Suy Niệm

Thông tin giáo xứ

Lịch trình các Thánh Lễ sẽ được bắt đầu lại vào ngày 01 tháng 6, với số lượng hạn chế, như sau: Thánh Lễ hàng ngày có sự tham dự của cộng đoàn, bao gồm tất cả là 50 người trong nhà thờ, và 25 người ở dưới…

Vấn-Đáp:

Hỏi: Nếu một người không có đạo họ đã ly dị với một người cũng không có đạo. Vây người Công giáo mình có được yêu và lấy người không…

⛪ Tiền công đức hàng tuần: Xin xem hướng dẫn để đóng góp cho giáo xứ tại đây: Xem Ngay

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux