Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm A - 12/11/23

THÔNG BÁO

Thánh Lễ Nhận Chức: của Cha Chánh xứ sẽ do Đức Giám Mục Michael Miller chủ tế sẽ được cử hành vào Chúa Nhật ngày 31 tháng 12 lúc 11g30 sáng. Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc mừng tại School Gym, Trường Tiểu Học của giáo xứ.
 1. Thu tiền đợt hai: cho quỹ xây dựng của giáo xứ.
 2. Cập nhật chương trình Project Advance 2023: giáo xứ đã nhận được $59,955.00. Kính mong quý cộng đoàn quảng đại tiếp tục đóng góp đến mục tiêu là $80,000.
 3. Thánh lễ tiếng Việt tại nghĩa trang Gardens of Gethsemani, Surreysẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày 18tháng 11 lúc 11g sáng. Những ai đã ghi danh đi xe buýt, xin có mặt tại giáo xứ lúc 9g sáng. Sau Thánh Lễ, xe buýt sẽ khởi hành lúc 2g00 chiều để về lại giáo xứ. Xin các anh chị em vui lòng mang theo nước uống nếu cần vì giáo xứ sẽ chuẩn bị bánh mì cho các anh chị em.
 4. Họp Phụ Huynh Học Sinh lớp 7 Giáo Lý Thêm Sức: vào Chúa Nhật ngày 19 tháng 11 lúc 11g00 sáng tại Hội Trường cũ (Old Rectory) Kính mời toàn thể Phụ Huynh có con em học Giáo Lý lớp 7 tại Giáo Xứ Thánh Giuse hiện diện đầy đủ trong buổi họp này với Cha Chánh Xứ và đại diện Ban Giáo Lý và Giáo Viên lớp 7.
 5. Ban Lễ Sinh: xin mời các em giúp lễ tới tham dự buổi họp vào trưa thứ Bảy ngày 25 tháng 11 lúc 12g tới 2g tại nhà thờ. Ban Lễ Sinh cũng xin mời các gia đình đăng ký cho các em muốn trở thành lễ sinh tại buổi họp này.
 6. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 17 tháng 11, do Huynh Đoàn Đa Minh phụ trách.
 7. Tuần Học Hỏi của các Cha: từ ngày thứ Hai 13 tháng 11 tới thứ Sáu ngày 17 tháng 11. Các Thánh lễ tiếng Việt và tiếng Anh như thường lệ.
 8. Ban Ẩm Thực: có bán Bún Bò Huế, Thịt Nướng và các món khác để đem về vào trước và sau Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 12 tháng 11 lúc 9g30 sáng. Đây là buổi bán thực phẩm cuối cùng trong năm nay. Kính xin quý cộng đoàn ủng hộ.
 9. Văn phòng giáo xứ: sẽ không làm việc vào thứ Hai ngày 13 tháng 11 nhân dịp Remembrance Day. Thánh Lễ 8g sáng vẫn như thường lệ.
 10. Phong bì công đức năm 2024: đã có sẵn phía cuối nhà thờ. 
 11. Giáo xứ có bán chả giò ($40/bịch), xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.
 12. Sách Lời Chúa: cho tháng 10 đến tháng 12 đã có tại văn phòng giáo xứ.

Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 10 tháng 11 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Augustino và các LH
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita,  4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Giuse, Gioan Baotixita, Toma, Mariavà các LH trong giáo xứ Thánh Giuse do nhóm LTXC xin.
 • Cầu cho LH Phanxico Nguyễn Văn Thành.
 • Cầu cho các LH do Teresa Lê Thị Ngọc Phượng xin.
 • Cầu cho LH ôb, cha mẹ nội ngoại hai bên do Hoàng Đức Thưởng xin.
 • Cầu cho LH Dominico, Phero, Philipphe và Isave do một người xin.
 • Cầu cho LH Phaolo do một người xin.
 • Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên do cháu Thương xin. 
 • Cầu cho LH cha mẹ, anh chị và các LH thân nhân.
 • Cầu cho LH Phero, Isave cùng các LH.
 • Cầu cho LH Phero Mai Văn Hậu.
 • Cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ và xin ơn chữa lành. Cầu cho các LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse và Maria. Xin cho giấy tờ được tốt đẹp.
 • Cầu cho LH Anton.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do gđ Tiên Thảo xin.
 • Xin lễ như ý chỉ do Teresa Ngân xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho gđ, cho các con và các cháu. Cầu cho LH cha Phero mới qua đời. Cầu cho LH tổ tiên, ôb, cha mẹ, thân nhân, ân nhân, bạn hữu và các LH do gđ Minh Trang xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Cầu cho LH Phanxico Xavie, Anna, Roco và Teresa do ac Tuyết Nam xin.
 • Cầu cho các LH do con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Cầu bình an gđ. Cầu cho LH Ambrosio, Gioan Baotixita, Giuse và Maria Lê Thị Lựng do gđ Thiên Ân xin.
 • Xin lễ như ý chỉ.
 • Cầu cho LH Inhaxio, Maria và Gioan do gđ Thạc Phương xin.
 • Cầu cho 3 LH Phero và các LH do bà Cơ xin.

Thứ Bảy ngày 11 tháng 11 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân do:
  • Các anh chị em xin.
  • Gđ Johnny và Ann xin.
  • Bà Tự xin.
  • Gđ Đạt Thúy xin.
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu cho LH Anna  Trần Thị Kiềm do ac Thanh Nguyệt xin.
 • Cầu cho ôb Nguyễn Bá Khang là LH Giuse và Teresa do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH Maria Lê Thị Nhạn do một người xin
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do:
  • Anh chị quang Thanh
  • Hai cháu Hậu Xuân xin
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Giuse, Gioan Baotixita, Toma, Maria và các LH trong giáo xứ Thánh Giuse do nhóm LTXC xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Cầu cho LH Đaminh, Giuse, Gioan Baotixita, Maria, Theresa và các đẳng LH do Hảo Lê xin.
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse , Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ do chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Ine Trương Thị Nguyên và Phero Lâm Chờ do con xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ nhân dịp kỷ niệm 45 năm hôn phối do ac Thành và Ba xin.
 • Cầu cho LH Cha cố Giuse Nguyễn Ngọc Phi và các đẳng LH do Xuân Cường xin.
 • Cầu cho LH I-nha-xi-o Nguyễn Thống do gđ Bá Hằng xin.
 • Cầu cho 20 LH Maria, 5 LH Đa Minh, 5 LH Giuse và LH Dr. Dill và Carol do một người xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Vincente Đinh Văn Hằng.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Jerome Nguyễn Thanh Sơn và xin ơn Thánh hóa việc làm cho em gái.
 • Cầu cho LH Giuse Đinh Huy Tự, LH Augustino, Anna và các LH tiên nhân do bà Tự xin.
 • Cầu cho LH Vincente Lê Văn Chấn, Maria Nguyễn Thị Tất và các LH ôb nội ngoại do Liên Lê xin.
 • Cầu cho LH Lê Thị Vy.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Huệ do gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho các LH tiên nhân, ân nhân, bạn hữu và các đẳng LH do ac Tuyết Nam xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Maria do con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Cầu cho LH tiên nhân, LH Giuse, Maria, Teresa, Phero nhân dịp lễ giỗ. Cầu cho LH Michelle mới qua đời và cầu cho các LH mồ côi gđ Phạm Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân. Cầu cho LH Michelle mới qua đời và các LH. Cầu cho bố mẹ và những người thân đang đau nặngdo 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ và LH Lorenso Trần Văn Miến do gđ ac Tố Lan xin.
 • Lễ giỗ 2 năm, cầu cho LH Maria Hà Thị Ty do con Thanh và Hảo xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Hải, Giuse Phạm Lý và các LH trong luyện ngục do Monica và Hà xin.
 • Cầu cho LH Inhaxio, Maria và Gioan do gđ Thạc Phương xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Augustino Nguyễn Văn Cao do cháu Xuân Hậu xin.

Chúa Nhật ngày 12 tháng 11 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân mới qua đời do:
  • Ban Đức Mẹ thăm viếng xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu cho LH tiên nhân, nội ngoại hai bên, LH Gioan Baotixita, các LH thân nhân, ân nhân và các đẳng LH do ac Hùng Loan xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Cầu cho LH tổ tiên nội ngoại do Xuân Hậu xin.
 • Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Luyện do:
  • Một gđ xin.
  • Trang và Dung xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên nội ngoại hai bên, cầu cho 5 LH Giuse, 5 LH Anna và Toma.
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Giuse, Gioan Baotixita, Toma, Maria và các LH trong giáo xứ Thánh Giuse do nhóm LTXC xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse , Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin. 
 • Cầu cho LH Giuse và LH Maria do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin
 • Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Long do:
  • Gđ Bằng Thi xin.
  • Ba gđ xin.
  • Gđ Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho LH Nicola, Catarina và các LH thân nhân nội ngoại hai bên do một người xin.
 • Cầu cho LH Andre, 3 LH Giuse, 2 LH Maria, các LH tiên nhân và các LH do ac Hiện Vóc xin.
 • Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Alexu, Elizabeth, Anna, Giacobe, Agnes, Batolomeo, Phaolo và Phero.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Cecilia Nguyễn Thị Tỉnh, Maria Nguyễn Thị Vui và các LH do Quỳnh Anh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi, Cha Giuse Lê Hoàng Thụy, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Lợi và Frere Phero Hiếu do ac Tuyết Nam xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Cầu cho LH tổ tiên nội ngoại hai bên do gđ Hồ Biệt xin.
 • Cầu bình an cho gđ và cầu cho LH Maria do chị Định xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita Trần Văn Đức mới qua đời do gđ Hoan và Wendy xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Bùi Trương Anh Hào do ba mẹ và gđ xin.
 • Cầu cho LH Matthew, Phaolo, 2 LH Maria, Mattha, Gioan Baotixita, LH nội ngoại hai bên và các LH do Phạm Thi Nhu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an và sức khỏe cho ba mẹ đang đau bệnh do Hazel Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Theresa do Dung Dung xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến, Martino Lê Văn Huệ, Phanxico Savie Lê Trung Thành và các đẳng LH do chị Bích xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Xin ơn đi đường bình an. Cầu cho LH Dominico, Maria, Gioan Baotixita và các LH tiên nhân, ân nhân do cô Nga xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Cầu cho LH Inhaxio Nguyễn Văn Thuấn, Đa Minh Hồ Phó và Anna Nguyễn Thị Thu Vân do bà Hồ Phó xin.
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng và Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim do:
  • con Nga và Nguyên xin.
  • Nguyễn Thị Huệ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Cầu cho LH ôb nội ngoại, LH Teresa, 4 LH Maria, 2 LH Phero, 4 LH Giuse và Phaolo.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho LH Maria, Gioan Baotixita do Đức Thanh xin.
 • Cầu cho 3 LH Giuse, 2 LH Anna, và LH tổ tiên ôb hai bên do 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH Đa Minh Lê Văn Hậu và các LH do ô J.B Hiến Lê xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Đức và Giuse Phạm Thức.
 • Cầu cho LH Giuse Chí, Maria Riêm, Giuse Tâng, Giuse Tăng, Maria Tý, Lorenso Khản, Lorenso Định, Maria Thực, Maria Mến, Giuse Lăng, Giuse Thuyết, Maria Nhàn, Maria Phụng, Giuse Luật, Giuse Dương, cùng các LH tổ tiên họ hàng nội ngoại hai bên, các LH mồ côi và các LH thân quen đã qua đời.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ do Kenny Young xin.
 • Cầu cho LH Maria Hồ Thị Trang vừa mới qua đời do Trang và Dũng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Inhaxio và Gioan Baotixita do Phạm Văn Bi xin.
 • Cầu cho LH Maria Huỳnh Tôn Nữ Thị Chi và LH Michael Nguyễn Đình Cường mới qua đời do gđ Nguyễn Đình Huân xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho 2 LH Maria, LH Teresa, Matthew, Gioan Baotixita và LH tổ tiên do ôb Ngọc Anh xin.
 • Cầu cho LH Inhaxio, Maria và Gioan do gđ Thạc Phương xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và Giuse Lăng Đức Nhuận do Quang Thêu và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Cầu cho các LH trong luyện ngục.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an gđ và cho ân nhân do Quang Thêu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Anna, Thánh Andre, Thánh Martin và các Thánh Nam Nữ. Cầu cho LH Maria Suy, Maria Thìn, Đa Minh Maria và các LH trong luyện ngục.
 • Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Gioan Kim Hoàng Văn Năm do em và các cháu xin.

Chúa Nhật ngày 12 tháng 11 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 6 LH Phero, 3 LH Maria do Trung Lan xin
 • Cầu cho LH Teresa, Agatha, Cecilia và 2 LH Phero do một người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Bùi Trương Anh Hào do ba mẹ và gđ xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên nội ngoại do gđ Thanh và Mỹ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân và các LH do một người xin.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram