gioan Baotixita, các LH thân nhân, ân nhân và các đẳng LH do ac Hùng Loan xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Phanxico Xavie, Anna, Roco và Teresa do dc Tiên và Alen xin 

- Cầu cho 2 LH Phero và Dominico do bà Nguyễn Thị Thiết xin. 

- Cầu cho LH Anton, Andre Maria do gđ Hiến Phương xin. 

- Cầu cho các LH. 

- Cầu cho các LH nội ngoại hai bên. 

Chúa Nhật ngày 05 tháng 11 lúc 2g chiều 

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Sỹ và Anna Nguyễn Thị Thược.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram