Thông Báo Cuối Tuần - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM C - 05/06/2022

1. Hôm nay giáo xứ sẽ nhận sự đóng góp đợt 2 của cộng đoàn cho quỹ truyền giáo của Giáo Hội tại Canada (Catholic Missions in Canada).

2. Chầu Thánh Thể, thứ Sáu ngày 10 tháng 6 do hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách.

3Hội Mân Côi họp định kỳ vào thứ Bảy ngày 11 tháng 6 lúc 10:30 sáng.

4Ban Giáo lý và Việt ngữ xin thông báo: Việc ghi danh các lớp Giáo lý và Việt ngữ cho năm học mới 2022 - 2023 bắt đầu từ tuần này đến hết ngày 31 tháng 7. Đơn ghi danh cho năm học mới ở cuối nhà thờ, kính mong quý phụ huynh đăng ký ghi danh cho con em mình. Đơn ghi danh sau khi hoàn thành gưi đến Văn phòng Giáo xứ. Mọi thắc mắc liên hệ cô Nga, Thư ký Ban Giáo lý theo số (236) 889 3138

5. Các em lớp Xưng tội & Rước Lễ lần đầu sẽ lãnh nhận bí tích vào Chúa Nhật ngày 5 tháng 6, các em lớp Thêm sức sẽ lãnh nhận bí tích vào Thứ 7, ngày 11 tháng 6, mong quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các em.

6. Các lớp Giáo lý và Việt ngữ vẫn học bình thường cho đến Chúa Nhật ngày 12 tháng 6, và Lễ bế giảng sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 6.

7. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể thông báo: Nhận đăng ký cho năm học 2022 - 2023 vào 2 chiều thứ Bảy ngày 11 và 18 từ 4 chiều đến 6:30 chiều tại trường tiểu học Thánh Giuse. Đơn ghi danh ở cuối nhà thờ.

8. Giáo xứ xin kêu gọi các anh chị em quảng đại đóng góp và hỗ trợ cho chương trình Project Advance 2022 cho việc mục vụ của giáo phận Vancouver và những dự án phát triển sắp tới của giáo xứ chúng ta. 

9. Lúc 6 giờ chiều thứ Bảy, ngày 18 tháng 6, giáo xứ chúng ta sẽ rước kiệu Mình Thánh Chúa, song ngữ, xung quanh ngôi thánh đường của chúng ta.

10. Lúc 10:30 g sáng thứ Bảy, ngày 11 tháng 6, sẽ có Thánh Lễ cho 41 cháu lãnh nhận bí tích Thêm Sức, do cha Gary Franken, tổng đại diện, sẽ chủ sự Thánh Lễ. Kính mong cộng đoàn cầu nguyện cho con em chúng ta.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 03/06 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Đaminh Hồ Phó vừa mới qua đời do:

 • Vợ và các con xin
 • a/c Hương-Oanh xin
 • Gđ Phạm Thơm xin.
 • Thạc Nguyễn xin.
 • Khánh Nga xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giuse Trần Quốc Thái, LH Uyên Thy vừa mới qua đời, và 2 LH thai nhi. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và toàn thế giới. Cầu cho LH Đaminh Hồ Phó và Phero Hoàng Văn Sanh do Sơn -Tuyến xin

-Cầu cho LH Đaminh Hồ Phó và các đẳng LH do gđ Minh - Trang xin.

-Lễ giỗ 2 năm. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và con xin.

-Lễ giỗ. Cầu cho LH ba là Thoma do con và các cháu xin.

-Lễ giỗ. Cầu cho LH Antôn và các LH tiên nhân do bà Mai xin.

- Lễ giỗ 2 năm, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Toma do con và các cháu xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho các đẳng LH và xin cho các con mau sớm quay về với Chúa do 1 gia đình xin.

-Cầu cho LH mẹ là Anna Nguyễn Thị Lễ do 2 con Luận – Kiểm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và xin lễ như ý chỉ do chị Đào xin.

- Cầu cho LH Đaminh Phạm Ngọc Linh, Giuse và 2 LH Maria do a/c Hương – Oanh xin.

- Cầu cho LH Phero mới qua đời, LH Maria và Gioan Baotixita do anh chị Nam Phụng xin.

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Lễ, Elizabet Hồ Trúc Anh, Phanxico Hồ Tường và Micae Hồ Hữu Phát do Hồ Trúc Phi xin.

- Cầu cho LH Nguyễn Bão Thùy và Nguyễn Văn Luận do Mai Phú Hưng xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình do Nguyễn Thị Nghiệp xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Giuse và Maria

- Lễ giỗ, cầu cho LH Phero Nguyễn Đức Châu.

- Lễ giỗ cầu cho LH Phero.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho các LH tiên nhân và LH Gioan Baotixita.

Thứ Bảy ngày 04/06 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Đa Minh Hồ Phó mới qua đời do:

 • Ôb. Nên xin
 • Ngọc Bích xin
 • Gđ Thu – Hiền xin.

- Cầu cho LH Phero Hoàng Văn Sanh mới qua đời do:

 • Ngọc Bích xin

-Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Vi vừa mới qua đời tại Việt Nam do các con và các cháu xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và toàn thế giới. Cầu cho LH Daminh Hồ Phó và Phero Hoàng Văn Sanh do Sơn -Tuyến xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tích do con Tuấn, Trâm xin.

- Cầu cho LH Phero Hoàng Văn Sanh do cô Sen và gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Lễ giỗ 7 năm, cầu cho LH Maria do gđ anh Thăng xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do gđ ac Tố Lan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể thân nhân do gđ Quang Nguyên xin.

- Cầu cho LH Giuse Vũ Văn Dần vừa mới qua đời tại Việt Nam.  

- Cầu cho 4 LH Giuse, 4 LH Maria và 3 LH Vincent và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Maria Vũ Thị Thuần.

- Cầu cho LH Giuse Phạm Hải và các LH nơi luyện ngục do Hường xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria do Hấn – Nhung xin.

- Cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Vincente và Maria do 1 gđ xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita Nguyen, Anna Le, Giuse Le, Vincente Hoang, Maria Nguyen, Phero và các LH do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, và Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH tiên nhân, LH Phero, Maria, Giuse và các LH do Huyền Bùi xin.

Chúa Nhật ngày 05/06 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Đa Minh Hồ Phó mới qua đời do:

 • vợ và các con xin
 • Ôb. Nên xin
 • a/c Vũ Bá Hải xin.
 • a/c Đoàn Đào xin.
 • Ban Đức Mẹ Thăm Viếng xin.
 • ô/b Trần Văn Nghệ xin.
 • Cô Tâm xin.
 • Gđ Hùng – Nga xin
 • Ca Đoàn Xin Vâng xin.
 • Ôb. Ngọc Anh và Nguyễn Viêm xin.

- Cầu cho LH Phero Hoàng Văn Sanh vừa mới qua đời và xin cho các con các cháu đi đường được bình an do: 

 • Vợ Nguyễn Thị Thiết xin
 • 2 con Jimmy Hoa và các cháu in.
 • 2 con Tâm, Endy và các cháu xin
 • 2 con Công Mai và các cháu xin
 • Ac Loan Hùng xin
 • 2 con Thành Bê và các cháu xin.
 • Gđ Hùng – Nga xin
 • Ôb. Ngọc Anh xin.

- Cầu cho LH Toma Nguyễn Tuấn Hòa mới vừa qua đời tại Vietnam, 2 LH Anna, 2 LH Toma, Lucia và Phero do Toàn Hà xin.

- Cầu cho LH bà cố Anna Nguyễn Thị Lễ vừa mới qua đời do cô Tâm xin.

-Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Vi vừa mới qua đời tại Việt Nam do:

 • Các con và các cháu xin
 • gđ cháu Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và toàn thế giới. Cầu cho LH Daminh Hồ Phó và Phero Hoàng Văn Sanh do Sơn -Tuyến xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Đaminh Hồ Phó do ô/b Tản xin.

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho 2 LH Gioan Kim do 1 người xin

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Micae và Phero do bà Vân xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Francisco Savier cùng LH Maria, Giuse-Phaolo và 4 LH ngoại giáo do 1 người xin.

- Cầu cho LH Đa minh Hồ Phó và Giuse Lê Hoàng Phương do Huyền Bùi xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Anton và Maria cùng các đẳng LH do các con xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể thân nhân do gđ Quang Nguyên xin.

- Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin.

- Cầu cho ô/b tổ tiên và các đẳng LH. Xin cho các con quay trở lại đời sống đạo do Trai-Giới xin.

- Cầu cho LH Pheolo Hoàng Bá Tuấn, LH ô/b tổ tiên và các đẳng LH do Hoa – Minh xin.

-Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin

-Tạ ơn cha Phanxico Trương Bửu Diệp do a/c Đương Diễm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do 1 người xin và Kenny Young xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH tiên nhân nội ngoại 2 bên do Quang – Thêu xin.

-Cầu cho LH Anton Đỗ Ánh do 1 con Quốc Thoa xin.

-Cầu cho LH GIuse Nguyễn Văn Vy và Nguyễn Văn Trí do Tuấn Đua xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho các đẳng LH do chị Tuyết xin.

-Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse, cầu bình an cho gia đình. Xin lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm ngày cưới do 1 người xin.

- Cầu cho LH Đaminh do Chiến Hương xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Anton và Maria cùng các đẳng LH do 1 gđ xin.

Chúa Nhật ngày 05/06 lúc 3g chiều

- Xin lễ như ý chỉ cho gia đình.

- Cầu cho các linh mục, các LH tiên nhân và ân nhân.

- Cầu cho LH Giuse do vợ và các con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình do Ngân và Luật xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, và Thánh Cả Giuse cầu phước lành cho mẹ nhân ngày sinh nhật 91 tuổi do các con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, và Thánh Cả Giuse nhân 30 năm gia đình đoàn tụ ở Canada.

- Cầu cho LH Phero Phít và Phero Chánh do anh Hướng xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Mơ do Thư xin.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram