Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - Năm A - 19/11/23

THÔNG BÁO

Thánh Lễ Nhận Chức: của Cha Chánh xứ sẽ do Đức Giám Mục Michael Miller chủ tế sẽ được cử hành vào Chúa Nhật ngày 31 tháng 12 lúc 11g30 sáng. Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc mừng tại School Gym tại Trường Tiểu Học của Giáo xứ
 1. Trường tiểu học Thánh Giuse: đang nhận đơn đăng ký cho năm học 2024-2025. Các gia đình có con em sinh trong năm 2019 có thể đăng ký học. Trường học sẽ ưu tiên cho các gia đình trong giáo xứ trước. Hạn chót đăng ký học cho các gia đình trong giáo xứ là ngày 15 tháng 01 năm 2024. Đơn đăng ký có tại trang mạng của trường học https://saintjosephschool.ca/application-forms hoặc có thể liên lạc văn phòng trường học hoặc giáo xứ nếu cần.
 2. Thu tiền đợt hai: cho quỹ Truyền Giáo của giáo phận.
 3. Thánh Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: sẽ được cử hành vào thứ Sáu ngày 24 tháng 11 lúc 7g tối.
 4. Cập nhật chương trình Project Advance 2023: giáo xứ đã nhận được $60,755.00. Kính mong quý cộng đoàn quảng đại tiếp tục đóng góp đến mục tiêu là $80,000.
 5. Ban Lễ Sinh: xin mời các em giúp lễ tới tham dự buổi họp vào trưa thứ Bảy ngày 25 tháng 11 lúc 12g tới 2g tại nhà thờ. Ban Lễ Sinh cũng xin mời các gia đình đăng ký cho các em muốn trở thành lễ sinh tại buổi họp này.
 6. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 24 tháng 11, do nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa phụ trách.
 7. Ban Ẩm Thực: sẽ làm chả giò vào thứ Hai ngày 20 tháng 11 lúc 8g sáng.
 8. Đọc Kinh cho LH Laurenso Hoàng Bá Long (cựu Phó Ngoại Vụ của Giáo Xứ): tại hội trường giáo xứ lúc 3g30 ngày 19 tháng 11. Kính xin quý cộng đoàn cùng tham dự.
 9. Ban Chăm Sóc Nhà Chúa: sẽ dọn dẹp nhà thờ để chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh vào thứ Bảy ngày 25 tháng 11 lúc 10 sáng. Kính xin các thiện nguyện viên đến phụ giúp.
 10. Phong bì công đức năm 2024: đã có sẵn phía cuối nhà thờ. 
 11. Giáo xứ có bán chả giò ($40/bịch), xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.
 12. Sách Lời Chúa: cho tháng 11 đến tháng 12 đã có tại văn phòng giáo xứ.

Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 17 tháng 11 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Giuse, Gioan Baotixita, Toma, Maria và các LH trong giáo xứ Thánh Giuse do nhóm LTXC xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu cho các đẳng LH do gđ xin.
 • Cầu cho LH anh Hài do anh Hướng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ.
 • Cầu cho LH Cha Phanxico Trương Bửu Diệp.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita và Rosa.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Giuse. Cầu cho các LH trong luyện ngục do một gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Huệ, 4 LH Maria, 2 LH Giuse, 2 LH Phero, LH Phaolo và các đẳng LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho 2 LH thai nhi Dominico và Maria Thái Duyên.
 • Cầu cho 4 LH Phero và tiên nhân do một gđ xin.
 • Cầu cho LH Giuse do Phạm Thị Hợp.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Maria, Đa Minh, Phero và LH tổ tiên ôb nội ngoại do Trần Quang xin.
 • Lễ giỗ 3 năm, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Cẩm Vân do anh Duy và hai con xin.
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho 2 LH Giuse do gđ Đào Tài xin.
 • Cầu cho LH Inhaxio, Maria và Gioan do gđ ac Thạc Phương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn, ân nhân và các đẳng LH do huynh đoàn Đa Minh xin.

Thứ Bảy ngày 18 tháng 11 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do:
  • Anh chị Quang Thanh
  • Hai cháu Hậu Xuân xin
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Giuse, Gioan Baotixita, Toma, Maria và các LH trong giáo xứ Thánh Giuse do nhóm LTXC xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ. Cầu cho LH tiên nhân, LH Giuse, Maria, Teresa, Phero nhân dịp lễ giỗ. Cầu cho LH Michelle mới qua đời và các LH mồ côi gđ Phạm Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, LH Lorenso, Maria và Giuse nhân dịp lễ giỗ. Cầu cho LH Michelle mới qua đời và các LH. Cầu cho bố mẹ và những người thân đang đau nặng do 1 gđ xin.
 • Cầu cho ôb Nguyễn Bá Khang là LH Giuse và Teresa do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Cầu cho LH Đaminh, Giuse, Gioan Baotixita, Maria, Theresa và các đẳng LH do Hảo Lê xin.
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin. 
 • Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân do các anh chị em xin.
 • Cầu cho LH Maria Lê Thị Nhạn do một người xin
 • Cầu cho các đẳng LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Anna, Phaolo, Maria, Giuse và Teresa do gđ Tâm và Hiền xin.
 • Cầu cho LH Phero và các LH do Thuy Tram xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thơ do các con và cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Nguyễn Hữu Xuyến, LH Anna Nguyễn Thị Lan vừa mới qua đời tại VN và LH nội ngoại do Phạm Thị Hợp xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin Chúa ơn chữa lành do Lê Thị Kim Chung xin.
 • Cầu cho LH các linh mục, tổ tiên và các LH ân nhân do một gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gđ và xin lễ như ý chỉ do một gia đình xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse, Maria và xin cho giấy tờ được tốt đẹp.
 • Cầu cho LH ôb nội ngoại, LH Benado và các đẳng LH do ac Loan xin.
 • Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hà, Maria Nguyễn Thị Kim Thái mới qua đời tại VN do Diễm Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Minh và Anna Bùi Thị Thu Vân do ac Tuyết  Nam xin.
 • Cầu cho LH Phero do các con xin.
 • Cầu bình an cho gđ và cầu cho các LH do Nguyễn Tường Vi xin.
 • Cầu bình an cho gđ và xin ơn chữa lành cho con trai. Cầu cho các LH do Nguyễn Thanh Phương xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Hải, Giuse Phạm Lý và các LH trong luyện ngục do Monica và Hà xin.
 • Cầu cho LH Giuse, Maria và các LH do ôb Thùy xin.
 • Cầu cho LH Phero do con và các cháu xin.

Chúa Nhật ngày 19 tháng 11 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Giuse, Gioan Baotixita, Toma, Maria và các LH trong giáo xứ Thánh Giuse do nhóm LTXC xin.
 • Cầu cho LH tiên nhân, nội ngoại hai bên, LH Gioan Baotixita, các LH thân nhân, ân nhân và các đẳng LH do ac Hùng Loan xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin. 
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin. 
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân và người thân đã qua đời do Hazel Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Phero phít, Phero Chánh do anh Hướng xin.
 • Cầu cho LH ôb chánh Phấn, LH cô Thắm, hai bác Quy và cầu bình an cho cả nhà anh chị Thái do một gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Đa Minh Hồ Phó, LH tổ tiên nội ngoại hai bên, ân nhân và thân nhân do bà Phó xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến, Martino Lê Văn Huệ, Phanxico Savie Lê Trung Thành và các đẳng LH do cô Bích xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita và Maria Trần Thị Vòng do:
 • Hue Nguyen xin.
 • Con Nga và Nguyên
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Cầu cho LH Anna, Maria, Anton, Phero, 2 LH Maria, Phaolo, Gioan Baotixita và các đẳng LH do gđ Nam Lê xin.
 • Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Lorenso Hoàng Bá Long do:
  • Ban Thường Vụ giáo xứ xin.
  • Hướng và Dũng xin.
 • Lễ giỗ 3 năm, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Cẩm Vân do anh Duy và hai con xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Thanh Đức mới qua đời do Dũng và Hướng xin.
 • Cầu cho LH Giuse do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Danh vừa mới qua đời tại VN, cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, các em các cháu và các LH do Lê Thị Lâm xin.
 • Cầu cho LH Giuse, Maria và các LH do ôb Thùy xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Bùi Trương Anh Hào do ba mẹ và gđ xin.
 • Cầu cho 3 LH Giuse, 2 LH Anna, và LH tổ tiên ôb hai bên do 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên nội ngoại hai bên, cầu cho 5 LH Giuse, 5 LH Anna và Toma
 • Cầu cho Giuse mới qua đời tại VN do chị Tánh xin.

Chúa Nhật ngày 19 tháng 11 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. 
 •  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Bùi Trương Anh Hào do ba mẹ và gđ xin.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram