Bài Viết

CN V Mùa Chay – Mar 29, 2020

Vấn – Đáp:

Hỏi: Con là PHH, thuộc giáo xứ Our Lady of Mercy, Burnaby. Xin cha giúp con về đời sống đức tin: Con chẳng muốn đi xưng tội nữa vì con cứ té ngã hoài, cố gắng nhưng đâu vẫn hoàn đấy, nên đâm ra chán chường. Lúc…

Vấn-Đáp:

Hỏi: Nếu một người không có đạo họ đã ly dị với một người cũng không có đạo. Vây người Công giáo mình có được yêu và lấy người không…

⛪ Tiền công đức hàng tuần: Xin xem hướng dẫn để đóng góp cho giáo xứ tại đây: Xem Ngay

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux