Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - B - 14/11/2021

1. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, 19 tháng 11, do Huynh Đoàn Đa Minh phụ trách.

2. Việc lãnh Ơn Toàn Xá dành sẽ được kéo dài suốt tháng 11: do tình trạng đại dịch kéo dài, Toà Ân giải Tối cao đã xác nhận và mở rộng việc ban ơn toàn xá dành cho các tín hữu đã qua đời trong trọn tháng 11 năm 2021. Xin xem chi tiết về việc lãnh nhận ơn toàn xá trên trang mạng của giáo xứ https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2021-10/toa-an-giai-toi-cao-on-toan-xa-tin-huu-qua-doi-suot-thang-11.htm

3. Trường tiểu học Thánh Giuse: sẽ có buổi open house vào thứ Tư ngày 17 tháng 11 từ 9g sáng đến 1g trưa để giới thiệu cho quý phụ huynh về môi trường học tại trường tiểu học của giáo xứ. Kính xin các gia đình có con em trong tuổi đi học sắp xếp thời gian để tìm hiểu và đăng ký học cho con em mình trong năm học mới 2022. 

4. Thánh Lễ cầu hồn của ông Giuse Lê Ngọc Phương: sẽ được cử hành lúc 10:30 sáng, thứ Năm, ngày 18 tháng 11. 

5. Trường tiểu học sẽ được nghỉ vào ngày 19/11 nên không có Thánh lễ lúc 9g, nhưng vẫn có Lễ 8g sáng như thường lệ. 

6.Chương trình Thánh Lễ tiếng Việt tại nghĩa trang Gethsemani, Surrey: Kính mời cộng đoàn tham dự Thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn, tại nghĩa trang Gethsemani vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 11 lúc 2g trưa. Giáo xứ sẽ có xe bus đưa rước và phần ăn trưa cho cộng đoàn. Xe bus sẽ khởi hành lúc 12:30g trước Nhà Thờ. Sau Thánh Lễ, sẽ có đọc kinh tại đền Đức Mẹ La Vang tại nghĩa trang. Xin cộng đoàn liên lạc văn phòng giáo xứ để đăng ký đi xe bus. Hạn chót đăng ký là đến hết ngày thứ Tư, 17 tháng11. 

7. Lễ tiếng Việt, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lễ Trọng: vào thứ Tư ngày 24 tháng 11, lúc 10:30 sáng và 7g tối. 

8. Trong các Thánh Lễ, đặc biệt Lễ Chúa Nhật, rất mong quý ông bà anh chị em đến trước xin ngồi dồn lên trên các dãy ghế phía trên và đừng ngồi phía đầu bên ngoài ghế vì sẽ cản trở cho người vào sau. Để tham dự Thánh Lễ trang nghiêm sốt sắng, xin anh chị em đừng ngồi hành lang phía dưới nhà thờ khi trong nhà thờ còn nhiều chỗ. 

9. Đăng quảng cáo trong tờ thông tin của giáo xứ: giáo xứ tiếp tục nhận đăng ký mới cho quảng cáo. Những anh chị em nào cần đăng quảng cáo cho việc kinh doanh của mình, xin liên lạc văn phòng. 

************* 

LỜI TRI ÂN 

Phụ Tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm chân thành tri ân Giáo Xứ Thánh Giuse cùng với sự nhiệt tình và ân cần của Cha Chánh Xứ Martin, Cha Phó Phaolộ Trần Trung Dung, Cha Phó Giuse Vũ Văn Tập, Quý Cha Tu Xá Martinô và Tân Ban Điều Hành Chi Hội Bảo Trợ Ơn Gọi đã tổ chức ngày mừng kính Thánh Bổn Mạng Martinô thật sốt sắng và chan hòa tình huynh đệ. Tổng số thu nhận được trong ngày Mừng Kính Thánh Bổn Mạng ngày 07 tháng 11 vừa qua là $33,030 Gia kim. 

Xin Chúa của Lòng Thương Xót, qua sự bầu cử của Thánh Martinô chúc phúc lành và đổ chan hòa ân ban xuống trên Quý Cha, Tân Ban Điều Hành Chi Hội, tất cả quý ân nhân và quý hội viên đã nhiệt tình đóng góp cho chương trình đào tạo linh mục tương lai cho Giáo hội và cho Dòng Đa Minh. Phụ tỉnh xin hết lòng đa tạ Quý Cha, Quý Ân Nhân và toàn thể hội viên thuộc Chi Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Thánh Martinô Vancouver. 

Lm. Phêrô Phạm Hương, O.P. 

Bề Trên Phụ Tỉnh


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 12/11 lúc 7g tối 

- Cầu cho LH Maria qua đời tại VN do chị em Nailplash xin. 

- Cầu cho LH ông cố Giuse Lê Văn Tôn do Thúy Oanh Mary xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin. 

- Cầu cho 3LH Giuse và các đẳng LH do 1 người xin. 

- Cầu cho LH tiên nhân, cha mẹ hai bên, LH Phero, Catarina, Đa Minh và Maria. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho con gái nhân dịp sinh nhật 12 tuổi do một gia đình xin. 

- Cầu cho 4 LH Phero và LH tổ tiên nội ngoại hai bên do một gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho các đẳng LH trong luyện ngục do một gđ xin. 

- Cầu cho LH Lâm Thị Thìn, Maria Nguyễn Thị Mộc, Giuse Lâm Văn Chấn và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Vy và Phero Mai Văn Hậu do Maria Kim Khánh xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Maria, Vincente và các đẳng LH do một gđ xin. 

- Cầu cho các LH tổ tiên, nội ngoại hai bên do một người xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Đạo và các LH tổ tiên do một người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, Thánh Anton, Thánh Teresa, Thánh Phanxico Xavie, các Thánh, Mẹ Thánh Teresa, Đức Thánh Cha Gioan Baotixita II, Thánh Martin và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. 

- Cầu cho LH Anna, Maria, Ysave, Giacobe, Benado, Anthony, Phero, Đa Minh, Gioan Baotixita, Tadeo, Martha, Giuse, Phanxico, Teresa, Phaolo, Phero-Phaolo, Vincente, Alphonso, Giuse Hien, Lucia, Đa Minh-Maria, các LH trong luyện ngục và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH ông cố Giuse Lê Văn Tôn do Nguyễn Văn Thạc xin. 

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Maria và Giuse. 

- Cầu cho LH Phero Nguyễn Biên và các đẳng LH do Tuyến Nguyễn xin. 

- Cầu cho LH Phero, 2LH Maria và Anton do Văn Nguyễn xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho gia đình, các con và các cháu. Cầu cho LH tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân nhân, ân nhân, bạn hữu và các đẳng LH do gđ Minh Trang xin. 

- Cầu cho LH hội viên đã qua đời và các đẳng LH do Hội Các Bà Mẹ xin. 

- Cầu cho các đẳng LH do một người xin. 

- Cầu cho các đẳng LH do Lee Ha và Tommy Lê xin. 

- Cầu cho LH Gioan Kim Nguyễn Văn Thứ, Teresa Nguyễn Thị Tuyết Mai, Gioan Kim Nguyễn Anh Tài và Lê Tấn Đường. 

- Cầu cho LH Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, Giacobe Ngô Đình Nhu, Giuse Đỗ Minh Lý và Gioan Kim Trần Quốc Khánh. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH tổ tiên, ông bà, thân nhân, ân nhân nội ngoại hai bên và các đẳng LH do Thu-Sang xin. 

- Cầu cho LH Giuse, Maria và các đẳng LH do chị Kim xin. 

- Cầu cho 3 LH Anna và các đẳng LH. Xin ơn cho con đi sinh được bình an do một gia đình xin. 

- Cầu cho LH Maria và Gioan do David Nguyễn xin. 

Thứ Bảy ngày 13/11 lúc 7g tối 

- Cầu cho LH Maria mới qua đời tại VN do: 

· Tuyên Nhung xin. 

· Nguyễn Văn Thạc xin. 

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Hoàng Anh mới qua đời do ôb Quý xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Lê Công Thành do: 

· Cô Sen xin 

· Cô Bích xin 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin. 

- Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Maria Lê Thị Kim Vân do ca đoàn Teresa xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH tiên nhân và các đẳng LH. Xin ơn chữa lành cho người thân đang đau nặng và cầu cho Việt nhân ngày sinh nhật do gđ Quang-Nguyên xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Bá Khang do các con xin. 

- Cầu cho LH Anton Lê Đức Huynh, Anna Đinh Thị Phương, Hoàng Văn Tín, Lê Thị Duyên, Tony Trần và các đẳng LH do cô Bích xin 

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Huệ và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Anna Trần Thị Kiềm do gđ Thanh Nguyệt xin. 

- Cầu cho LH Giuse - Maria và các đẳng LH do Đinh Đức Thùy xin. 

- Cầu cho LH Phanxico Savie Hồ Tường, Micae Hồ Hữu Phát, Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bỉnh, Maria Vũ Thành Nhân, Dominico Lê Văn Tân, Martha Phạm Ái Liên, Ysave Hồ Trúc Anh, Maria Lê Thị Lễ, Phero Phạm Văn Tuấn, Lý Thanh Xuân, Vương Đinh Quốc và các đẳng LH. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh và các LH thai nhi do cô Bích xin. 

- Cầu bình an và xin ơn chữa lành do một người bạn xin. 

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixota, Maria và cháu Dung do gđ Thành – Trong xin. 

- Xin lễ như ý chỉ. Lễ giỗ, cầu cho LH Augustino do cháu Xuân Hậu xin. 

- Cầu cho các đẳng LH do Lê Chí Quang xin. 

- Cầu cho LH tổ tiên, ông bà, thân nhân và các đẳng LH do gđ Đạt Thúy. 

- Cầu cho các LH tiên nhân, thân nhân, ông bà và các đẳng LH do Mỹ Trang và Christine xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Simon Maria do một người xin. 

- Cầu cho LH các linh mục và LH tổ tiên do Nguyễn Văn Thạc xin. 

- Cầu cho các đẳng LH do chị Chưởng xin. 

- Cầu cho các LH thân nhân hai bên nội ngoại và xin ơn theo ý chỉ. 

- Cầu cho LH Phero Mai Văn Hậu và Maria Lê Thị Vy do Mai Kim Huyền xin. 

Chúa Nhật ngày 14/11 lúc 9:30 sáng 

- Cầu cho LH Maria Hàn mới qua đời tại Việt Nam do ac Hương Thế xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do: 

· ôb Viên xin. 

· Kenny Young xin. 

· Nguyễn Văn Thạc xin. 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin. 

- Cầu cho LH Maria-Têrêsa do bác Hưng xin. 

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin. 

- Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin. 

- Cầu cho LH Teresa Ngô Thị Ánh Tuyết do chồng, các con và các cháu xin. 

- Cầu cho LH tổ tiên, bố mẹ, thân nhân, 2 LH Phero, LH Phero Lê Văn Thế, LH Maria, Maria Lê Thị Say và các đẳng LH do gia đình ac Trai Giới xin. 

- Cầu cho LH Maria, Gioan Baotixita và LH tổ tiên nội ngoại hai bên do ac Hương Thế xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH tiên nhân và các đẳng LH. Xin ơn chữa lành cho người thân đang đau nặng và cầu cho Việt nhân ngày sinh nhật do gđ Quang-Nguyên xin. 

- Cầu cho các LH Matta và các LH Gioan do gđ Hồng – Nhơn xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Bá Khang do các con xin. 

- Cầu cho LH cha cố Kenneth, LH Phaolo và Inê và các đẳng LH do ac Jimmy Hoa xin. 

- Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa và Anton Nguyễn Văn Tấn do các con xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho các đẳng LH do một gia đình xin. 

- Lễ giỗ 3 năm, cầu cho LH Giuse do các con các cháu xin. 

- Cầu cho LH Maria Cao Thị Ngọc Hóa và xin ơn chữa lành bệnh cho em Loan do 1 gia đình xin. 

- Cầu cho các LH tiên nhân và các đẳng LH do Đinh Đức Công xin. 

- Cầu cho LH tổ tiên và các đẳng LH do ôb Trần Văn Nghệ xin. 

- Cầu cho các đẳng LH do Đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Phero và cầu bình an cho gđ do ôb Lê Văn Trung xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho các đẳng LH do gđ Ánh xin. 

- Cầu cho LH Cha Giuse, ông cố Bùi Văn Vĩnh, bà cố Vương Thị Sen. 

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH nội ngoại hai bên do Giang Thúy xin. 

- Cầu cho LH Andre và Maria do Hiến Phương xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse và Maria. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình các con nhân dịp kỷ niệm 20 năm hôn phối. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân và các LH linh mục do gđ ac Tứ Long xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria, 3 LH Phero do gđ cháu Lan xin. 

- Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương do vợ, các con và các cháu xin. 

- Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giacobe-Madalena, Annes, Giacobe, Phaolo, Agnes, Madalena, Alexu, ôb nội ngoại hai bên và các đẳng LH. 

- Cầu cho ôb cố Vincente Nguyễn Văn Yến và Maria Nguyễn Thị Ta do con cháu xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH tiên nhân nội ngoại. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho LH Anna. 

- Cầu cho các LH tiên nhân do ac Nam Phụng xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 3 LH Giuse và Maria do chị Tuyết và gia đình xin. 

- Cầu cho LH tổ tiên, ôb, 2 LH Giuse, LH Maria và LH Phero Vũ Công Tuân do chị Kim xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn do Nguyễn Thị Kim Huê xin. 

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho Gioan Baotixita Phạm Văn Hiển, các LH nội ngoại hai bên và các đẳng LH do Hoan Sinh và mẹ xin. 

- Cầu cho LH Maria và Gioan Baotixita do ac Nam Phụng xin. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Barnabe Trần Đức Đức Thắng do ôb cố Luân xin. 

- Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương do gia đình xin. 

Chúa Nhật ngày 14/11 lúc 3g chiều 

- Cầu cho LH Ann Marie Hòa Phan và Peter Văn Nguyễn. 

- Cầu cho 2 LH đã qua đời trong chuyến vượt biên. 

- Cầu cho LH Phero Trần Thiếu Cường do Đỗ Thị Việt Hồng xin 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Cẩm Vân do: 

· Ban Thường Vụ xin. 

· Ca đoàn Thánh Tâm xin. 

- Lễ giỗ 3 năm, cầu cho LH Anton do gđ ac Phú Hằng xin. 

- Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Maria, Vincente và các đẳng LH do một gia đình. 

- Cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria do hai con Nguyễn Văn Chung xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Nguyễn Hữu Xuyến, LH ôb nội ngoại, do Phạm Thị Hợp xin. 

- Cầu cho LH Giuse ông cố Phạm Thức và LH Đào Thị Ân. 

- Cầu cho LH Vincente, Maria, Gioan Kim và Anna do ôb Thanh xin. 

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Dominico và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH cha cố Xavio Hoàng Đệ, 3 LH Giuse, LH tổ tiên nội ngoại và cha mẹ hai bên do Phạm Dương xin. 

- Cầu cho các đẳng LH do cháu Dung xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do ac Tài Nương xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình nhân dịp kỷ niệm 43 năm hôn phối do gđ ac Thành Ba xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho 2 LH Phero. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Ngọc Liên xin. 

- Cầu cho LH Anton, Anna, Maria và các đẳng LH. 

- Xin lễ như ý chỉ do Anna Nga xin. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Cẩm Vân do anh Duy xin. 

- Cầu cho LH Gioan Kim Nguyễn Văn Tuy, Anna Hoàng Thị Niên, Anna Hoàng Thị Ngọ, Giuse Hồng, Anna Điền, LH Robert James Coates, LH tổ tiên nội ngoại hai bên, thân nhân, bạn hữu và các đẳng LH do một người xin. 

Thứ Ba 16/11 at 10:30 

- Cầu cho 2 LH Maria, Đa Minh và Phaolo 

Thứ Tư 17/11 at 10:30 

- Cầu cho 2 LH Maria, Đa Minh, Phaolo, Andre Bá Cao Xuân Van Vy và Inê Sam 

Thứ Năm 18/11 at 10:30 

- Cầu cho 2 LH Maria, Đa Minh, phaolo và LH ông bà tiên nhân 

- Đặc biệt cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương trong thánh lễ ngày hôm nay.

© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram