Thông Báo Cuối Tuần Lễ Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C

1. Thông báo thu tiền đợt 2 cho quỹ xây dựng (Building fund), bắt đầu từ ngày hôm nay.

2. Lớp 7 Thêm Sức: Sẽ bắt đầu học trực tuyến qua Zoom, Chúa Nhật, ngày 9 tháng 1, lúc 12:30 trưa. Xin quý phụ huynh cố gắng cho các em tham dự buổi học giáo lý mỗi tuần để chuẩn bị cho bí tích Thêm Sức năm nay, 2022. Xin các em đăng nhập vào zoom link ít nhất 5 phút trước giờ bắt đầu (12:25pm).

3. Thứ Ba, ngày 18 tháng 01: Thánh Lễ An Táng chị Maria Nguyễn Thị Sáng (Sandy): Viếng và đọc kinh lúc 9:30 sáng, 10:30 Thánh Lễ. Kính mong quý cộng đoàn cùng cầu nguyện.

4. Giáo xứ vẫn đang tạm dừng các hoạt động sinh hoạt, hội họp, tập hát, học bên trường ngày Chúa Nhật.

5.Về việc tham dự các Thánh Lễ: Nếu lễ tiếng việt quá đông, Ban trật tự sẽ hướng dẫn anh chị em xuống dưới basement để tham dự lễ. Đồng thời, xin quý anh chị em nên chia nhau tham dự các Thánh Lễ tiếng anh, đặc biệt là cuối tuần.

6. Đã có phong bì công đức cho năm tới, 2022, phía cuối nhà thờ.

Chúng ta cùng cầu nguyện nhiều cho nhau và cho thế giới. Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.

Thứ Sáu ngày 07/01 lúc 7 Tối

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế mới qua đời tại BC do Anh Long và gia đình xin

-   Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Maria Vũ Thị Thanh và LH Maria Sa mới qua đời do gđ Hồ Phó xin.

 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ôb, cha mẹ hai bên và các đẳng LH. Xin ơn hoán cải và giữ vững đức tin cho các con do một gia đình xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, xin ơn bình an và cầu cho các LH trong đại gia đình do gđ Hồ Phó xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và thế giới trong năm mới và xin như ý chỉ do chị Thu Sang xin.

- Cầu cho ông cố Đa Minh Nguyễn Hữu Huần mới qua đời ở Việt Nam do ông bà Quý xin.

Thứ Bảy ngày 08/01 lúc 7 Tối 

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế mới qua đời tại BC do:
 • Anh Long và gia đình xin
 • Anh chị Phiến xin
 • Cầu cho LH Maria Vũ Thị Thanh mới qua đời do Thành Trong xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

-  Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do:

 • Gđ anh chị Tố Lan xin
 • Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xin

-  Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

-  Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

-  Cầu cho LH Gioan Baotixita mới qua đời do ac Nam Phụng xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho bố mẹ 2 bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang Nguyên xin.

-  Cầu cho LH Giuse Phạm Hải và các linh hồn trong luyện ngục do Monica xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và Cha diệp, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Ambrosio, Gioan Kim, và Maria Vũ Thị Thanh do gđ Angela xin.

Chúa Nhật ngày 09/01 lúc 9:30 sáng

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế mới qua đời tại BC do: 
 • Anh Long và gia đình xin
 • Anh chị Phiến xin
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Sáng do:
 • Huynh Đoàn Đa Minh xin.
 • Cô La xin
 • Cầu cho LH Maria Vũ Thị Thanh vừa mới qua đời do
 • Ban thừa tác viên xin
 • Phạm Thị Nhu xin
 • Bùi Thị Dinh xin
 • Bà A Múi xin
 • Bà Dương Thanh xin
 • Ban thừa tác viên Thánh Thể xin
 • Co La xin
 • Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

-   Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

-  Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin

-  Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin.

-  Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do:

 • Đức - Thanh xin.
 • ô.b. Phong Thoa xin

-  Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn, Maria Nguyễn Thị Hoa và các đẳng LH do các con xin.

-  Cầu cho LH Maria-Teresa do gđ xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do gđ Lee xin.

-  Cầu cho LH Toma do gđ Huyền Nhiệm xin.

- Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Kim Dung – lễ giỗ do bà Tân xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin như ý chỉ và cầu cho LH Gioan Baotixita và 2 LH Giuse.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho bố mẹ 2 bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang Nguyên xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giuse Maria, các LH ân nhân và xin ơn chữa lành cho thế giới do 1 gđ xin.

-  Cầu cho LH Anna Trần Thị Tư và Nguyễn Văn Hiển do ac Quốc Thoa xin.

-  Cầu cho LH Maria do 1 người xin

-  Cầu cho LH Giuse Trần Quốc Triển – giỗ 1 năm và LH Phero Vũ Công Tuấn do chị Kim xin.

*………………..*

Chúa Nhật ngày 09/01 lúc 3g chiều

-  Cầu cho các đẳng LH do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giuse và Maria do 1 người xin.

- Cầu cho LH Phero Khắc, Lucy Phấn, Phero can và Rosa Thìn do anh Hướng xin.

-  Cầu cho các đẳng LH và các LH qua đời vì đại dịch do anh Hướng xin.

-  Cầu cho LH Phero Phít và Phero Chánh do 1 gđ xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu bình an cho gia đình và xin như ý chỉ do 1 gđ xin.

- Cầu cho LH các linh mục, LH tổ tiên và các LH ân nhân do 1 gđ xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hà, Maria Nguyễn Thị Hạnh cùng các đẳng LH do gđ Diễm-Hân xin.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram